If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> sverige behöver<br /> skaparglädje och<br /> innovationsanda.<br /> annie lööfs krönika sid 15<br /> oktober 2011 • en tidning utgiven av den nya välfärden • nu över 950 000 läsare!<br /> Halvera arbets-<br /> givaravgiften!<br /> POLITIKER MOT VÄGGEN! Den Nya<br /> Välfärden har nu i mer än 15 år<br /> arbetat för halverade arbetsgi-<br /> varavgifter. Ingen annan enskild<br /> åtgärd skulle lika effektivt för-<br /> bättra företagarklimatet och<br /> skapa så många nya jobb.<br /> Varför händer inget?<br /> Riksdagspolitikerna<br /> ställs till svars.<br /> SID. 11<br /> Arbetsgivar-<br /> avgifter<br /> Hallå där,<br /> herr och fru<br /> minister!<br /> DEN NYA VÄLFÄRDEN skriver öppna<br /> brev till två av landets ministrar.<br /> • Ulf Kristersson, socialförsäk-<br /> ringsminister: Varför ska arbets-<br /> givarna betala sjuklön?<br /> • Hillevi Engström, arbetsmark-<br /> nadsminister: Varför får vi inte<br /> en arbetsrätt som värnar även<<a title="DNV 2011 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=1"> sverige behöver skaparglädje och innovationsanda.</a> <a title="DNV 2011 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=2"> innehåll Tidningen du håller</a> <a title="DNV 2011 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=3"> ledare det personliga ansv</a> <a title="DNV 2011 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=4"> valfrihetsrevolutionen vill ni veta mer? Nor</a> <a title="DNV 2011 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=5"> valfrihetsrevolutionen ett högerspöke som k</a> <a title="DNV 2011 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=6"> valfrihetsrevolutionen »hela min idé var att ut</a> <a title="DNV 2011 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=7"> valfrihetsrevolutionen vi var kaxiga och ville p</a> <a title="DNV 2011 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=8"> valfrihetsrevolutionen </a> <a title="DNV 2011 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=9"> valfrihetsrevolutionen krönika debatten vilsel</a> <a title="DNV 2011 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=10"> hsf-modellen krönika cradle to cradle shift hap</a> <a title="DNV 2011 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=11"> debatt fokus: Arbetsgivaravgifter I mer än femto</a> <a title="DNV 2011 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=12"> integritetsombudsmannen </a> <a title="DNV 2011 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=13"> företagarombudsmannen företagarombudsmannen</a> <a title="DNV 2011 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=14"> företagarombudsmannen Melleruds kommun i olagli</a> <a title="DNV 2011 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=15"> företagarombudsmannen Olaglig försäl</a> <a title="DNV 2011 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=16"> företagarombudsmannen </a> <a title="DNV 2011 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=17"> företagarombudsmannen öppet brev till socialfö</a> <a title="DNV 2011 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=18"> konkurrenskommissionen är sverige korrupt? Sveri</a> <a title="DNV 2011 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=19"> konkurrenskommissionen fAktA: konkurrens- kommi</a> <a title="DNV 2011 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=20"> konkurrenskommissionen han jobbar för rättvis k</a> <a title="DNV 2011 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=21"> konkurrenskommissionen Göteborgs kommun </a> <a title="DNV 2011 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=22"> företagarklimatet m öppet brev till arbets ark</a> <a title="DNV 2011 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=23"> företagarklimatet Regeldjungeln fortf</a> <a title="DNV 2011 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=24"> den nya välfärden tack! Ett stort tack till våra </a> <a title="DNV 2011 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=25"> den nya välfärden JOHNNYS SADELMAKERI JOLO AB J</a> <a title="DNV 2011 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=26"> 26 | DEN NYA VÄLFÄRDEN</a> <a title="DNV 2011 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=27"> onupp op m og om d t ac till er s elt </a> <a title="DNV 2011 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/1ca72b63?page=28"> den nya välfärden frågor till deN NyA välf</a>