If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> #1<br /> 2018<br /> WWW.SVEASKOG.SE<br /> INSPIRATÖREN<br /> Influerare är den nya tidens opinionsbildare.<br /> Kan de bana väg för skogen i mediebruset?<br /> MARKNAD Små dimensioner sid. 10 TEMA Äganderätten sid. 18 REPORTAGE Hyggets kretslopp sid. 36<br /> Per-Olof Wedin, vd Sveaskog<br /> Bränslet en<br /> brinnande fråga<br /> Å<br /> ret 2017 blev framgångsrikt för<br /> Sveaskog. Vi landade ett ope­<br /> rativt rörelseresultat på 1 248<br /> MSEK (1 128), en ökning med<br /> 11 procent. En viktig orsak är<br /> marknadsläget. Efterfrågan på sågade trä­<br /> varor är stor i Sverige tack vare hög aktivitet<br /> i byggbranschen. Globalt ökar efterfrågan<br /> på trävaror, pappersmassa och förpack­<br /> ningsmaterial. Det borgar för ett starkt 2018,<br /> och Sveaskog utvecklar nu verksamheten<br /> för öka<a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=1"> #1 2018 WWW.SVEASKOG.SE INSPIRATÖREN Inf</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=2"> Per-Olof Wedin, vd Sveaskog Bränsle</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=3"> Innehåll Nummer 1, 2018 4 10 Nyk</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=4"> Aktuellt FOTO: EKSJÖHUS Boende på rullning M </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=5"> Aktuellt Chefen med nya ögon H a</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=6"> Aktuellt FOTO: FULL GROWN Växande konst till v</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=7"> Aktuellt — I projektet har man bland annat testa</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=8"> Nyhet! Moheda 121 ND - skogsvagn med navmotord</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=9"> ANNONS Oss kan du räkna med i skogen. Som Sveri</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=10"> Marknad Sko gens dyr </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=11"> Marknad I många år, ända sedan 40-t</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=12"> Vinjett — ATA Timb</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=13"> — ”DET FINNS INTE HUR MYCKET RÅVARA SOM HELST SÅ </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=14"> Vinjett </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=15"> — På Nordanå Träs webbplats finns en flygfilm öv</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=16"> Marknad DEN SMALA VÄGEN TILL STORA AFFÄRE</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=17"> — Hållanders Sågverks konti- nuerliga utveckling</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=18"> EMIL NORDIN, FOTOGRAF Forum Sveaskogs fotograf ti</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=19"> Vem äger skogen? Äganderätten är en grundlagsskyd</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=20"> Tema Ä ganderätten till skogen har haft olika i</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=21"> — ”GRUNDPRINCIPEN BÖR VARA ATT DET ÄR MARKÄGAREN </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=22"> Tema fler regleringar av skogsskötseln, vilket </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=23"> — Inskränkningarna i äganderätten hotar en miljö</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=24"> Tema KRÖNIKA Utveckling kan ge ett variationsr</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=25"> mångfalden, frågan är bara hur kost- naden ska fö</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=26"> Stjärnor i nätbruset De är internets unga superst</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=27"> Vinjett </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=28"> Influencers — ”SKOG ÄR FRIHET FÖR MIG.” </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=29"> Årets förbättring ÅRETS INNOVATION A</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=30"> Årets förbättring </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=31"> Årets förbättring — ”LÖSNINGEN GER MER LJUS </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=32"> Profilen ”Jag är mest stolt över Vidas rykte”</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=33"> Vinjett </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=34"> HEADS ABOVE THE COMPETITION </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=35"> Din skog kan göra gott för bygden. ANNONS </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=36"> Reportage HYGGEN – DET NATURLIGA KRETSLOPPET På </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=37"> — John Ivar Falk var skogsarbetare på 1960­talet.</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=38"> — ”IDAG ÄR DET SJÄLVKLART ATT STRÄVA MOT HÅLLBAR </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=39"> revolutionerats liksom våra kunska- per. Och siff</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=40"> Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs allt</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=41"> Använd skogsbruksplanen överallt </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=42"> Korsord </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=43"> ALSTOR 840 PRO En hydrostatisk kombimaskin. www.</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2018 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c3e2966?page=44"> P0STTIDNING B Returadress: Sveaskog</a>