If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> #1<br /> 2019<br /> WWW.SVEASKOG.SE<br /> DEN NYA<br /> SIDENVÄGEN<br /> Världens största infrastrukturprojekt utmanar<br /> båttransporter som en ny alternativ handelsväg.<br /> TEMA Big Data sid. 18 #SLUTAVVERKAT Vad händer nu? sid. 24 PROFILEN Hanna Öberg sid. 30<br /> Per-Olof Wedin, vd Sveaskog<br /> Faktorer för<br /> framgång<br /> S<br /> veaskogs resultat för 2018 är det bästa<br /> någonsin. Det operativa rörelseresul-<br /> tatet uppgår till 1422 MSEK, en ökning<br /> med 14 procent jämfört med 2017.<br /> Detta trots stora utmaningar under det<br /> gångna året, exempelvis bränder och den efter-<br /> följande upparbetningen av brandskadad och<br /> barkborredrabbad skog som alltjämt pågår.<br /> Det är oerhört glädjande, för det inne-<br /> bär även ett ökat bidrag till vår ägare, och i<br /> förl<a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=1"> #1 2019 WWW.SVEASKOG.SE DEN NYA</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=2"> Per-Olof Wedin, vd Sveaskog Faktorer för framgån</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=3"> Innehåll Nummer 1, 2019 10 18 Med</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=4"> Aktuellt Tjäderspel och fågelfynd i Ekopark Halle</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=5"> Aktuellt ”Skogens roll blir allt viktigare” Hall</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=6"> Aktuellt Mer skog för fler unga S vea</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=7"> Ser du skillnaden? Rätt planta kan öka värdet på </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=8"> ETT VINNANDE SKOGSFÖRSVAR Angrip barkborreangrep</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=9"> C FORCE 450 EFI · 400 cc. 4-takt, 1 cylinder, vat</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=10"> Marknad SIDENVÄGENS RENÄSSANS Nya Siden</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=11"> Marknad </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=12"> Marknad INSJÖN/DALARNA </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=13"> Marknad POLEN </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=14"> Marknad KAZAKSTAN </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=15"> Khorgos Teheran VÄRLDEN</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=16"> Marknad JÄTTEN drömmer om svenskt trä Suget eft</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=17"> FOTO: MAGNUS GLANS — Solith af Malmborg, den öpp</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=18"> Vinjett Internet of trees Den digitala skogen ä</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=19"> Vinjett S kogsin</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=20"> Tema och r b l fl Un att h att dela m</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=21"> Tema Ny mätmetod ger mervärde De</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=22"> Spaning PARADBYGGNAD LYFTER FRAM FÖRDELAR MED TRÄ</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=23"> Spaning Fler bostäder i trä är ett av löften</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=24"> #Metoo #slutavverkat – VAD HÄNDER NU? Chris</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=25"> #Metoo De senaste årens #metoo-debatt l</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=26"> #Metoo ”Det blir bättre atmosfär f</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=27"> På jobbet LIVET I HYTTEN När de var barn tillbri</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=28"> Vinjett — ”DET HAN</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=29"> På jobbet IS</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=30"> Profilen Redo för hemmaplan Hon</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=31"> HANNA ÖBERG Ålder: 23 år. Bor: Östersund. Gör: Sk</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=32"> Profilen — ”SKOGEN HAR ALLTID VARIT EN STOR D</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=33"> PRECISIONSJAKTEN – tävling för bättre mätprecisio</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=34"> HEADS ABOVE THE COMPETITION </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=35"> Gallringsproffset MED PRODUKTION I FOKUS Läs m</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=36"> Vinjett </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=37"> Virkesköp T homas Gu</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=38"> Virkesköp jämföras med under stormen Gudrun, d</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=39"> så markägarna får avsättning för det. För oss är </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=40"> OVAL LÄNK SOM GER LÄNGRE LIVSLÄNGD OCH MINDRE UND</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=41"> SNABBARE, STARKARE, MER PRODUKTIV </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=42"> KorsordNR 5 FORUM 1-2019 KAN MAN </a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=43"> Oss kan du räkna med i skogen. Som Sveriges stö</a> <a title="Forum Sveaskog 1 2019 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/72f7faec?page=44"> P0STTIDNING B Returadress: Sveaskog</a>