If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> MedleMsMagasin for fsr – danske revisorer<br /> signatur<br /> Maj 2013<br /> nuMMer / 2<br /> s. 20 / STraTegI s. 46 / SKaT s. 14 / ISre 2400<br /> Revisorernes årti – 1990’erne SKAT lancerer ny ambitiøs Ajourført standard om review.<br /> tilhørte kommunikatørerne. produktionsplan. SKAT søsætter ”Mere omtanke og færre tjeklister”,<br /> 00’erne tilhørte advokaterne. 120 projekter, og revisorerne er fortæller Jens Skovby, formand for<br /> Nu kommer revisorerne. en vigtig partner. Revisionsteknisk Udvalg.<br /> s. / 23-38<br /> fakta oM<br /> genneMsigtighedsforslag:<br /> 12 spørgsmål<br /> og 12<br /> uddybende<br /> svar<br /> s. / 40<br /> Kvalitetsstyring til revisorer<br /> Kom først over<br /> målstregen …<br /> … undgå tidskrævende dobbeltregistreringer<br /> af kundedata én gang for alle!<b<a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=1"> </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=2"> Kvalitetsstyring til revisorer Kom først over m</a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=3"> Indhold signatUr maj 2013 indhold s. / 56 </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=4"> S. / 4 SIgnaTur #2 </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=5"> Kniber Det meD LiKViDiteten Og Den FinAnsieLLe Op</a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=6"> S. / 6 SIgnaTur #2 </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=7"> 13% om året i 25 år 56% i afkast de seneste 5 år</a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=8"> S. / 8 SIgnaTur #2 </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=9"> Er du klar til at indberette dine regnskaber digi</a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=10"> S. / 10 SIgnaTur #2 </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=11"> IT Revisor systemet indeholder også XBRL parate r</a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=12"> S. / 12 SIgnaTur #2 </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=13"> Få dine kunder godt i gang til den rigtige pris </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=14"> S. / 14 SIgnaTur #2 </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=15"> ARTIKEl </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=16"> S. / 16 SIgnaTur #2 </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=17"> ARTIKEl </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=18"> S. / 18 SIgnaTur #2 </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=19"> PRoFIlEn </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=20"> S. / 20 SIgnaTur #2 </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=21"> ARTIKEl </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=22"> 15,- ekskl. moms pr. afregnet lØnseddel Over 25</a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=23"> FAGlIGE udKlIP </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=24"> S. / 24 SIgnaTur #2 / inspi </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=25"> ARTIKEl </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=26"> S. / 26 SIgnaTur #2 / inspi </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=27"> ARTIKEl </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=28"> S. / 28 SIgnaTur #2 / inspi </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=29"> ARTIKEl </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=30"> S. / 30 SIgnaTur #2 / inspi </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=31"> FAGlIGE udKlIP </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=32"> S. / 32 SIgnaTur #2 / inspi </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=33"> ARTIKEl </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=34"> S. / 34 SIgnaTur #2 / inspi </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=35"> FAGlIGE udKlIP </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=36"> S. / 36 SIgnaTur #2 / inspi </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=37"> FAGlIGE udKlIP </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=38"> S. / 38 SIgnaTur #2 / inspi </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=39"> FÅ RABAT PÅ DIN EFTERUDDANNELSE Bestil minds</a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=40"> S. / 40 SIgnaTur #2 </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=41"> ARTIKEl </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=42"> S. / 42 SIgnaTur #2 </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=43"> KENDER DU FØLELSEN AF, AT VERDEN UDVI</a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=44"> S. / 44 SIgnaTur #2 </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=45"> </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=46"> S. / 46 SIgnaTur #2 </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=47"> ARTIKEl </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=48"> S. / 48 SIgnaTur #2 </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=49"> Mange vil gerne sælge dig store forkromede lØsnin</a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=50"> S. / 50 SIgnaTur #2 </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=51"> VoxPoP </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=52"> S. / 52 SIgnaTur #2 </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=53"> lEdElSE </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=54"> S. / 54 SIgnaTur #2 </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=55"> VI HJÆLPER DINE EKSPORTKUNDER MED AT FÅ JA TIL FI</a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=56"> S. / 56 SIgnaTur #2 </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=57"> TEMA 2013 </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=58"> S. / 58 SIgnaTur #2 </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=59"> KoRT nYT </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=60"> S. / 60 SIgnaTur #2 </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=61"> nAVnESToF </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=62"> S. / 62 SIgnaTur #2 </a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=63"> oM signatUr Udgiver FSr – danske revisorer Kronpr</a> <a title="SIGNATUR, nr 2 2013 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/73e8e029?page=64"> REVISION I PRAKSIS - PLANLÆGNING, UDFØRELSE, KONK</a>