If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Du bygger – Vi tar oss av resten<br /> 3<br /> TEMAHEFTE<br /> BUNN OG GRUNN<br /> Mai 2016<br /> optimera.no<br /> NORGES STØRSTE<br /> Optimera er Norges største aktør innen salg<br /> av byggevarer, trelast og interiør. For deg som<br /> proffkunde betyr det at vi har store ressurser og<br /> kan bidra til å løse nettopp dine utfordringer for<br /> å skape en mest mulig rasjonell byggeprosess.<br /> DU BYGGER – VI TAR OSS AV RESTEN<br /> Slagordet vårt beskriver vårt tilbud til deg som<br /> proffkunde; Du bygger – vi tar oss av resten. Det<br /> betyr at vår viktigste jobb er å bidra til at din jobb<br /> blir enklere, triveligere og mer lønnsom.<br /> ET KOMPLETT TILBUD TIL PROFFEN<br /> Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, tids-<br /> besparende kundeløsninger, et profftilpasset<br /> sortiment, effektiv logistikk og god tilgjengelighet<br /> gjennom 100 Optimera proffsentre og Montér<br /> byggevarehus.<br /> AKTUELLE TEMAHEFTER<br /> 2<b<a title="bunnoggrunn-temahefte page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=1"> Du bygger – Vi tar oss av resten 3 TEMAH</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=2"> NORGES STØRSTE Optimera er Norges største aktør i</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=3"> INNHOLD 1. Regelverk og byggesak 1</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=4"> 1. REGELVERK OG BYGGESAK DEFINISJONER I SAK10 </a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=5"> Teknisk forskrift TEK10 stiller krav til bygnin- </a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=6"> TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE: Tiltak so</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=7"> NYE KRAV TIL BOD/GARASJE FRA 1. JULI 2015. Følge</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=8"> 2. PLANLEGGING 2.1 ANSVAR OG K</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=9"> DE FUNKSJONENE HVOR PLAN- OG BYG- NINGSLOVEN KREV</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=10"> Bolig tilpasset skrått terreng. Kjellerforum. VI</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=11"> Byggegropen graves eller sprenges ut slik at det </a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=12"> 3. ISOLASJON I GRUNNEN Pr</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=13"> Isolasjon brukt innenfor og under bygningens klim</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=14"> 4. VARMETAP OG KRAV TIL ISOLERING </a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=15"> 4.2 SAMLET NETTO ENERGIBEHOV Beregning av samlet </a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=16"> Kuldebro innvendig hjørne. Termofotografering vis</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=17"> verksvegg, er inkludert i U-verdien for yttervegg</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=18"> 5. RADON Hvorfor fin</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=19"> signifikant helserisiko helt ned ved radonnivåer </a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=20"> 6. SIKRINGSTILTAK MOT RADON </a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=21"> den ikke er fastlåst eller kan bli revet i stykke</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=22">   </a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=23"> 7. GULV PÅ GRUNN 7.1 GRUNN­</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=24"> Fjell Min. 150 mm Min. 300 mm J</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=25"> Isolasjonen under selve ringmuren må ha doku- men</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=26"> Eksempel på en løsning der ringmur og betonggolv </a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=27"> 7.4 GULV PÅ GRUNN MED FLYTSPARKEL Dette er en mod</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=28"> 8. NORMALISERT KULDEBROVERDI </a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=29"> Eksempel: Eksempel på beregning av normalisert ku</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=30"> 9. TYKKELSE PÅ GULVISOLASJON </a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=31"> Eksempel 2 EPS isolasjon Bygningens bredde x le</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=32"> Andre isolasjonsmaterialer For isolasjonsmaterial</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=33"> 10. KJELLERYTTERVEGG Ytt</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=34"> U-verdi (W/m2K) 0,78 0,22 0,29</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=35"> Avstanden mellom de avstivende veggene er avhengi</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=36"> 10.5 OVERFLATEBEHANDLING UNDER BAKKEN Støpt beton</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=37"> 10.7 PUSS OVER BAKKEN Hovedfunksjonen for puss på</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=38"> 11. UTVENDIGE ARBEIDER </a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=39"> 11.2 DRENERING En betingelse for å oppnå tørr kje</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=40"> Tilbakefylling med lette og drenerende masser. Lø</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=41"> 12. FROSTSIKRING AV VARME­ OG KALDE KONSTRUKSJONE</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=42"> Utlagt markisolasjon. Markisol</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=43"> sommerhalvåret som kan utnyttes. Det er viktig at</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=44"> TABELL C Isolasjonens TABELL D Isolasjonens </a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=45"> 13. ETASJESKILLE Det sti</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=46"> Krav til lyddemping – luftlyd Teknisk forskrift 2</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=47"> 14. EKSEMPLER PÅ ETASJESKILLE </a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=48"> Bjelkelag med brannmotstand REI 30. Ståltrådnett </a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=49"> Leca Byggeplank ISOLASJONSTYKKELSE 0 mm </a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=50"> 15.MARK OG RINGMURISOLASJON VARME KONSTRUKSJONER </a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=51"> Jevnaker 50 900 1500 Lunner 70 </a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=52"> Hægebostad 50 600 600 Kvinesdal 5</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=53"> Ålesund 50 300 600 Vanylven 50 </a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=54"> Alstahaug 50 600 600 Leirfjord 50</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=55"> 15.MARK OG RINGMURISOLASJON KALDE KONSTRUKSJONER </a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=56"> Røyken 60 Hurum 60 VEST-AGDER (mm) A</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=57"> Kvæfjord 50 Harstad 50 Skånland 50 Ib</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=58"> NOTATER: </a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=59"> Optimera er Norges største aktør innen salg og di</a> <a title="bunnoggrunn-temahefte page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b6798e8?page=60"> Her finner du oss MONTÉR BYGGEVAREHUS AKERSHUS Mo</a>