If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ÅRSREDOVISNING<br /> 2016<br /> INNEHÅLL<br /> 3 NYCKELTAL<br /> 4 VD HAR ORDET<br /> 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE<br /> 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br /> 10 STYRELSEN<br /> 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION<br /> 12 RESULTAT OCH STÄLLNING<br /> 14 BALANSRÄKNING<br /> 15 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR<br /> I EGET KAPITAL<br /> 16 KASSAFLÖDESANALYS<br /> 17 NOTER<br /> 21 REVISIONSBERÄTTELSE<br /> 2<br /> HBV ÅRSREDOVISNING 2016<br /> NYCKELTAL<br /> 2,1 MILJARDER<br /> kronor i omsättning<br /> 117 829 331<br /> visningar på LinkedIn medlemsbolag avtalsområden<br /> (20 % fler än 2015)<br /> HBV SKAPAR GODA AFFÄRER 25 498<br /> SOM HJÄLPER MEDLEMSBOLAGEN<br /> ATT FÖRVALTA OCH UTVECKLA BOENDET besökare till hemsidan<br /> FÖR SINA HYRESGÄSTER (varav 30% nya)<br /> År 2016 var det <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d540322?page=1"> ÅRSREDOVISNING 2016</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d540322?page=2"> INNEHÅLL 3 NYCKELTAL 4 VD HAR ORDET 5 </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d540322?page=3"> HBV ÅRSREDOVISNING 2016 NYCKELTAL 2,1 MILJARDER </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d540322?page=4"> HBV ÅRSREDOVISNING 2016 VD HAR ORDET </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d540322?page=5"> HBV ÅRSREDOVISNING 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d540322?page=6"> HBV ÅRSREDOVISNING 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2016 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d540322?page=7"> HBV ÅRSREDOVISNING 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2016 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d540322?page=8"> HBV ÅRSREDOVISNING 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2016 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d540322?page=9"> HBV ÅRSREDOVISNING 2016 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2016 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d540322?page=10"> HBV ÅRSREDOVISNING 2016 STYRELSEN STYRELS</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2016 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d540322?page=11"> HBV ÅRSREDOVISNING 2016 VINSTDISPOSITION </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2016 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d540322?page=12"> HBV ÅRSREDOVISNING 2016 RESULTAT OCH STÄLLNING </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2016 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d540322?page=13"> HBV ÅRSREDOVISNING 2016 OMSÄTTNINGSFÖRDELNING </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2016 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d540322?page=14"> HBV ÅRSREDOVISNING 2016 BALANSRÄKNING </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2016 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d540322?page=15"> HBV ÅRSREDOVISNING 2016 BALANSRÄKNING Belop</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2016 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d540322?page=16"> HBV ÅRSREDOVISNING 2016 KASSAFLÖDESANALYS K</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2016 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d540322?page=17"> HBV ÅRSREDOVISNING 2016 NOTER N</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2016 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d540322?page=18"> HBV ÅRSREDOVISNING 2016 NOTER NOT 2 NETTOO</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2016 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d540322?page=19"> HBV ÅRSREDOVISNING 2016 NOTER R</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2016 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d540322?page=20"> HBV ÅRSREDOVISNING 2016 NOTER NOT 11 FÖRU</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2016 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d540322?page=21"> HBV ÅRSREDOVISNING 2016 REVISIONSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2016 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d540322?page=22"> HBV ÅRSREDOVISNING 2016 REVISIONSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2016 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d540322?page=23"> 23</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2016 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d540322?page=24"> Husbyggnadsvaror HBV Förening Postadress: Box 519</a>