If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Du bygger<br /> 6<br /> BYGGTEKNIKK<br /> TEMAHEFTE<br /> Mai 2016<br /> – Vi tar oss av resten<br /> 1<br /> optimera.no<br /> NORGES STØRSTE<br /> Optimera er Norges største aktør innen salg<br /> av byggevarer, trelast og interiør. For deg som<br /> proffkunde betyr det at vi har store ressurser og<br /> kan bidra til å løse nettopp dine utfordringer for<br /> å skape en mest mulig rasjonell byggeprosess.<br /> DU BYGGER – VI TAR OSS AV RESTEN<br /> Slagordet vårt beskriver vårt tilbud til deg som<br /> proffkunde; Du bygger – vi tar oss av resten. Det<br /> betyr at vår viktigste jobb er å bidra til at din jobb<br /> blir enklere, triveligere og mer lønnsom.<br /> ET KOMPLETT TILBUD TIL PROFFEN<br /> Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, tids-<br /> besparende kundeløsninger, et profftilpasset<br /> sortiment, effektiv logistikk og god tilgjengelighet<br /> gjennom 100 Optimera proffsentre og Montér<br /> byggevarehus.<br /> AKTUELLE TEMAHEFTER<<a title="byggteknikk-temahefte page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=1"> Du bygger 6 BYGGTEKNIKK TEMAHEFTE </a> <a title="byggteknikk-temahefte page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=2"> NORGES STØRSTE Optimera er Norges største aktør i</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=3"> INNHOLD 1. Byggteknikk </a> <a title="byggteknikk-temahefte page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=4"> 1. BYGGTEKNIKK 1.1 GENERELT </a> <a title="byggteknikk-temahefte page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=5"> kravene gitt i TEK10 § 14, NS 3700 Kriterier for </a> <a title="byggteknikk-temahefte page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=6"> 1.3 RAMMEKRAVSMODELLEN Rammekravsmodellen forutse</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=7"> 1.4 MINSTEKRAV Uansett om man benytter seg av ene</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=8"> 1.5 HYTTER OG FRITIDSBOLIGER TEK10 TEK10 stiller </a> <a title="byggteknikk-temahefte page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=9"> 1.6 LAFTEDE YTTERVEGGER AV HELVED Kravene gjelder</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=10"> 6.000 10.000 4.000 10.000 Oppvarming Venti</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=11"> 11</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=12"> 2. VARMEISOLASJON 2.1 TAK 2.</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=13"> U-verdier skråtak med sperrer (figur 1) Isolasjons</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=14"> U-verdier skråtak med kaldt loft (figur 3) Isolasj</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=15"> 2.2 YTTERVEGG Når kravet til isolasjonstykkelse e</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=16"> L m/m2 1) Eksempel på vegg Treandel pr. </a> <a title="byggteknikk-temahefte page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=17"> 2.3 ISOLASJON MED DIMENSJONERENDE VARMEKONDUKTIVI</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=18"> Lamda 0,034 W/(mK) Total isolasjon mm Binding</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=19"> 2.4 YTTERVEGGER MED BINDINGSVERK MED INTEGRERT KU</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=20"> 2.5 YTTERVEGGER AV ISOLERTE LETTKLINKERBLOKKER Pr</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=21"> 2.7 FASADEBLOKK Fasadeblokk er en lettklinkerblok</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=22"> Skal det være våtrom mot yttervegg anbefales bruk</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=23"> 2.10 ISOLASJONSPRINSIPPER Vegger med oppfylling t</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=24"> 2.11 ALTERNATIVE PRODUKTER SOM GIR LAVERE TRANSMI</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=25"> med ringmuren inngå i den normaliserte kulde- bro</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=26"> 3. KULDEBROER </a> <a title="byggteknikk-temahefte page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=27"> 4. TETTHET 4.1 GENERELT Tetthe</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=28"> Inneluft 40 % RF 935 Pa vanndamptrykk. </a> <a title="byggteknikk-temahefte page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=29"> bygg, også sørger for hurtig og sikker uttørking </a> <a title="byggteknikk-temahefte page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=30"> Montering av etasjehøy vindsperre. SD verdi Sd-v</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=31"> 4.5 UNDERTAK Undertakets hovedfunksjon er å hindr</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=32"> Optiform Undertak montert parallelt med taksperre</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=33"> 4.6 DAMPSPERRER Dampsperresjiktet skal først og f</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=34"> 4.7 TETTEDETALJER Utettheter oppstår gjerne i sam</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=35"> 4.7.2 TETTHET VED PIPEGJENNOM- FØRINGER/TAKHATTER</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=36"> Selvklebende og elastisk tettebånd med kreppet vi</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=37"> 4.7.4 TETTHET – TILSLUTNING TIL VINDUER OG DØRER </a> <a title="byggteknikk-temahefte page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=38"> Tetting med vindsperre rims. Sv</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=39"> 4.7.6 TETTHET – LETTKLINKER- KONSTRUKSJONER Vegge</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=40"> 5. VINDUER OG DØRER </a> <a title="byggteknikk-temahefte page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=41"> 5.1. KRAV TIL U-VERDI Ifølge veiledningen til tek</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=42"> 6. VENTILASJON </a> <a title="byggteknikk-temahefte page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=43"> Ildsteder trenger ekstra tilluft, 150-300 m3/t. K</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=44"> 7. PIPER/ILDSTEDER </a> <a title="byggteknikk-temahefte page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=45"> Spjeldet kan sitte nærmest yttervegg eller ved il</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=46"> 46 2 ildsteder som får tilluft samtidig fra samm</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=47"> Vær oppmerksom på at ekstra kraftige kjøkke- navt</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=48"> 8. MÅLINGER OG KONTROLL </a> <a title="byggteknikk-temahefte page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=49"> påvirker konstruksjonenes tetthet. Selv om etasje</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=50"> Eksempel på energimerking. </a> <a title="byggteknikk-temahefte page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=51"> 9. HVA ER FREMTIDEN 9.1 FRE</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=52"> Kriteriene for passivhus og lavenergihus, bolig- </a> <a title="byggteknikk-temahefte page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=53"> NOTATER: </a> <a title="byggteknikk-temahefte page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=54"> NOTATER: </a> <a title="byggteknikk-temahefte page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=55"> Optimera er Norges største aktør innen salg og di</a> <a title="byggteknikk-temahefte page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4348a6?page=56"> Her finner du oss MONTÉR BYGGEVAREHUS AKERSHUS Mo</a>