If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Du bygger<br /> 5<br /> TAK<br /> TEMAHEFTE<br /> Mai 2016<br /> – Vi tar oss av resten<br /> optimera.no<br /> NORGES STØRSTE<br /> Optimera er Norges største aktør innen salg<br /> av byggevarer, trelast og interiør. For deg som<br /> proffkunde betyr det at vi har store ressurser og<br /> kan bidra til å løse nettopp dine utfordringer for<br /> å skape en mest mulig rasjonell byggeprosess.<br /> DU BYGGER – VI TAR OSS AV RESTEN<br /> Slagordet vårt beskriver vårt tilbud til deg som<br /> proffkunde; Du bygger – vi tar oss av resten. Det<br /> betyr at vår viktigste jobb er å bidra til at din jobb<br /> blir enklere, triveligere og mer lønnsom.<br /> ET KOMPLETT TILBUD TIL PROFFEN<br /> Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, tids-<br /> besparende kundeløsninger, et profftilpasset<br /> sortiment, effektiv logistikk og god tilgjengelighet<br /> gjennom 100 Optimera proffsentre og Montér<br /> byggevarehus.<br /> AKTUELLE TEMAHEFTER<br /> 2<br /> R<a title="tak-temahefte page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=1"> Du bygger 5 TAK TEMAHEFTE </a> <a title="tak-temahefte page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=2"> NORGES STØRSTE Optimera er Norges største aktør i</a> <a title="tak-temahefte page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=3"> INNHOLD 1. Definisjoner </a> <a title="tak-temahefte page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=4"> 1. DEFINISJONER 1.1 TAK Tak bes</a> <a title="tak-temahefte page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=5"> 1.2 ULIKE TAKTYPER Det er en rekke ulike taktyper</a> <a title="tak-temahefte page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=6"> 2. REGELVERK </a> <a title="tak-temahefte page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=7"> og det er ikke meningen at den skal sirkulere med</a> <a title="tak-temahefte page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=8"> 2.1.3 VIND - OG SNØLAST A: Lastvirkninger Takkons</a> <a title="tak-temahefte page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=9"> Det er viktig å merke seg at sikkerhetsutstyr for</a> <a title="tak-temahefte page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=10"> Plan- og bygningsloven gir et alminnelig påbud om</a> <a title="tak-temahefte page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=11"> B: Tungt og ensformig arbeid på tak Arbeid på skr</a> <a title="tak-temahefte page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=12"> 3. PLANLEGGING 3.1 MATERIALVAL</a> <a title="tak-temahefte page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=13"> 3.2 TILGJENGLIGHET PÅ BYGGEPLASS A: Leveringsmåte</a> <a title="tak-temahefte page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=14"> 4. TAKKONSTRUKSJONER A: </a> <a title="tak-temahefte page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=15"> B: Kaldt uventilert loft Løsningen ved ikke lufte</a> <a title="tak-temahefte page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=16"> OSB 10 mm min 200-300mm 48x48 trekantlekte </a> <a title="tak-temahefte page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=17"> Ved endel eldre typer bærekonstruksjoner trenger </a> <a title="tak-temahefte page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=18"> Bærende damptett undertak. 4.3 UNDERTAK Undertak</a> <a title="tak-temahefte page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=19"> Bærende undertak kan bygges opp både som damptett</a> <a title="tak-temahefte page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=20"> Optiform Undertak montert parallelt med taksperre</a> <a title="tak-temahefte page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=21"> 4. 4 KRAV TIL LUFTING Skrå takkonstruksjoner må h</a> <a title="tak-temahefte page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=22"> Optiform Undertak montert parallelt med taksperre</a> <a title="tak-temahefte page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=23"> 4.6 VARMEISOLASJON 4.6.1 KALDT LOFT A: Kaldt ven</a> <a title="tak-temahefte page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=24"> Isolering av sperretak. 4.6.2 ISOLERTE SKRÅTAK M</a> <a title="tak-temahefte page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=25"> 4.7 DAMPSPERRE Som dampsperre benyttes det diffus</a> <a title="tak-temahefte page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=26"> 5. TEKKEPRODUKTER </a> <a title="tak-temahefte page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=27"> 5.1 TAKSTEIN Takstein benyttes på lektede skråtak</a> <a title="tak-temahefte page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=28"> B: Sløyfer og lekter Lekteavstanden bestemmes av </a> <a title="tak-temahefte page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=29"> C/C avstand på 600 mm, må lektedimensjonen være m</a> <a title="tak-temahefte page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=30"> 30 Generelt deler vi tegltakstein inn i to hoved</a> <a title="tak-temahefte page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=31"> Glasert overflate framstilles ved at det etter fo</a> <a title="tak-temahefte page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=32"> 32 C: Montering av tegltakstein Start nederst ti</a> <a title="tak-temahefte page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=33"> B: Raft (takfot) Takstein har en normalt tykkelse</a> <a title="tak-temahefte page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=34"> E: Taksikring F: Møne </a> <a title="tak-temahefte page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=35"> 5.2 TAKPLATER AV METALL Takplater av metall benyt</a> <a title="tak-temahefte page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=36"> 48 mm 30 mm 30 mm 369 mm Prinsippskisse lekti</a> <a title="tak-temahefte page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=37"> 5.2.1.2 Plannja ståltakplater Plannja ståltakplat</a> <a title="tak-temahefte page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=38"> Takprofil Tykkelse Maks lekteavstand Gåbarh</a> <a title="tak-temahefte page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=39"> C: Montering Montering av aluminiumstakplater føl</a> <a title="tak-temahefte page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=40"> 5.2.4 KAPPING AV METALLPLATER Takplater av stål e</a> <a title="tak-temahefte page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=41"> 5.3 TAKSHINGEL Takshingel benyttes på skråtak med</a> <a title="tak-temahefte page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=42"> Lufting ved møne. </a> <a title="tak-temahefte page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=43"> D: Montering på gamle papp- eller shingeltak Foru</a> <a title="tak-temahefte page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=44"> 44 5.4 TAKBELEGG Takbelegg benyttes både på flat</a> <a title="tak-temahefte page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=45"> C: Montering For skrå tak anbefales det at takbel</a> <a title="tak-temahefte page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=46"> Oppbygging av torvtak. Prinsipps</a> <a title="tak-temahefte page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=47"> C: Montering Som underlagsbelegg anbefales å beny</a> <a title="tak-temahefte page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=48"> 5.6 TRETAK Tretak (bordtekking) benyttes på lekte</a> <a title="tak-temahefte page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=49"> 5.7 SKIFERTAK Skifertak benyttes på lektede skråt</a> <a title="tak-temahefte page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=50"> 5.8 TAKPLATER AV SEMENT Takplater av sement benyt</a> <a title="tak-temahefte page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=51"> 6. UNDERLAG OG DETALJER 6.1 UNDE</a> <a title="tak-temahefte page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=52"> 52 6.2 TEKKEDETALJER Gjennomføringer i takkonstr</a> <a title="tak-temahefte page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=53"> 6.2.3 TAKGJENNOMFØRINGER Selv om det ikke er noen</a> <a title="tak-temahefte page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=54"> 6.3 TAKVINDU OG TAKLUKER Takvinduer kan være både</a> <a title="tak-temahefte page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=55"> Følgende innbygningsprodukter leveres som tilbehø</a> <a title="tak-temahefte page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=56"> 7. TAKSIKRING </a> <a title="tak-temahefte page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=57"> 7.1 SNØ- OG ISSIKRING Det er flere metoder for å </a> <a title="tak-temahefte page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=58"> Det finnes mange forskjellige konsoller på marked</a> <a title="tak-temahefte page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=59"> 7.3 PLATTFORMER OG GANGBANER For at feier skal ha</a> <a title="tak-temahefte page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=60"> 8. TAKRENNER OG NEDLØP </a> <a title="tak-temahefte page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=61"> 8.1.2 PLASTTAKRENNER Takrenner i plast (PVC) har </a> <a title="tak-temahefte page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=62"> Montering av rennekroker A: Montering av rennekr</a> <a title="tak-temahefte page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=63"> 8.2 DIMENSJONERING Takrenner og nedløp dimensjone</a> <a title="tak-temahefte page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=64"> 9. VURDERING AV TAKTEKKING/UNDERTAK Taktekking </a> <a title="tak-temahefte page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=65"> NOTATER: </a> <a title="tak-temahefte page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=66"> NOTATER: </a> <a title="tak-temahefte page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=67"> Optimera er Norges største aktør innen salg og di</a> <a title="tak-temahefte page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d4708a2?page=68"> Her finner du oss MONTÉR BYGGEVAREHUS AKERSHUS Mo</a>