If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> I EUs 25 medlemsland finnes det<br /> · rundt 23 millioner SMV-er<br /> · som representerer 99 % av alle<br /> virksomheter i EU<br /> · og sysselsetter cirka 75 mill.<br /> ansatte.<br /> SMV-terskler<br /> Micro-<br /> virksomhet<br /> Liten<br /> virksomhet<br /> Mellomstor<br /> virksomhet<br /> Ansatte: < 10<br /> Omsetning:<br /> ≤ 2 mill. euro<br /> Samlet balanse:<br /> ≤ 2 mill. euro<br /> Ansatte: < 50<br /> Omsetning:<br /> ≤ 10 mill. euro<br /> Samlet balanse:<br /> ≤ 10 mill. euro<br /> Ansatte: < 250<br /> Omsetning:<br /> ≤ 50 mill. euro<br /> Samlet balanse:<br /> ≤ 43 mill. euro<br /> Autonome<br /> virksomheter<br /> Partner-<br /> virksomheter<br /> Tilknyttede<br /> virksomheter<br /> Vanlige forkortelser<br /> EIB: Den europeiske investerings-<br /> bank<br /> EIF: Det europeiske investerings-<br /> fond<br /> EU: Den europeiske union<br /> F&U: Forskning og utvikling<br /> SMV: Små og mellomstore<br /> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=1"> I EUs 25 medlemsland finnes det · rundt 23 mill</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=2"> © European Communities, 2006 http://europa.eu.int</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=3"> © Photos.com "Mikro, små og mellomstore virksomh</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=4"> Innholdsfortegnelse Introduksjon </a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=5"> Introduksjon "Kategorien mikro, små og mello</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=6"> 6 Introduksjon Hva slags EU-stØt</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=7"> 7 © Photos.com Siden det gjennomsnittlige Europ</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=8"> 8 Kapittel 1 Hvorfor en ny definisjon? </a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=9"> 9 For å fremme mikrovirksomheter Flere og </a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=10"> 10Kapittel 1 Hvorfor en ny definisjon? © Photos.</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=11"> 11 2. Anvendelse av den nye SMV-definisjonen</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=12"> 12Kapittel 2 Anvendelse av den nye SMV-definisjon</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=13"> 13 Hvilken informasjon skal jeg bruke? Når</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=14"> 14Kapittel 2 Anvendelse av den nye SMV-definisjon</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=15"> 15 Hva er definisjonen på en “ansatt”? Nas</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=16"> 16Kapittel 2 Anvendelse av den nye SMV-definisjon</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=17"> 17 AUTONOME VIRKSOMHE</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=18"> 18Kapittel 2 Anvendelse av den nye SMV-definisjon</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=19"> 19 Risikokapital- 25</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=20"> 20Kapittel 2 Anvendelse av den nye SMV-definisjon</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=21"> Hva med data om min partners partner? For å unng</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=22"> 22Kapittel 2 Anvendelse av den nye SMV-definisjon</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=23"> 23 2.3.3 Er jeg en tilknyttet virksomhet? </a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=24"> 24Kapittel 2 Anvendelse av den nye SMV-definisjon</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=25"> 25 Beregning av tallene i tilknyttede selskap</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=26"> 26Konklusjon Konklusjon Definisjonen </a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=27"> 27 Vedlegg I. Illustreren</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=28"> 28Vedlegg I · Illustrerende eksempler Ekse</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=29"> 29 Eksempel 2: PartnerPartner Vi</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=30"> 30Vedlegg I · Illustrerende eksempler Ekse</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=31"> 31 II. Kommisjonsanbefal</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=32"> 32Vedlegg II · Kommisjonsanbefalingen KOMMISJ</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=33"> (6) Når det gjelder grenseverdien for å</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=34"> 34Vedlegg II · Kommisjonsanbefalingen (15) </a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=35"> 35 VEDLEGG </a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=36"> 36Vedlegg II · Kommisjonsanbefalingen Virksom</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=37"> 37 2. Dersom virksomheten er en partnervirk</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=38"> 38Vedlegg III · Modellerklæring Kommisjonsme</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=39"> 39 Dersom de medlemslandene som bruker SMV-de</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=40"> 40Vedlegg III · Modellerklæring MODELLERKLÆRIN</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=41"> 41 </a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=42"> 42Vedlegg III · Modellerklæring Type 3: Tilkn</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=43"> 43 </a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=44"> 44Vedlegg III · Modellerklæring VEDLEGG A</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=45"> 45 PARTNERSKAPSARK 1. NØyaktig identifikasjo</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=46"> 46Vedlegg III · Modellerklæring VEDLE</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=47"> 47 Boks B(2) Virksomhet nr.: 1. (*) 2. (*)</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=48"> 48Vedlegg TILKNYTNINGSARK (kun for tilknyttede</a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=49"> </a> <a title="Den nye SMV-definisjonen page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/525982ec?page=50"> 50Bilag IV · Tiltak for å forhindre misbruk av de</a>