If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> VIA Kreative Erhverv<br /> TEKO Analysen 2014<br /> INTRODUKTION<br /> Anslag<br /> TEKO Analysen laves hvert<br /> andet år. Vi har i årevis teg-<br /> net billeder af vores virk-<br /> somheder og deres aktu-<br /> elle og fremadrettede udfor-<br /> dringer; altid farvet af de<br /> vidt forskellige kulører, der<br /> karakteriserer brancher,<br /> som skaber økonomiske<br /> resultater på baggrund af<br /> tidens trends.<br /> Ved hver TEKO Analyse har<br /> konturer vist sig, som vi kun-<br /> ne tage bestik af og styre ef-<br /> ter, så vores dimittender al-<br /> tid er klar med uddannelser,<br /> der passer til virksomheder-<br /> nes efterspørgsel og behov.<br /> Endnu engang vil vi sige tu-<br /> sind tak til de interviewede<br /> virksomheder for jeres velvil-<br /> lige imødekommenhed; det<br /> er en fornøjelse at skabe ud-<br /> dannelser sammen med jer!<br /> Formålet med TEKO Analy-<br /> sen 2014 er at afdække,<br /> hvad der rører<a title="TEKO Analysen page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=1"> VIA Kreative Erhverv TEKO Anal</a> <a title="TEKO Analysen page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=2"> INTRODUKTION Anslag TEKO Analysen </a> <a title="TEKO Analysen page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=3"> 5 Metode</a> <a title="TEKO Analysen page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=4"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=5"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=6"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=7"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=8"> TEKO Analysen 2014 CITATER </a> <a title="TEKO Analysen page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=9"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=10"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=11"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=12"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=13"> TEKO Analysen 2014 </a> <a title="TEKO Analysen page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=14"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=15"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=16"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=17"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=18"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=19"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=20"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=21"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=22"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=23"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=24"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=25"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=26"> TEKO Analysen 2014 CITATER Vo</a> <a title="TEKO Analysen page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=27"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=28"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=29"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=30"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=31"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=32"> TEKO Analysen 2014 CITATER Cu</a> <a title="TEKO Analysen page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=33"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=34"> TEKO Analysen 2014 VIA K</a> <a title="TEKO Analysen page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=35"> Casting Følgende personer og virksomheder har ho</a> <a title="TEKO Analysen page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/0cf820a7?page=36"> 04373 · jyst Kolofon TEKO Analysen udgives af V</a>