If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Det er ikke rom<br /> for kompromisser i<br /> ekstreme omgivelser.<br /> Verneutstyr for hode, øyne, ansikt og hørsel<br /> For arbeid med smeltet metall<br /> Ekstreme temperaturer, gnister og<br /> metallsprut – det er hverdagen. Det er<br /> et arbeidsmiljø med mange farer, så<br /> du har rett og slett ikke råd til å gå på<br /> kompromiss med den ansattes sikkerhet<br /> og komfort.<br /> 3M har levert verneutstyr til<br /> smelteverkene i en årrekke, og vet<br /> hvilket krevende arbeid du og teamet<br /> ditt utfører hver dag. Vi har nå utviklet<br /> en ny høytemperatur vernehjelm,<br /> 3M™ G3501 med tilbehør som vil gi<br /> bedre beskyttelse og komfort, noe<br /> som vil gi økt trygghet under tøffe<br /> arbeidsforhold.<br /> I denne brosjyren presenterer vi 3Ms<br /> utvalg av kompatibelt verneutstyr for<br /> hode, øyne, ansikt og hørsel. Vi har<br /> selvsagt også tatt høyde for bruk av<br /> åndedrettsvern selv om dette ikke er<br /> nev<a title="3M Fireball 8pp V3_NO_print page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/00681ba7?page=1"> Det er ikke rom for kompromisser i ekstreme omgiv</a> <a title="3M Fireball 8pp V3_NO_print page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/00681ba7?page=2"> Ekstreme temperaturer, gnister og metallsprut – d</a> <a title="3M Fireball 8pp V3_NO_print page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/00681ba7?page=3"> Personlig verneutstyr – utviklet med tanke på kom</a> <a title="3M Fireball 8pp V3_NO_print page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/00681ba7?page=4"> Hodevern NYHET Høytemperaturhjelm for ekstreme fo</a> <a title="3M Fireball 8pp V3_NO_print page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/00681ba7?page=5"> Ansiktsvern 3M™ V5 Visirholder gjør at visiret</a> <a title="3M Fireball 8pp V3_NO_print page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/00681ba7?page=6"> Øyevern I tillegg til visirløsninger har 3M in</a> <a title="3M Fireball 8pp V3_NO_print page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/00681ba7?page=7"> Beskyttelsestrekk mot sprut og varme Hjelm- og na</a> <a title="3M Fireball 8pp V3_NO_print page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/00681ba7?page=8"> Produktnummer Beskrivelse G3501M–VI </a>