If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsberättelse<br /> 2019<br /> 2 Innehåll<br /> Ur innehållet<br /> Inledning sid 3–5<br /> Året i korthet 6–7<br /> Näringspolitik 8–9<br /> Vinstpolicy och mål 10<br /> Känslighetsanalys 11<br /> Skog och virke 12–15<br /> Norra Timber 16–17<br /> Norra Skogsbyrån 18–19<br /> Medlemmar 20–21<br /> Kommunikation 22–23<br /> HR/Personal 24–25<br /> IT 26–27<br /> Miljö 28–35<br /> Förvaltningsberättelse 30–35<a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=1"> Årsberättelse 2019</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=2"> 2 Innehåll Ur innehållet Inledning </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=3"> Inledning 3 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=4"> 4 Inledning 22 procent, samtidigt som</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=5"> Inledning 5</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=6"> 6 Året i korthet Verksamhetsåret 2019 i kort</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=7"> Året i korthet 7 Tillgångar Finansieri</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=8"> 8 Näringspolitik Med äganderätts</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=9"> redningen kommer att bedriva sitt arbete fram til</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=10"> 10 Vinstpolicy och mål Stabilitet oc</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=11"> Känslighetsanalys och valu takursförändrin gar </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=12"> 12 Skog och virke Nytänkande och</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=13"> Skog och virke 13 har ock</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=14"> 14 Skog och virke andra pristillägg och prem</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=15"> Fiber- och bioenergimarknaden Massavedsmarknaden</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=16"> 16 Norra Timber Fortsatt volymtillv</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=17"> Industriverksamheten Produktion Medeltal a</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=18"> 18 Norra Skogsbyrån Framgångssag</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=19"> 160 % 150 % 140 % Antal beställda tjänster 2</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=20"> 20 Medlemmar Utbildning och lärande</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=21"> Utmärkelser Guldnålen Elisabeth Sandberg, Luleå T</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=22"> 22 Kommunikation Kommunikativa mö</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=23"> om att ”Norra lyfter ditt skogsägande till en ny </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=24"> 24 HR/Personal Värdegrundsarbe</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=25"> Sjukfrånvaro 2015–2019 Total sjukfrånvaro i förhå</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=26"> 26 IT Ett utvecklande och växand</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=27"> tjänster samt även med att skapa plattformar som </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=28"> 28 Miljö Grönt är vårt framtidsbid</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=29"> Färre körskador med Rätt Norra­metod ”Rätt Norra­</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=30"> 30 Förvaltningsberättel se Förvalt</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=31"> framgångsrika konceptet där skogsekonom och lokal</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=32"> 32 Förvaltningsberättel se sam</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=33"> Den goda likviditeten beror på att stora belo</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=34"> 34 Förvaltningsberättel se Arbetsordningen r</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=35"> Fö rvaltningsberättelse 35</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=36"> Tomas Edberg, 64 Aktiv skogsägare i Kassjö. Tomas</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=37"> Resultaträkningar 201 9­01­01–2019­12­31 (tusenta</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=38"> 38 Balansräkningar, till gångar 2019­12­31 (tu</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=39"> Balansräkningar, eget kapital och sku lder 2019­1</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=40"> 40 Kassaflödesanalys (tus ental kronor) Kon</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=41"> Noter till resultat- o ch balansräkningar 41 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=42"> 42 Noter till resultat- oc h balansräkningar</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=43"> Noter 43 Not 1 Nettoomsättning per rörelse</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=44"> 44 Noter Not 4 Avskrivningar och nedskrivni</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=45"> Noter 45 Balansräkningen </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=46"> 46 Noter Not 10 Finansiella leasingavtal </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=47"> Uppskjuten skatteskuld Maskiner och inventarier </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=48"> 48 Övriga noter St För För ällda säkerh</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=49"> Till föreningsstämman i Norra Skogsägarna ek. för</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=50"> 50 Revisionsberättelse årsredovisningen</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=51"> 1) Kassalikviditet Omsättningstillgångar – varula</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=52"> 52 Ordförklaringar Anläggningstillgångar Vär</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=53"> Skogsbruksområden 53 Virkesområde Torneå oc</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=54"> 54 Skogsorganisation Huvudkontor Ume å Besö</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=55"> Skogsorganis ation och industrier 55 Kont</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2019 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/60564327?page=56"> B Porto betalt Bilaga medföljer Returer till: No</a>