If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Gröna Obligationer<br /> ÅterrappOrterinG 2018<br /> I september 2017 emi erade Sveaskog en ny obligation på<br /> totalt en miljard kronor under e ny grönt ramverk.<br /> Principerna bakom ramverket kallas för ”Green Bond<br /> Principles” och har som mål a främja investeringar i<br /> projekt som ger en miljömässig hållbarhet. Intresset var<br /> stort och obligationen placerades hos 22 investerare.<br /> Under 2018 har Sveaskog inte emi erat någon y erligare<br /> obligation under det gröna ramverket.<br /> A begränsa den globala uppvärmningen är en av vår tids<br /> största utmaningar. I det sammanhanget har den växande<br /> skogen och användningen av trä en betydelsefull roll för<br /> a motverka klimatförändringen. Som Sveriges största<br /> skogsägare med 14 procent av den produktiva skogsmarken<br /> verkar Sveaskog för a med e hållbart skogsbruk öka<br /> skogstillväxten vilket dels skapar mer skogsråvara som<br /> kan ersä a fo<a title="Rapport 2018 - Gr&ouml;na obligationer page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/4361b36c?page=1"> Gröna Obligationer ÅterrappOrterinG 2018</a> <a title="Rapport 2018 - Gr&ouml;na obligationer page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/4361b36c?page=2"> I september 2017 emi erade Sveaskog en ny obliga</a> <a title="Rapport 2018 - Gr&ouml;na obligationer page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/4361b36c?page=3"> Foto: Getty Images projekt som finansierats m</a> <a title="Rapport 2018 - Gr&ouml;na obligationer page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/4361b36c?page=4"> prOJeKt- reSULtat Hållbart skogsbruk Skoge</a> <a title="Rapport 2018 - Gr&ouml;na obligationer page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/4361b36c?page=5"> prOJeKt- reSULtat Fastighetsförvärv Sveaskog ä</a> <a title="Rapport 2018 - Gr&ouml;na obligationer page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/4361b36c?page=6"> prOJeKt- reSULtat Forskning och utveckling Sve</a> <a title="Rapport 2018 - Gr&ouml;na obligationer page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/4361b36c?page=7"> rapporten beslutad vid möte med Sveaskogs G</a> <a title="Rapport 2018 - Gr&ouml;na obligationer page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/4361b36c?page=8"> SveaSkog aB Org nr 556558-0031 Huvudkontor 105 2</a>