If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> SUNDHED &<br /> VÆRNEPLIGT<br /> – EN VEJLEDNING<br /> 15.UDGAVE•JUN.2019<br /> FORSVARETS SANITETSKOMMANDO<br /> SUNDHED & VÆRNEPLI<br /> FORORD<br /> Formålet med denne<br /> folder er at informere<br /> værnepligtigt personel<br /> om deres rettigheder<br /> ifm. sundhedsydelser i<br /> Forsvaret.<br /> Vejledningen er tænkt<br /> som et supplement til<br /> den oplysningsvirksom-<br /> hed, der foregår lokalt<br /> på tjenestestederne.<br /> Med venlig hilsen<br /> Infirmerierne<br /> 2<br /> PLIGT – EN VEJLEDNING<br /> INDHOLD<br /> Sundhed og Værnepligt ..................... 4<br /> Vi sikrer dig .......................................... 4<br /> Lægetjenesten..................................... 5<br /> Tidsbestilling ........................................ 6<br /> Infirmeriets indretning og udstyr ...... 6<br /> Elektronisk journalfØring ................... 6<br /> Medicinudlevering ............................... 6<br /> Fritagelser ..<a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=1"> SUNDHED & VÆRNEPLIGT – EN VEJLEDNING 15.UDGAVE•J</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=2"> SUNDHED & VÆRNEPLI FORORD Formålet med denne fol</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=3"> PLIGT – EN VEJLEDNING INDHOLD Sundhed og Værnepl</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=4"> SUNDHED OG VÆRNEPLIGT Når du mØder til aftjening </a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=5"> Hvis du i værnepligtstiden får brug for at kontak</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=6"> tjenestested. Her vil en sygeple- jerske eller en</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=7"> FSK 902-56 SUNDHED & VÆRNEPLIGT 7</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=8"> FRITAGELSER En stor del af de småskader, man kan </a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=9"> svaret opsØger en civil tandlæge på grund af smer</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=10"> 10</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=11"> Evt. efterfØlgende behandling foregår på Infirm</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=12"> INFIRMERIER & KONSULTATIONER Nordjylland Frederi</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=13"> Nordjylland • Hvorup Infirmeri .........</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=14"> DIT MØDE MED SUNDHEDSTJENESTEN Når du mØder på di</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=15"> ORIENTERING Kort tid efter indkaldel- sesdagen af</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=16"> KLAGEVEJLEDNING Hvis du ikke mener, at den behand</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=17"> Hvis du og den militære læge mod forventning i</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=18"> . HJEMSENDELSE FØR TID Opdages der under værnep</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=19"> FSK 902-56 SUNDHED & VÆRNEPLIGT19</a> <a title="Sundhed og V&aelig;rnepligt page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/68b55266?page=20"> FORSVARETS SANITETSKOMMANDO Tlf. 728 18000 • www2</a>