If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 5 • 2013<br /> Läs mer på www.sveaskog.se<br /> Kartläggningen av granens arvsmassa<br /> öppnar nya vägar för förädling.<br /> Granen avslöjar<br /> sina hemliGheter<br /> REPORTAGE, SID 21<br /> kund tema jakt<br /> Stenvalls Trä går mot strömmen Biobränsle på frammarsch Det våras för viltköttshandeln<br /> Framtidstro hos Stenvalls Trä som har öppnat ett helt Stora framtidsmöjligheter för skogen inom energi- Nu satsar regeringen på att utveckla handeln<br /> nytt sågverk utanför Piteå. området när fossilberoendet ska brytas. med viltkött.<br /> SID 10-11 SID 13-17 SID 28–29<br /> Nr 5•2013<br /> Hoppfullt slut<br /> på tufft år<br /> i<br /> början av 2013 var det int<a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=1"> 5 • 2013 Läs mer på www.sveaskog.se Kartläg</a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=2"> Nr 5•2013 Hoppfullt slut på tufft år i </a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=3"> RUSTA FÖR VINTERN! ARCTICPAKET DIESELVÄRMARE (Ebe</a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=4"> AKTUELLT Hyggesfritt under lupp ● I skogsdebatt</a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=5"> www.logmax.se HEADS ABOVE THE COMPETITION </a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=6"> mArKNAd Sågverken i Sverige 11,8 </a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=7"> Närmare hälften av produktionen hos </a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=8"> Marknad noGGranna kunder. </a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=9"> Skogslikvidkonto – en bra början På ett Skogsli</a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=10"> kund Nytt sågverk ger hopp om vä </a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=11"> nytÄnkare. Vd Anders Nordmark i samspråk med Erik</a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=12"> Skogsaffärer på nya sätt. Vi har hela färgskalan</a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=13"> FOTO: JANN LIPKA TEmA lösningen Skogen </a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=14"> teMa </a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=15"> 131 terawattimmar Så mycket står biobränslet för</a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=16"> teMa hållbar vÄrme. De senaste årens ovanligt kal</a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=17"> tre tycker till Hur kan Sverige säkra och stärka</a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=18"> sKogsbrUK naturvård. </a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=19"> slutning till andra bevarade träd. På varje hekta</a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=20"> Teknik Teknikspaning pågår Ny teknik och innov</a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=21"> rEporTAgE I graNeNS INNerSTa Granen ha</a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=22"> rEporTAgE 600 … år. Så gammal är Sveriges äldsta</a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=23"> Gran 42 % 39 % tall 12 % björk Granens arvsmass</a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=24"> TX.pdf 1 2011-02-15 13.52 </a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=25"> ArbETsLiv Förbättrare visar vägen Mod att prova n</a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=26"> Din bäste vän i skogen. Mowikranen har egenskape</a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=27"> l l Nya åga fraktkostnader! li Ullstrumpa</a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=28"> JAKT Framåt för vilthandeln Regeringen satsar e</a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=29"> Viltkött… ● …innehåller högre halt av mineraler </a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=30"> friTid PÅ TRE BEN Stilren lykta i glas och alumin</a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=31"> VINNAR </a> <a title="Forum Sveaskog nr 5 2013 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/07eca3ad?page=32"> </a>