If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 2018<br /> Års- och<br /> hållbarhets-<br /> redovisning<br /> Innehåll<br /> 2018 i korthet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br /> Ordförandeord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br /> Vd-kommentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br /> Värdeskapande<br /> Sveaskogs hållbara affärsstrategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br /> Skogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br /> Omvärldsfaktorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br /> Flerdimensionellt värdeskapande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br /> Uppdrag och strategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br /> Finansiellt resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=1"> 2018 Års- och hållbarhets- redovisning</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=2"> Innehåll 2018 i korthet . . . . . . . . . . . .</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=3"> Sveriges största skogsägare Sveaskog är Sverige</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=4"> NYCKELTAL 2018 i korthet Sveaskogs operativa r</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=5"> NYCKELTAL Mål och utfall 2018 Sveaskog mäter </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=6"> ORDFÖRANDEORD </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=7"> ORDFÖRANDEORD </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=8"> VD-KOMMENTAR </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=9"> VD-KOMMENTAR Sveaskogs m</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=10"> Värdeskapande Sveaskog är Sveriges största skogsä</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=11"> VÄRDESKAPANDE </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=12"> VÄRDESKAPANDE Skogen Sveaskog brukar skogen m</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=13"> PEFC standarden med hänsyn till ekonomiska, miljö</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=14"> OMVÄRLDSFAKTORER Omvärldsfaktorer som påverkar S</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=15"> Synen på skogen Diskussionen om vad skogen ska </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=16"> FLERDIMENSIONELLT VÄRDESKAPANDE Sveask</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=17"> FLERDIMENSIONELLT VÄRDESKAPANDE … skap</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=18"> UPPDRAG & STRATEGI Övergripande mål och</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=19"> Det mest lönsamma skogsföretaget på kort och lång</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=20"> UPPDRAG & STRATEGI Ledande inom innov</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=21"> UPPDRAG & STRATEGI Ledande inom hållb</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=22"> FINANSIELLT RESULTAT Rekordresultat dri</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=23"> Resultaträkning i sammandrag MSEK </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=24"> FINANSIELLT RESULTAT Kassaflöde, investeri</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=25"> – STRATEGIER – Prioriteringar hållbarhet Utgångs</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=26"> PRIORITERINGAR HÅLLBARHET I löpande dialog med </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=27"> Efter att berörda har identifierats så inform</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=28"> PRIORITERINGAR HÅLLBARHET Några röster om Sveas</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=29"> PRIORITERINGAR HÅLLBARHET MAGNUS ANDER</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=30"> PRIORITERINGAR HÅLLBARHET Sveaskogs mest väsent</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=31"> PRIORITERINGAR HÅLLBARHET Agenda 2030 och de gl</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=32"> PRIORITERINGAR HÅLLBARHET MEDARBETARE </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=33"> Alla ska känna sig stolta över </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=34"> PRIORITERINGAR HÅLLBARHET </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=35"> En generell utmaning för</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=36"> Verksamheter Sveaskog består av flera verksamheten</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=37"> – STRATEGIER – </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=38"> PRODUKTOMRÅDEN </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=39"> Se över övriga Europa </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=40"> PRODUKTOMRÅDEN MASSAVED/FLIS Rekordniv</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=41"> inom massaproduktionen där investeringar av Södra</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=42"> PRODUKTOMRÅDEN </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=43"> Så blir skogsråvara (grot) till värme 1. I samb</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=44"> PRODUKTOMRÅDEN Niclas Noord, teknisk chef,</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=45"> Prinsbesök på plantskola I BÖRJAN AV SEPTEMBER </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=46"> INNOVATION Innovation för e bä re skogsbruk S</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=47"> HÄNDELSER 2018 Stora bränder under året Under </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=48"> BIOLOGISK MÅNGFALD OCH NATURVÅRD 20 procent av </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=49"> mark med lägre naturvärden för att på så vis allt</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=50"> HÅLLBAR VÄRDEKEDJA Byggande av en hållbar värde</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=51"> Sveaskogs entreprenörer </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=52"> KLIMAT Skogens roll för klimatet Den svenska s</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=53"> Genom aktiva skogs- sköts</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=54"> JAKT & FISKE Stora möjligheter till</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=55"> Sveaskog äger stora mäng</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=56"> ÄLGFÖRVALTNING Viltbetesskador kost</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=57"> År 2000 lanserades älgbetesinventering, ÄBIN som </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=58"> RISK Risk- och känslighetsanalys En viktig del</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=59"> och syftar till att beskriva vilken påver- kan so</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=60"> RISK Hantering av väsentliga risker, for</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=61"> Hantering av väsentliga risker, forts. Marknadsr</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=62"> VINSTDISPOSITION Vinstdisposition Styrelsen fö</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=63"> BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Bolagsstyrningsrapport </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=64"> BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Styrelsens utsko S</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=65"> Juridik och Fastigheter. Den operativa verksamhet</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=66"> BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT CFO-enheten svarar</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=67"> Hur de anställda ska agera som medarbetare och ko</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=68"> STYRELSE Styrelse Eva F</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=69"> Annika Nordin Styrelseledamot Skoglig doktor. Fö</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=70"> LEDNING Ledning Per-Olo</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=71"> Viveka Beckeman Chef stab Juridik och Fastigheter</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=72"> HÅLLBARHETSRAPPORT Hållbarhetsrapport </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=73"> FLERÅRSÖVERSIKT Flerårsöversikt1 2018 </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=74"> FINANSIELL RAPPORT Koncernens resultaträ</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=75"> FINANSIELL RAPPORT Koncernens balansräkn</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=76"> FINANSIELL RAPPORT Koncernens förändring</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=77"> FINANSIELL RAPPORT Koncernens kassaflödes</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=78"> FINANSIELL RAPPORT Moderbolagets resulta</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=79"> FINANSIELL RAPPORT Moderbolagets balansr</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=80"> FINANSIELL RAPPORT Moderbolagets förändr</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=81"> Noter NOT 1 Redovisningsprinciper Allmän infor</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=82"> NOTER NOT 1 Redovisningsprinciper, forts. </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=83"> NOT 1 Redovisningsprinciper, forts. Resultatmå O</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=84"> NOTER NOT 1 Redovisningsprinciper, forts. </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=85"> NOT 4 Intäkternas fördelning, forts. handla om a</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=86"> NOTER NOT 5 Övriga rörelseintäkter, forts. </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=87"> NOT 7 Leasingavtal, forts. Koncernen hyr ett ant</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=88"> NOTER NOT 8 Personalkostnader, medelantal a</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=89"> NOTER NOT 8 Personalkostnader, medelantal a</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=90"> NOTER NOT 8 Personalkostnader, medelantal a</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=91"> NOT 11 Skatter REDOVISNINGSPRINCIPER Inkomstskat</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=92"> NOTER NOT 11 Skatter, forts. Uppskjutna sk</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=93"> NOT 13 Immateriella tillgångar, koncernen, forts.</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=94"> NOTER NOT 14 Materiella anläggningstillgång</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=95"> NOT 14 Materiella anläggningstillgångar, forts. </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=96"> NOTER NOT 15 Biologiska tillgångar, växande</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=97"> NOTER NOT 15 Biologiska tillgångar, växande</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=98"> NOTER NOT 16 Aktier och andelar, forts. Sp</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=99"> NOTER NOT 16 Aktier och andelar, forts. Sp</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=100"> NOTER NOT 17 Långfristiga fordringar Konc</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 101" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=101"> NOT 20 Eget kapital REDOVISNINGSPRINCIPER Eget k</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 102" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=102"> NOTER NOT 21 Likvida medel, räntebärande sk</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 103" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=103"> NOTER NOT 21 Likvida medel, räntebärande sk</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 104" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=104"> NOTER NOT 21 Likvida medel, räntebärande sk</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 105" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=105"> NOTER NOT 21 Likvida medel, räntebärande sk</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 106" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=106"> NOTER NOT 21 Likvida medel, räntebärande sk</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 107" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=107"> NOTER NOT 21 Likvida medel, räntebärande sk</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 108" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=108"> NOTER NOT 21 Likvida medel, räntebärande sk</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 109" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=109"> NOT 22 Avsättningar för pensioner, forts. • I</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 110" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=110"> NOTER NOT 23 Ej räntebärande skulder REDOV</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 111" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=111"> NOT 24 Övriga avsättningar, forts Avsä ningar f</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 112" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=112"> NOTER NOT 26 Finansiella risker, forts </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 113" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=113"> NOT 26 Finansiella risker, forts Koncernen MSEK</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 114" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=114"> NOTER NOT 26 Finansiella risker, forts Lik</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 115" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=115"> UNDERSKRIFTER Försäkran och underskri </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 116" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=116"> REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberä else </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 117" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=117"> Reserver för miljöavsä ningar Sveaskog har som s</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 118" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=118"> REVISIONSBERÄTTELSE Vårt mål beträffande r</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 119" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=119"> NOTER TILL HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN Note</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 120" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=120"> NOTER TILL HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN NOT H2 </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 121" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=121"> NOTER TILL HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN NOT H4 </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 122" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=122"> NOTER TILL HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN NOT H5 </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 123" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=123"> NOT H6 Miljödata 2014 2015 2016</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 124" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=124"> NOTER TILL HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN NOT H9 </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 125" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=125"> NOT H14 Genomsnittligt antal utbildnings- timmar </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 126" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=126"> REVISORS RAPPORT ÖVER HÅLLBARHETSREDOVISNING </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 127" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=127"> ALTERNATIVA NYCKELTAL Alternativa nyckel</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 128" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=128"> ALTERNATIVA NYCKELTAL Alternativa nyckelt</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 129" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=129"> ALTERNATIVA NYCKELTAL Alternativa nyckelt</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 130" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=130"> ORDLISTA Ordlista AEO Förkortning </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 131" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=131"> Naturvårdsträd Träd som lämnas till naturlig utve</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 132" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=132"> Finansiell kalender 2019 Delårsrapport janua</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 133" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=133"> Frågor Har du frågor om Sveaskog och vår ver</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 134" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=134"> Det är Sveaskog Stab Kommunikation och Ekonomi so</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 135" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=135"> </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2018 page 136" href="http://viewer.zmags.com/publication/68fb7867?page=136"> Sveaskog AB Org nr 556558-0031 Huvudkontor 10</a>