If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Återrapportering<br /> Sveaskogs gröna obligationer<br /> Foto reprinted with permission.<br /> ©2017 nasdaq, inc. all rights reserved.<br /> Innehåll<br /> 1. Förord 1<br /> 2. Den växande skogens klimatnytta 2<br /> 3. ett hållbart skogsbruk 3<br /> 4. Forskning och utveckling 5<br /> 5. Förvärv av skogsmark 8<br /> 6. Sammanställning av våra gröna projekt 9<br /> Bilaga – Beräkningar av klimatnytta 12<br /> Förord<br /> I september 2017 emitterade Sveaskog en ny obligation under<br /> ett nytt grönt ramverk. Ramverket ligger i linje med ”Green Bond<br /> Principles” vars mål är att främja investeringar i projekt som ger<br /> en miljömässig hållbarhet. Ramverket tydliggör vad man ska<br /> använda finansieringen till, vilka positiva miljöeffekter som för­<br /> <a title="Rapport - Gr&ouml;na obligationer page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d232962?page=1"> Återrapportering Sveaskogs gröna obligationer </a> <a title="Rapport - Gr&ouml;na obligationer page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d232962?page=2"> Innehåll 1. Förord </a> <a title="Rapport - Gr&ouml;na obligationer page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d232962?page=3"> Den växande skogens klimatnytta Det globa</a> <a title="Rapport - Gr&ouml;na obligationer page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d232962?page=4"> Ett hållbart skogsbruk Genom att bruka s</a> <a title="Rapport - Gr&ouml;na obligationer page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d232962?page=5"> ETT håLLBaRT SKOGSBRUK allvarlig påverkan </a> <a title="Rapport - Gr&ouml;na obligationer page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d232962?page=6"> Forskning och utveckling Shutterstock by paolo t</a> <a title="Rapport - Gr&ouml;na obligationer page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d232962?page=7"> FORSKNING OCh UTVECKLING Biodrivmedel fr</a> <a title="Rapport - Gr&ouml;na obligationer page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d232962?page=8"> FORSKNING OCh UTVECKLING Större och läng</a> <a title="Rapport - Gr&ouml;na obligationer page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d232962?page=9"> Förvärv av skogsmark Sveaskog är Sv</a> <a title="Rapport - Gr&ouml;na obligationer page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d232962?page=10"> Sammanställning av Sveaskogs gröna projekt Redo</a> <a title="Rapport - Gr&ouml;na obligationer page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d232962?page=11"> Hela Sveaskog Projektnamn Projekttyp </a> <a title="Rapport - Gr&ouml;na obligationer page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d232962?page=12"> Rapporten beslutad vid möte med Sveaskogs G</a> <a title="Rapport - Gr&ouml;na obligationer page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d232962?page=13"> Bilaga 1 – Beräkningar av klimatnytta Skogens </a> <a title="Rapport - Gr&ouml;na obligationer page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/6d232962?page=14"> SveaSkog aB Org nr 556558­0031 Huvudkontor 105 2</a>