If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Du bygger – Vi tar oss av resten<br /> 7<br /> TEMAHEFTE<br /> ENERGIOPPGRADERING<br /> Mai 2016<br /> Foto: Bolig Enøk AS<br /> optimera.no<br /> NORGES STØRSTE<br /> Optimera er Norges største aktør innen salg<br /> av byggevarer, trelast og interiør. For deg som<br /> proffkunde betyr det at vi har store ressurser og<br /> kan bidra til å løse nettopp dine utfordringer for<br /> å skape en mest mulig rasjonell byggeprosess.<br /> DU BYGGER – VI TAR OSS AV RESTEN<br /> Slagordet vårt beskriver vårt tilbud til deg som<br /> proffkunde; Du bygger – vi tar oss av resten.<br /> Det betyr at vår viktigste jobb er å bidra til at din<br /> jobb blir enklere, triveligere og mer lønnsom.<br /> ET KOMPLETT TILBUD TIL PROFFEN<br /> Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, tids-<br /> besparende kundeløsninger, et profftilpasset<br /> sortiment, effektiv logistikk og god tilgjengelighet<br /> gjennom 100 Optimera proffsentre og Montér<br /> byggevarehus.<br /><a title="energioppgradering page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=1"> Du bygger – Vi tar oss av resten 7 TEMAH</a> <a title="energioppgradering page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=2"> NORGES STØRSTE Optimera er Norges største aktør i</a> <a title="energioppgradering page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=3"> INNHOLD 1 Innledning </a> <a title="energioppgradering page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=4"> 1. INNLEDNING 1.1 ROT-MARKEDET </a> <a title="energioppgradering page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=5"> reduksjon av miljøbelastningen samtidig som klima</a> <a title="energioppgradering page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=6"> Hvorfor anbefaler vi en energioppgradering? Det e</a> <a title="energioppgradering page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=7"> Levetidsbetraktninger på komponenter Materialer, </a> <a title="energioppgradering page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=8"> 1.5 SAMMENHENG MELLOM OG KOMBINASJON AV TILTAK De</a> <a title="energioppgradering page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=9"> 2. ENERGIMERKEORDNINGEN Ene</a> <a title="energioppgradering page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=10"> 3. ENERGIRÅDGIVING 3.1 ROLLEN </a> <a title="energioppgradering page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=11"> drenering begynner å gå tett. Det kan være fukt o</a> <a title="energioppgradering page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=12"> inntrykk av tilstand på kledning, tak, undertak, </a> <a title="energioppgradering page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=13"> 3.3 INTERVJU MED BOLIGEIER Det er svært viktig at</a> <a title="energioppgradering page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=14"> 3.4. BEREGNINGSVERKTØY FOR ENERGIRÅDGIVER Det fin</a> <a title="energioppgradering page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=15"> og i energimerkeordningen kan beregnes. I tillegg</a> <a title="energioppgradering page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=16"> 3.6 ANDRE HJELPEMIDLER Termografering For å sjekk</a> <a title="energioppgradering page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=17"> 3.7 LØNNSOMHET Det vil ofte vise seg vanskelig å </a> <a title="energioppgradering page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=18"> 4. REDUSERE VARMETAPET Va</a> <a title="energioppgradering page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=19"> Nedenfor følger en oversikt over Lambda-verdiene </a> <a title="energioppgradering page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=20"> VIKTIG! VIKTIG Å SI TIL KUNDEN Kunden bør alltid </a> <a title="energioppgradering page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=21"> Løsninger for kontinuerlige tettesjikt bør prosje</a> <a title="energioppgradering page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=22"> VIKTIG! VIKTIG Å SI TIL KUNDEN Et godt inneklima </a> <a title="energioppgradering page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=23"> 4.2 KULDEBROER En kuldebro er en del av en termis</a> <a title="energioppgradering page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=24">    </a> <a title="energioppgradering page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=25"> Vindsperrens funksjon En god vindsperre er nødven</a> <a title="energioppgradering page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=26"> Inntrukket dampsperre I forbindelse med de nye en</a> <a title="energioppgradering page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=27"> 4.4 VINDUER & DØRER Vinduer og dører utgjør et be</a> <a title="energioppgradering page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=28"> Hvordan finne glassets U-verdi? Den enkleste metod</a> <a title="energioppgradering page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=29"> Dagslys En to-lags energirute hvor en side har en</a> <a title="energioppgradering page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=30"> VIKTIG! VIKTIG Å SI TIL KUNDEN Et ventilasjonsanl</a> <a title="energioppgradering page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=31"> Hvorfor balansert ventilasjon? Det er i hovedsak </a> <a title="energioppgradering page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=32"> Beskrivelse av balansert ventilasjon system 1. N</a> <a title="energioppgradering page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=33"> 5. REDUSERE STRØMFORBRUKET 5.1 </a> <a title="energioppgradering page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=34"> 5.2 ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Belysning er den tre</a> <a title="energioppgradering page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=35"> 6. UTNYTTE SOLENERGIEN Solen</a> <a title="energioppgradering page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=36"> Solvarmeanlegg tilknyttet varmelager. </a> <a title="energioppgradering page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=37"> 6.3 SOLCELLER Solceller omdanner solens energi ti</a> <a title="energioppgradering page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=38"> 7. MÅLE OG STYRE ENERGIFORBRUKET </a> <a title="energioppgradering page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=39"> Energibesparelsen ved redusert innetemperatur vil</a> <a title="energioppgradering page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=40"> 8. VELGE ENERGIKILDE 8.1 FORNYB</a> <a title="energioppgradering page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=41"> Det er også viktig å være klar over at ulike varm</a> <a title="energioppgradering page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=42"> Luft-til-luft varmepumpe Luft-til-van</a> <a title="energioppgradering page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=43"> 8.3 BIOENERGI Det vanligste bruksområdet for bioe</a> <a title="energioppgradering page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=44"> Fyrer vi på rett måte kan vedfyring også være en </a> <a title="energioppgradering page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=45"> Over 80 prosent av norske boliger har mulighet fo</a> <a title="energioppgradering page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=46"> Bildet viser et biobrenselanlegg som er komplette</a> <a title="energioppgradering page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=47"> Vakuumrør-solfangeren har en helt annen design. D</a> <a title="energioppgradering page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=48"> 9. TILSKUDDSORDNINGER 9.1 ENOVA</a> <a title="energioppgradering page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=49"> Det er tre nivåer for støtte. Nivå 1 – Tilsvarend</a> <a title="energioppgradering page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=50"> 50 Avtrekksvarmepumpe Du kan få tilbake 25 % av </a> <a title="energioppgradering page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=51"> Solfanger Du kan få tilbake 25 % av dokumentert t</a> <a title="energioppgradering page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=52"> 10. FINANSIERING Veileder Oppgradering </a> <a title="energioppgradering page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=53"> Kriterier for grunnlån til oppgradering KRAV NR.</a> <a title="energioppgradering page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=54"> KRAV NR. 2: ENERGIEFFEKTIVISERING Oppgraderingen </a> <a title="energioppgradering page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=55"> Krav til dokumentasjon av energieffektivisering H</a> <a title="energioppgradering page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=56"> 11. BYGGTEKNISKE BEGREPER RELATERT TIL ENERGI </a> <a title="energioppgradering page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=57"> Tabellen under viser de reviderte energikravene T</a> <a title="energioppgradering page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=58"> NOTATER: </a> <a title="energioppgradering page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=59"> Optimera er Norges største aktør innen salg og di</a> <a title="energioppgradering page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/096358e6?page=60"> Her finner du oss MONTÉR BYGGEVAREHUS AKERSHUS Mo</a>