If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Sådan undgår du<br /> ballooning<br /> Først den gode nyhed: Stomisygeplejerske<br /> Per Herlufsen på Hvidovre Hospital erfarer,<br /> at stadig færre stomiopererede har proble-<br /> mer med luft i posen eller ‘ballooning’, som<br /> det også bliver kaldt.<br /> - Det skyldes, at produktudvikling gør stomi-<br /> posernes filtre bedre og bedre til at slippe<br /> luften ud af poserne. For eksempel hører<br /> jeg sjældent længere om problemer med, at<br /> afføring får filtrene til at stoppe til, siger Per<br /> Herlufsen og tilføjer:<br /> - Når det så er sagt, mangler jeg stadig at se<br /> det perfekte filter, som lukker al luft ud, men<br /> ingen lugt. For det er jo sagens kerne: Man<br /> kan sagtens udvikle et filter, som lader luf-<br /> ten passere hurtigt. Udfordringen er, at så<br /> følger lugten med.<br /> 10 Stomi Information 2/2014<br /> En anden udfordring er, at filtrets kapacitet<br /> bliver reduceret, efterhånden som time<a title="Stomi_Information_2_2014_ballooning_2sider page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5c63a3?page=1"> Sådan undgår du ballooning Først den gode nyhed:</a> <a title="Stomi_Information_2_2014_ballooning_2sider page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5c63a3?page=2"> Skift også tidspunkt Per Herlufsen oplever inge</a>