If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 1 • 2013<br /> Läs mer på www.sveaskog.se<br /> Resultatområdeschefen Helene Bäck<br /> arbetar med utveckling och förbättring.<br /> kunden<br /> i fokus<br /> ARBETSLIV, SID 25<br /> marknad kund<br /> Fiberinnovation Svenskt trä guld i Japan<br /> Förpackningar, lampor, barnstolar – nu kommer Hög kvalitet och längdprecision är avgörande för<br /> helt nya produkter gjorda av vedråvaran. Bergkvist-Insjöns exportframgångar i Japan.<br /> SID 6–7 SID 8–9<br /> tema<br /> Höga trähus på frammarsch<br /> Nu ökar det industriella träbyggandet. Det skapar<br /> nya möjligheter för skogsindustrin.<br /> SID 16-21<br /> Nr 1•2013<br /> Med fokus på<br /> värdeskapande<br /> V<br /> i befinner oss i en tid när den svaga eko-<br /> nomin håller <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=1"> 1 • 2013 Läs mer på www.sveaskog.se </a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=2"> Nr 1•2013 Med fokus på värdeskapande V </a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=3"> soundscope pro-tect soundsc</a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=4"> AKTUELLT Nya regler för motorsåg ● Nu måste all</a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=5"> För skapande stunder Med riktiga verktyg är det l</a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=6"> mArKNAd ekologisk. Claesson Koivisto Runes lam</a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=7"> bland annat med kartong som utvidgas vid uppvärmn</a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=8"> kund Big in Japan Från sågverksföretaget Bergkvi</a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=9"> slutdestination. Nästan hälften av virket f</a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=10"> sKogsbrUK Kåbdalis siktar mot toppen text: ulrik</a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=11"> på det bleV </a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=12"> jAKT & fisKE Äventyrligt text: magnus atterfors f</a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=13"> Skogsaffärer på nya sätt. Vi har hela färgskalan</a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=14"> TEKNiK Smarta (av)tryck Fördelarna med att und</a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=15"> Cti-sYstemet. En kompressor pumpar i oc</a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=16"> TEmA TÄ Rum för R S text: sara bergqVist f</a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=17"> > beHagligt bYggklimat. Allt eftersom bygget </a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=18"> teMa januari 2013. Tredje våningen byggs färdig</a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=19"> träfrossa. Husen i Sundbyberg utanför Stockholm h</a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=20"> syNpUNKT tre tYCker till Är trä framtidens byg</a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=21"> reportage Framtidsmaskinen text: ulrika</a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=22"> intervju </a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=23"> arbetsmYra. Tommy Isaksson arbetar gärna och ofta</a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=24"> Uovision MMS/GPRS. BÄST I TEST i Allt om Jakt &</a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=25"> 10.32 på kontoret. Intraprenören och avverkningsl</a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=26"> pÅ gÅNg skYddade plantor. Martin Larsson arb</a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=27"> SVÄRD & KEDJEPAKET* MER MOTORSÅG MS 261 Cylinde</a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=28"> Invändig slangdragning Belysning riktad dir</a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=29"> Din bäste vän i skogen. Mowikranen har egenskaper</a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=30"> friTid </a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=31"> isridå. </a> <a title="Forum Sveaskog nr1 2013 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/7be4a3ad?page=32"> </a>