If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ÅRSREDOVISNING<br /> 2019<br /> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br /> INNEHÅLL<br /> 3 NYCKELTAL<br /> 4 VD HAR ORDET<br /> 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE<br /> 15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br /> 16 STYRELSEN<br /> 17 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION<br /> 18 RESULTAT OCH STÄLLNING<br /> 20 BALANSRÄKNING<br /> 22 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR<br /> I EGET KAPITAL<br /> 23 KASSAFLÖDESANALYS<br /> 25 NOTER<br /> 32 REVISIONSBERÄTTELSE<br /> 2<br /> HBV ÅRSREDOVISNING 2019<br /> NYCKELTAL<br /> HBV skapar goda affärer som hjälper medlemmarna<br /> att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster<br /> 363<br /> medlemmar<br /> 69130<br /> besök till www.hbv.se<br /> 2,7<br /> 44<br /> avtalsområden<br /> miljarder<br /> kronor i omsättning<br /> 1057<br /> följare på LinkedIn<br /> 67:e<br /> År 2019 var det<br /> verksamhetsåret<br /> INKÖPS-<br /> TOPPEN<br /> ÖrebroBos<a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=1"> ÅRSREDOVISNING 2019</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=2"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=3"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 NYCKELTAL HBV skapar god</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=4"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 VD HAR ORDET </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=5"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 VERKSAMHETSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=6"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 VERKSAMHETSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=7"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 VERKSAMHETSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=8"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 VERKSAMHETSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=9"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 VERKSAMHETSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=10"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 VERKSAMHETSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=11"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 VERKSAMHETSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=12"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=13"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 VERKSAMHETSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=14"> HBV ÅRSREDOVISNING 2018 VERKSAMHETSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=15"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=16"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 STYRELSEN STYRELSEN </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=17"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 VINSTDISPOSITION </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=18"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 RESULTAT OCH STÄLLNING </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=19"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 OMSÄTTNINGSFÖRDELNING </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=20"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 BALANSRÄKNING </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=21"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 BALANSRÄKNING </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=22"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPIT</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=23"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 KASSAFLÖDESANALYS </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=24"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 KASSAFLÖDESANALYS </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=25"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 NOTER NOTER TIL</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=26"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 NOTER Andelar i k</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=27"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 NOTER NOT 4 ERSÄTT</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=28"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 NOTER NOT 7 OPERA</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=29"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 NOTER Ackumulerade</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=30"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 NOTER NOT 17 DISPO</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=31"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 NOTER </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=32"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 REVISIONSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=33"> Vi måste informera styrelsen om bland annat revis</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2019 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/1f51c1a9?page=34"> Husbyggnadsvaror HBV Förening Postadress: Box 519</a>