If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsrapport 2017<br /> <br /> Innhold<br /> DEL I: Leders beretning<br /> 4 Det er verdt det<br /> DEL II: Introduksjon av virksomheten og hovedtall<br /> 8 Samfunnsoppdrag<br /> 8 Mål<br /> 9 Enovas virkemidler<br /> 11 Ledelsen<br /> 12 Organisasjonen<br /> 13 Nøkkeltall<br /> DEL III: Årets aktiviteter og resultater<br /> 16 Del III A: Rapportering på Energifondet 2017<br /> 16 Måloppnåelse 2017<br /> 18 Energifondet – disponering 2017 og videre utvikling<br /> 19 Aktivitetsoversikt<br /> 21 Status for prosjektporteføljen<br /> 25 Målindikator for klima<br /> 28 Målindikator for innovasjon<br /> 32 Målindikatorer for energi og effekt<br /> 36 Fylkesvis fordeling av prosjekter og<br /> kontraktsfestet støtte<br /> 37 Del III B: Rapportering på Energifondet 2012–2016<br /> 37 Energiresultater og disponeringer 2012-2016<br /> DEL IV: Styring og kontroll i virksomheten<br /> 42 Styring og kontroll i v<a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=1"> Årsrapport 2017</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=2"> </a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=3"> Innhold DEL I: Leders beretning 4 Det er ver</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=4"> Det er verdt det I lø</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=5"> DEL I | Leders beretning ny fireårsavtale med O</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=6"> 6</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=7"> DEL II | Introduksjon av virksomheten og hovedtal</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=8"> DEL II | Introduksjon til virksomheten og hovedta</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=9"> DEL II | Introduksjon av virksomheten og hovedtal</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=10"> Både innen teknologiutvikling og markedsutvikling</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=11"> DEL II | Introduksjon av virksomheten og hovedtal</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=12"> Organisasjon Enova har fått et stort ansvar og </a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=13"> DEL II | Introduksjon av virksomheten og hovedtal</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=14"> 14</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=15"> DEL III A | Rapportering på Energifondet 2017 </a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=16"> DEL III A | Rapportering på Energifondet 2017 Må</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=17"> DEL III A | Rapportering på Energifondet 2017 F</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=18"> Figur 3.2 Disponeringer og forventede disponible </a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=19"> DEL III A | Rapportering på Energifondet 2017 </a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=20"> Tabell 3.2 Aktivitetsoversikt Energifondet Antall</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=21"> DEL III A | Rapportering på Energifondet 2017 </a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=22"> Figur 3.4 Status prosjektporteføljen, målt etter </a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=23"> Figur 3.6 viser fordeling av prosjektporteføljen </a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=24"> Figur 3.7 Antall tilskudd innenfor Enovatilskudde</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=25"> DEL III A | Rapportering på Energifondet 2017 T</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=26"> Figur 3.8 Utvikling i klimaresultater ktonn CO </a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=27"> DEL III A | Rapportering på Energifondet 2017 T</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=28"> Målindikator for innovasjon Enova skal fremme ø</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=29"> DEL III A | Rapportering på Energifondet 2017 T</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=30"> Tabell 3.9 Et utvalg av de største prosjektene in</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=31"> DEL III A | Rapportering på Energifondet 2017 </a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=32"> Tabell 3.9 gir informasjon om resultater, status </a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=33"> erstattes av annen verdiskapning, blant annet lan</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=34"> Prosjektene Enova støtter kan deles inn i fire kat</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=35"> Tabell 3.13 viser energiresultatet fra produksjon</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=36"> Fylkesvis fordeling av prosjekter og kontraktsfes</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=37"> DEL III B | Rapportering på Energifondet 2012-201</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=38"> Tabell 3.16 Energiresultater 2012­2016 fordelt på</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=39"> DEL III B | Rapportering på Energifondet 2012-201</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=40"> Foto: Norsk Titanium AS 40</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=41"> DEL IV | Styring og kontroll i virksomheten </a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=42"> Styring og kontroll i virksomheten Enova forval</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=43"> DEL IV | Styring og kontroll i virksomheten på</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=44"> Figur 4.2 Kartlegging av potensial og risiko </a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=45"> DEL IV | Styring og kontroll i virksomheten Sl</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=46"> 46</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=47"> DEL V | Vurdering av framtidsutsikter </a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=48"> DEL V | Vurdering av framtidsutsikter De viktige</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=49"> DEL V | Vurdering av framtidsutsikter </a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=50"> På vei mot lavutslippssamfunnet ­ sektorstatus og</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=51"> DEL V | Vurdering av framtidsutsikter levere d</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=52"> Fra utdatert hus til moderne hjem En lun og </a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=53"> DEL V | Vurdering av framtidsutsikter Industri</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=54"> Enova vil stimulere industriens vei mot lavutsli</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=55"> DEL V | Vurdering av framtidsutsikter blir bru</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=56"> hydrogen som energibærer, samt elektrifisering av </a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=57"> DEL V | Vurdering av framtidsutsikter Her komm</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=58"> Transport Transportsektoren står for 30 prosent</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=59"> DEL V | Vurdering av framtidsutsikter Godstrans</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=60"> Kontinuerlig utvikling av teknologi vil medføre e</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=61"> DEL V | Vurdering av framtidsutsikter ønsker i</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=62"> 133 millioner til verdens første autonome contain</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=63"> DEL V | Vurdering av framtidsutsikter Energisy</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=64"> kraftsystemet og det termiske energisystemet. Et </a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=65"> DEL V | Vurdering av framtidsutsikter Cermaq s</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=66"> Bygg og eiendom Eksisterende yrkesbygg i Norge</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=67"> DEL V | Vurdering av framtidsutsikter rehabili</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=68"> Nye bygg blir stadig mer energieffektive, og fra u</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=69"> DEL V | Vurdering av framtidsutsikter Nye Jord</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=70"> 70</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=71"> DEL VI | Årsberetning og årsregnskap for Enova SF</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=72"> Årsberetning og årsregnskap for Enova SF Årsberet</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=73"> DEL VI | Årsberetning og årsregnskap for Enova SF</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=74"> Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen </a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=75"> DEL VI | Årsberetning og årsregnskap for Enova SF</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=76"> Balanse per 31.12 Eiendeler </a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=77"> DEL VI | Årsberetning og årsregnskap for Enova SF</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=78"> Leieavtale Enova driver sin virksomhet i leide lo</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=79"> DEL VI | Årsberetning og årsregnskap for Enova SF</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=80"> Note 5 Bankinnskudd, kontanter o.l. 2017 </a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=81"> DEL VI | Årsberetning og årsregnskap for Enova SF</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=82"> 82</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=83"> DEL VI | Årsberetning og årsregnskap for Enova SF</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=84"> 84</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=85"> DEL VII | Årsregnskap for Energifondet </a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=86"> Årsregnskap for Energifondet Ledelseskommentarer </a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=87"> DEL VII | Årsregnskap for Energifondet Oppstill</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=88"> Balanse for Energifondet 2017 Note </a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=89"> DEL VII | Årsregnskap for Energifondet </a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=90"> 90</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=91"> DEL VIII | Vedlegg DEL VIII VEDLEGG</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=92"> DEL VIII | Vedlegg Definisjoner og terminologi </a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=93"> VEDLEGG de ulike energibærerne som er</a> <a title="Enova SF &Aring;rsrapport 2017 page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/211b0223?page=94"> Enova arbeider for Norges omstilling til lavutsli</a>