If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Gröna Obligationer<br /> ÅterrappOrterinG<br /> 2019<br /> Förord<br /> I september 2017 emitterade Sveaskog en ny obligation på totalt<br /> en miljard under ett nytt grönt ramverk. Principerna bakom<br /> ramverket kallas för ”Green Bond Principles” och har som mål att<br /> främja investeringar i projekt som ger en miljömässig hållbarhet.<br /> Sveaskogs ramverk har granskats av Det Norske Veritas – GL.<br /> Under 2018 emitterade inte Sveaskog någon ny obligation under<br /> ramverket, men i april 2019 var det dags igen. I april emitterades<br /> totalt 1,1 miljard kronor. Intresset var stort och obligationen<br /> placerades hos 19 investerare från Sverige, Norge, Danmark och<br /> Finland.<br /> Att begränsa den globala uppvärmningen är en av vår tids<br /> största utmaningar. I det sammanhanget har den växande skogen<br /> och användningen av trä en betydelsefull roll för att motverka<br /> klimatförändringen. Som Sveriges största skogsägare med 14 <a title="Rapport 2019 - Gr&ouml;na obligationer page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/110943a3?page=1"> Gröna Obligationer ÅterrappOrterinG 2019</a> <a title="Rapport 2019 - Gr&ouml;na obligationer page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/110943a3?page=2"> Förord I september 2017 emitterade Sveaskog en</a> <a title="Rapport 2019 - Gr&ouml;na obligationer page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/110943a3?page=3"> Den växande skogens klimatnytta </a> <a title="Rapport 2019 - Gr&ouml;na obligationer page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/110943a3?page=4"> Substitutionseffekten Genom att titta på hela ked</a> <a title="Rapport 2019 - Gr&ouml;na obligationer page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/110943a3?page=5"> Sveaskogs gröna obligation på 1,1 milj</a> <a title="Rapport 2019 - Gr&ouml;na obligationer page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/110943a3?page=6"> ett hållbart skogsbruk Genom att</a> <a title="Rapport 2019 - Gr&ouml;na obligationer page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/110943a3?page=7"> ett hÅllbart SkOGSbruk Föryngringsavverkni</a> <a title="Rapport 2019 - Gr&ouml;na obligationer page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/110943a3?page=8"> Forskning och utveckling Sveaskog samverkar i si</a> <a title="Rapport 2019 - Gr&ouml;na obligationer page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/110943a3?page=9"> FOrSkninG Och utvecklinG Talldiesel är ett förnye</a> <a title="Rapport 2019 - Gr&ouml;na obligationer page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/110943a3?page=10"> FOrSkninG Och utvecklinG Större och längre </a> <a title="Rapport 2019 - Gr&ouml;na obligationer page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/110943a3?page=11"> Förvärv av skogsmark </a> <a title="Rapport 2019 - Gr&ouml;na obligationer page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/110943a3?page=12"> Sammanställning av Sveaskogs gröna projekt Ma</a> <a title="Rapport 2019 - Gr&ouml;na obligationer page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/110943a3?page=13"> Forskning och utveckling Projektnamn </a> <a title="Rapport 2019 - Gr&ouml;na obligationer page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/110943a3?page=14"> rapporten beslutad vid möte med Sveaskogs G</a> <a title="Rapport 2019 - Gr&ouml;na obligationer page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/110943a3?page=15"> bilaga 1 – beräkningar av klimatnytta Skogens </a> <a title="Rapport 2019 - Gr&ouml;na obligationer page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/110943a3?page=16"> SVEaSkOG aB Org nr 556558­0031 Huvudkontor 105 2</a>