If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Ansvarsfullt ägande<br /> 2016/2017<br /> – en sammanfattande rapport av svenska pensionsbolags hållbarhetsarbete<br /> Ansvarsfullt ägande 2016/2017<br /> De senaste åren har ett växande utbud av hållbara fonder och finansiella produkter<br /> öppnat möjligheten att kombinera sparande med ett etiskt ställningstagande.<br /> Sparare kan idag placera kapitalet på ett sätt som bidrar till att både säkra framtiden<br /> för planeten och den egna ekonomiska tryggheten.<br /> H<br /> H<br /> I<br /> I<br /> A<br /> T<br /> E<br /> E<br /> M<br /> S<br /> S<br /> S<br /> S<br /> X<br /> E<br /> E<br /> A<br /> N<br /> N<br /> M<br /> TT<br /> lbar Hållbar<br /> d- traditionell<br /> kring förvaltning<br /> 1<br /> 1<br /> 6<br /> 6<br /> N<br /> A<br /> 0<br /> 0<br /> S<br /> 2<br /> 2<br /> V<br /> E<br /> E<br /> A<br /> D<br /> D<br /> R<br /<a title="MM Ansvarfullt agande 2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/8124f1f9?page=1"> Ansvarsfullt ägande 2016/2017 – en sammanfattand</a> <a title="MM Ansvarfullt agande 2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/8124f1f9?page=2"> Ansvarsfullt ägande 2016/2017 De senaste åren har</a> <a title="MM Ansvarfullt agande 2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/8124f1f9?page=3"> Man kan fråga sig varför man investerar i en </a> <a title="MM Ansvarfullt agande 2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/8124f1f9?page=4"> ilj Mö Korruption li </a> <a title="MM Ansvarfullt agande 2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/8124f1f9?page=5"> Resultat traditionell förvaltning 2016/2017 A </a> <a title="MM Ansvarfullt agande 2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/8124f1f9?page=6"> Även Länsförsäkringar Liv har förbättrat sitt arb</a> <a title="MM Ansvarfullt agande 2016 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/8124f1f9?page=7"> För att få ett godkänt betyg krävs att </a> <a title="MM Ansvarfullt agande 2016 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/8124f1f9?page=8"> Max Matthiessen utvärderar vilka krav bolaget stä</a> <a title="MM Ansvarfullt agande 2016 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/8124f1f9?page=9"> Resultat fondförsäkring 2016/2017 </a> <a title="MM Ansvarfullt agande 2016 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/8124f1f9?page=10"> Nordea Liv & Pension når inte heller hela vägen f</a> <a title="MM Ansvarfullt agande 2016 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/8124f1f9?page=11"> För att få ett godkänt betyg krävs att </a> <a title="MM Ansvarfullt agande 2016 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/8124f1f9?page=12"> Fondtorgens utbud av hållbara fonder Väljer bort</a> <a title="MM Ansvarfullt agande 2016 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/8124f1f9?page=13"> Fokus på klimatfrågan Text: Kaj Elfgren Människ</a> <a title="MM Ansvarfullt agande 2016 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/8124f1f9?page=14"> dagsläget räcker jordens biologiska kapacitet kna</a> <a title="MM Ansvarfullt agande 2016 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/8124f1f9?page=15"> I tabellerna nedan redovisas det absoluta koldiox</a> <a title="MM Ansvarfullt agande 2016 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/8124f1f9?page=16"> De senaste årens låga oljepriser har tyvärr </a> <a title="MM Ansvarfullt agande 2016 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/8124f1f9?page=17"> Vad kan du göra som privatperson? Frågan om och n</a> <a title="MM Ansvarfullt agande 2016 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/8124f1f9?page=18"> Våra resor och sättet vi bor på är de största pos</a> <a title="MM Ansvarfullt agande 2016 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/8124f1f9?page=19"> Bilen - mer kollektivtrafik och förnybara bränsle</a> <a title="MM Ansvarfullt agande 2016 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/8124f1f9?page=20"> Välkommen att kontakta Max Matthiessen Välkommen </a>