If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 4 • 2014<br /> Läs mer på www.sveaskog.se<br /> Nyaglobala<br /> STRÖMNINGAR<br /> Svenska sågverk påverkas när<br /> nya, snabbväxande marknader ska<br /> förses med virke.<br /> SID 6–8<br /> SKOGSBRUK<br /> KUND<br /> PORTRÄTT<br /> Spårlöst i skogen Samarbete gav frukt Naturföretagare<br /> Att undvika körskador vid avverkningar är en av Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå har utnämnts till Skidåkarna Anna Haag och Emil Jönsson är nyblivna<br /> skogsbrukets stora utmaningar. Med planering och koncernens bästa enhet. Samarbetet med Sveaskog partners i naturturismföretaget Exclusive<br /> ny teknik har antalet skador minskat. SID 13–17 framhålls som en framgångsfaktor. SID 10–11 Adventures. SID 28–29<br /> Nr 4•2014<br /> Nytt år, nya<br /> förh<a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=1"> 4 • 2014 Läs mer på www.sveaskog.se Nyagl</a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=2"> Nr 4•2014 Nytt år, nya förhoppningar N </a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=3"> Det lönar sig dubbelt att låna och spara hos expe</a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=4"> AKTUELLT Kunglig jakt i Bergslagen ●</a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=5"> Vi kan skog och lantbruk och hjälper dig gärna V</a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=6"> MARKNAD 19,2 </a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=7"> ? 8,3 F </a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=8"> MARKNAD Kina och USA kan därför </a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=9"> MARKNAD KRÖNIKA | MARKNAD God tillväxt på byggand</a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=10"> KUND BRUKET SOM BLEV BÄST I KLASSEN Av 348</a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=11"> FRAMGÅNGSRIKT Stefan Merum, råvaru- chef på </a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=12"> H11C EFFEKTIV SKÖRDARE med 8 hjul för minimalt ma</a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=13"> SKOGSBRUK Spårlöst skogsbruk Att undvika körsk</a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=14"> SKOGSBRUK A </a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=15"> SVÅRLAGAT Körskador kan vara svåra att åter- stäl</a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=16"> SKOGSBRUK HÖG AMBITION Sveaskog har som målsät</a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=17"> Fler erbjudanden på www.logosol.se! MEST BANDSÅGV</a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=18"> SKOGSBRUK JOAKIM VINDEN HAR VÄNT SÄL</a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=19"> TEXT: JESSICA SÖDERLUND FOTO: PATRICK DEGERMAN D </a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=20"> INNOVATION Världsrekord i trä Två åttavåningshu</a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=21"> Fyra viktiga globala trender som påve</a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=22"> INTERVJU Lennart vet var bäcken finns Tack vare e</a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=23"> Skogsaffärer på nya sätt. Vår kunskap och närhet </a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=24"> ARBETSLIV Förändringar till förbättringar Minskad</a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=25"> KUNDFOKUS: Kund- inriktad affärsutveckling VEM? M</a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=26"> vemska ta över? Att planera och genomföra ett </a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=27"> Invändig slangdragning Belysning riktad direk</a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=28"> PORTRÄTT skogstokiga Anna är Emil & De trän</a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=29"> FISKELYCKA I sommar erbjuder Sveaskog flera </a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=30"> FRITID Klappar hårda </a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=31"> TRANBÄR bilden på de Kurt Hugosson togn </a> <a title="Forum Sveaskog nr 4 2014 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/7a8fb928?page=32"> TILL SIST… Framtidens skogsgödsel Aska och bionär</a>