If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
Dränagepåse<br /> Coloplast Dränagepåse<br /> Coloplast Dränagepåse är speciellt utvecklad för<br /> dränage och fistelbandagering. Den finns steril eller<br /> osteril i tre olika storlekar – mini (100 ml), midi (300 ml)<br /> och maxi (500 ml). Samtliga med volymindikator.<br /> Utloppet<br /> Utloppet har en inre diameter på 10 mm och kan<br /> anslutas till de flesta nattpåsar utan speciell konnektor.<br /> Dränagepåsen kan med fördel kopplas samman med<br /> Conveen sängpåse.<br /> Volymindikator<br /> Mängden av sekretion avläses säkert och enkelt<br /> med hjälp av volymindikatorn på påsen. Det<br /> mjuka tyget på baksidan av påsen är behagligt<br /> för patienten och minimerar samtidigt risken<br /> för hudirritation. Klippguiden på skyddspappret<br /> underlättar tillpassningen av hudskyddsplattans<br /> starthål och ytterkant.<br /> Backventil och PVC-fri plast<br /> Påsen har backventil som förhindrar sekretionen att<br /> rinna tillbaka. Därmed minskar ri<a title=" Produktblad | Coloplast dr&auml;nagep&aring;se page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/2ae4da28?page=1">Dränagepåse Coloplast Dränagepåse Coloplast Dr</a> <a title=" Produktblad | Coloplast dr&auml;nagep&aring;se page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/2ae4da28?page=2">Coloplast AB Box 101 71 434 22 Kungsbacka Växel</a>