If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 4 • 2012<br /> Läs mer på www.sveaskog.se<br /> skog<br /> och jakt<br /> ibalans<br /> Frederik Kjellson är positiv till<br /> den nya älgförvaltningen som<br /> ska höja kvaliteten på älg-<br /> stammen och anpassa antalet<br /> älgar till fodertillgången.<br /> Men det finns fortfarande<br /> många oklarheter. Forum har<br /> talat med flera experter.<br /> tEMa, Sid 16–19<br /> skogsbruk jakt & fiske<br /> Specialsortiment ger mer Lockrop får räven till jägaren<br /> Allt fler kunder har särskilda önskemål på virkets Räven är ett svårjagat byte. Oftast jagas den med åtel<br /> kvalitet och dimension. Och specialsortimentet innebär eller drev. Nu växer även intresset för lockjakt med<br /> mer pengar för skogsägarna. Sidan 10 lockpipa. Sidan 13<br /> Vinn kokbok!<br /> Gert Klötzkes<br /> ”Skogens mat”<br /> kan bli din.<br /> re<a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=1"> 4 • 2012 Läs mer på www.sveaskog.se skog oc</a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=2"> Nr 4•2012 Kundfokus i med- och motgång i </a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=3"> För skapande stunder Med riktiga verktyg är det ä</a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=4"> aktuellt fOTO: leif ösTer Sveaskog lanserar sin</a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=5"> PATU 30 ÅR I SVENSKA SKOGSBRUKETS TJÄNST! STEGMAT</a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=6"> marknad Strategiskt placerad ny virkesterminal </a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=7"> Het marknad för sågat virke Nordafrika och mellan</a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=8"> kund Biobränsle till världens största pyrolysf</a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=9"> Bengt karlsson är produktions- utvecklare inom bi</a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=10"> skogsbruk måttbeställt. Många av sveaskog</a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=11"> foto:Bosse Lind innan aVVerkninG går olof Liedbe</a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=12"> F13C Effektiv skotare med god lastkapacitet </a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=13"> jakt & fiske Rävlock väcker intresse Räven är ett</a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=14"> Skogsaffärer på nya sätt. Vi har hela färgskalan</a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=15"> teknik Effektivare gallring med skördarens data </a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=16"> TEMA älg God jakt är bra för skogen Årets älgjakt</a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=17"> foto: Sara Södergård oklarhet om finansiering ska</a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=18"> TEMA älg Viltbetad ungtall. Bark</a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=19"> ”Våga plantera mera tall” I södra Sverige väljer </a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=20"> FYNDA DIN... KINGQUA I HÖST D NU! Passa på att g</a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=21"> reportage Forsmark – en världsunik pärla </a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=22"> reportage </a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=23"> 2 34</a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=24"> 30 Vi brinner för biobränsleproduktion! En hel</a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=25"> ARBETSLIV Kunskap skapar trygghet i skogen För at</a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=26"> foto: Paulina HolMgren 11.00 lUnCh. I närheten a</a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=27"> ARBETSLIV en dag på jobbet | martin åkerlund Job</a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=28"> annonstorget a AVESTA-VAGNEN www.avestavagnen.s</a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=29"> organ il.pdf 1 2010-09-08 09.17 ox</a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=30"> </a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=31"> all Sysk A ri B nyf</a> <a title="Forum Sveaskog nr4 2012 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/4e368a69?page=32"> </a>