If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 2017<br /> Års- och<br /> hållbarhets-<br /> redovisning<br /> INNEHÅLLSFÖRTECKNING<br /> 2017 i korthet 1<br /> Om Sveaskog 1<br /> Uppdraget 2<br /> Ordförandeord 3<br /> Vd-kommentar 4<br /> Sveaskogs affärsmodell 6<br /> Omvärldsfaktorer som påverkar Sveaskogs<br /> verksamhet 8<br /> Sveaskogs hållbara företagande 1<br /> Sveaskogs mest väsentliga hållbarhetsområden 12<br /> Agenda 2030 – Sveaskogs strategier bidrar till<br /> de globala hållbarhetsmålen 13<br /> Strategier för att var<a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=1"> 2017 Års- och hållbarhets- redovisning</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=2"> INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2017 i korthet </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=3"> KORT OM SVEASKOG OCH 2017 2017i korthet • Nett</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=4"> Uppdraget Sveaskog ägs av svenska staten. Enligt</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=5"> Ordförandeord Skogen ska brukas och brukas väl </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=6"> VD-KOMMENTAR VD-kommentar Goda framtidsut</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=7"> bruk med bevarandet av höga naturvärden och biolo</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=8"> AffäRSMODEll Sveaskogs affärsmodell Sv</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=9"> AffäRSMODEll Sveaskogs totala leveranser</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=10"> OMVäRlDSfAKTORER Omvärldsfaktorer som p</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=11"> Digitaliseringen Digitalisering och teknikutvec</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=12"> OMVäRlDSfAKTORER Virkestillgången </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=13"> – STRATEGIER – </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=14"> MEST VäSENTliGA HållBARHETSOMRåDENA Sveask</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=15"> AGENDA 2030 Agenda 2030 Sveaskogs strat</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=16"> STRATEGIER Strategier för att </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=17"> STRATEGIER Det mest lönsamma skogs</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=18"> STRATEGIER Kundernas främsta och kunnigas</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=19"> STRATEGIER Förstahandsvalet för medarbeta</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=20"> SVEASKOGS EKONOMiSKA SAMHällSpåVERKAN Sve</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=21"> SVEASKOGS EKONOMiSKA SAMHällSpåVERKAN Skogen är </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=22"> SKOGSBRUKET Ett aktivt skogsbruk skapar </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=23"> mellan skogar och regioner. Det kommer att leda t</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=24"> BiOlOGiSK MåNGfAlD Aktiv naturvård med b</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=25"> BiOlOGiSK MåNGfAlD </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=26"> BiOlOGiSK MåNGfAlD 20 procent av skogen </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=27"> SAMRåD EKOPARKER I dialog om skogsplan</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=28"> KliMAT Växande skog motverkar klimatförä</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=29"> skogsbränder mer vanligt förekommande. Företaget </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=30"> MEDARBETARE Vi gör varandra bra Medarb</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=31"> MEDARBETARE Medarbetarna är stolta över att jobb</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=32"> INKÖP OCH ENTREPRENÖRER Avverkning i Örby</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=33"> Styrning Den koncernövergripande processen för in</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=34"> INNOVATION Innovation och effektivitet f</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=35"> INNOVATION Betydande engagemang för gröna dr</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=36"> FINANSIELLT RESULTAT Starkt förbättrat r</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=37"> FINANSIELLT RESULTAT heter, uppgick till 6</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=38"> pRODUKTOMRåDE SåGTiMMER Ökat intresse för</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=39"> av den globala byggkonjunkturen och svenska kronk</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=40"> pRODUKTOMRåDE MASSAVED OCH fliS </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=41"> Det starka exportberoendet gör att massaveds- mar</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=42"> pRODUKTOMRåDE BIOBRÄNSLE Fortsatt tufft f</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=43"> Skotare med flistugg framställer biobränsle av gre</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=44"> pRODUKTOMRåDE SVENSKA SKOGSPLANTOR S</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=45"> Jakt, fiske och andra upplåtelser Genom olika ty</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=46"> Utdelning och vinstdisposition Styrelsen föresl</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=47"> RISKER Risk- och känslighetsanalys En </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=48"> RISKER Hantering av väsentliga risker </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=49"> Marknadsrisker Sågverksnäringen Tidvis dålig löns</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=50"> ÅRETS FÖRBÄTTRING Succé för Årets förbät</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=51"> GRÖNA OBLIGATIONER Gröna obligationer Sveasko</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=52"> BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Bolagsstyrningsra</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=53"> BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Styrelsens arbete S</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=54"> BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT träffar fortlöpande</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=55"> finansiell rapportering och revision. Styrelsens r</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=56"> BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT året påbörjat ett a</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=57"> Sveaskogs styrelseordförande Eva Färnstrand på be</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=58"> STYRELSE Styrelse </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=59"> Eva Färnstrand Styrelseordförande. Civilingenjör.</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=60"> KONCERNLEDNING Koncernledning Per</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=61"> Per-Olof Wedin Vd och koncernchef. Civilingenjör.</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=62"> hÅllbarhetsraPPort hållbarhetsrapport </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=63"> FlerÅrsÖversiKt Flerårsöversikt 2017</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=64"> Finansiell raPPort Koncernens resultatr</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=65"> Finansiell raPPort Koncernens balansräkn</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=66"> Finansiell raPPort Koncernens förändrin</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=67"> Finansiell raPPort Koncernens kassaflödes</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=68"> Finansiell raPPort Moderbolaget resul</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=69"> Moderbolaget Förändring i eget kapital </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=70"> noter noter Beloppen anges i miljone</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=71"> iFrs 16 leases kommer att ersätta ias 17 leasinga</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=72"> noter MODERBOLAGET Moderbolagets redovisn</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=73"> Intäkter avseende leasingavtal intäkter från leas</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=74"> noter Not 5 | Övriga rörelseintäkter RED</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=75"> Koncernen hyr ett antal kontorslokaler genom oper</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=76"> noter 2017 2016 Mo</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=77"> skatte- </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=78"> noter ränteintäkter på fordringar och rän</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=79"> Skatteposter som redovisas mot övrigt totalresult</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=80"> noter Not 14 | Materiella anläggningstill</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=81"> byggnader, </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=82"> noter Modellantaganden intäkterna (virkes</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=83"> Intresseföretag intresseföretag är de företag för</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=84"> noter Specifikation av aktier och andelar </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=85"> Koncernen Moderbolaget MseK </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=86"> noter på derivat som inte används för säk</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=87"> Finansiella </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=88"> noter låne- och </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=89"> Not 22 | avsättningar för pensioner Avgiftsbestä</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=90"> noter Övriga skulder </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=91"> Not 25 | ställda säkerheter och eventualförplikte</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=92"> noter Per den 31 december 2017 var kundfo</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=93"> Värderingstekniker använda för att beräkna verkli</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=94"> revisionsberÄttelse revisionsberättelse </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=95"> • Granskning av gjorda avsättningar mot externa u</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=96"> noter hÅllbarhetsredovisning noter till </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=97"> noter hÅllbarhetsredovisning Not H2 | väs</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=98"> noter hÅllbarhetsredovisning Not H4 | int</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=99"> noter hÅllbarhetsredovisning Not H5 | Milj</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=100"> noter hÅllbarhetsredovisning Not H6 | Milj</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 101" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=101"> Medarbetardata när inget annat anges avses he</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 102" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=102"> noter hÅllbarhetsredovisning Not H12 | and</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 103" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=103"> noter hÅllbarhetsredovisning Not H17 | Mål</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 104" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=104"> noter hÅllbarhetsredovisning Not H20 | Åt</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 105" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=105"> revisors raPPort Över hÅllbarhetsredovisn</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 106" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=106"> deFinitioner definitioner Avkastning p</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 107" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=107"> direktavkastning Definition: rörelseresultat för</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 108" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=108"> ordlista ordlista AEO Förkortning fö</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 109" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=109"> Finansiell kalender 2018 delårsrapport januari –</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 110" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=110"> det är sveaskog stab hr och Kommunikation som pro</a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 111" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=111"> </a> <a title="&Aring;rs- och h&aring;llbarhetsredovisning 2017 page 112" href="http://viewer.zmags.com/publication/781662a3?page=112"> SVEASKOG AB org nr 556558-0031 Huvudkontor 105 2</a>