If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> FORUM<br /> #1<br /> 2016<br /> S V E A S K O G WWW.SVEASKOG.SE<br /> AKTÖREN<br /> Helene Biström vill se Sveaskog skapa samhällsnytta.<br /> OMVÄRLD Massamarknaden växer sid. 10 KLIMAT Skogens nyckelroll sid. 25 DOKUMENT Rymdstensjakt sid. 32<br /> Per-Olof Wedin, vd Sveaskog<br /> Medvind i skogen<br /> O<br /> ptimismen har återvänt till<br /> skogsindustrin. Om det vittnar<br /> flera skeenden i vår omvärld:<br /> I Sverige annonserades i fjol<br /> investeringar i utökad sågverk-<br /> skapacitet samt i pappers- och massabruk<br /> motsvarande cirka 17 miljarder kronor, och<br /> den 17 februari i år meddelade Södra att de<br /> genomför en miljardinvestering på massabru-<br /> ket i Mörrum. Det skapar jobb och intäkter<br /> till samhället.<br /> Internationellt var det ett v<a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=1"> FORUM #1 2016 S V E A S K O G </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=2"> Per-Olof Wedin, vd Sveaskog Medvind i skogen O</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=3"> Innehåll Nummer 1, 2016 14 18 Skog</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=4"> Aktuellt LÄS MER Mer om praktikpl</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=5"> Aktuellt Oväntat beslut från Skogsstyrelsen S </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=6"> Vi på Handelsbanken pratar gärna skog och lantbru</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=7"> Byggd för hårda tag i skogen. Mohedas skogsvagnar</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=8"> Aktuellt Skogen på recept S edan hös</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=9"> </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=10"> Vinden har vänt. Nu investeras det mer än någonsi</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=11"> FORUM SVEASKOG 11</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=12"> Omvärld — ”DET HÄR ÄR OTROLIGT ROLIGT, INTE MIN</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=13"> ÖKAD KAPACITET Fram till 2018 ska svenska SCA, Sö</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=14"> NATURLIGT SKYDD Skogen kan ha olika funktioner</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=15"> FORUM SVEASKOG 15</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=16"> — Hreidar Gestsson, miljöchef och pro- duktionsch</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=17"> lätt att överföra brand emellan sig. Toppbrän- de</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=18"> VÄG VISA REN 4 200 mil väg garanterar mer än bara</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=19"> FORUM SVEASKOG 19</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=20"> SE MER Fler bilder hittar du på sveaskog.se I</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=21"> vägnätet hjälper samtidigt till att utveckla gles</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=22"> Profilen ”Flyktingsituationen är en enorm</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=23"> FORUM SVEASKOG 23</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=24"> Profilen HELENE BISTRÖM Ålder: </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=25"> SKOGEN = & I KLIMATFRÅGAN Förhandlingarna vid </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=26"> Klimat — ”FÖR VARJE KUBIKMETER SKOG SOM SKÖRDA</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=27"> Klimat </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=28"> — Förlusten</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=29"> Klimat </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=30"> Möte med FOTO: HANS-OLOF UTSI ANNIKA TEGBRO Yrk</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=31"> Vi vill göra gott för dig, för skogen, för Sverig</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=32"> — Thomas Davidsson är en av världens få professio</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=33"> För 100 000 år sedan slog en meteoritsvärm </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=34"> Dokument — ”MAN MÅSTE TRIVAS MED ATT VARA EN</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=35"> Dokument — En svärm meteoritsten slog ner i </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=36"> Dokument smycken och</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=37"> — ”INGEN VET HUR MYCKET METEORIT- STEN SOM FINNS </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=38"> VAiffnäjerettr NAVET I PLANTHAVET FOTO:</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=39"> NYTT BAND FÖR ÖK NYTBANDDFFÖÖRRÖKÖKA</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=40"> Hjälp oss rädda de starkaste Djurrikets kungar oc</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=41"> CLARK TERRA SUVERÄNT SKONSAMT GREPP! BAN</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=42"> FORUM 1-2016 Korsord </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=43"> Rädda skogen STOPPA ROTRÖTAN Använd växtskyddsm</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2016 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/551b42a6?page=44"> P0STTIDNING B Returadress: Sveaskog</a>