If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ÅRSREDOVISNING<br /> 2020<br /> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br /> INNEHÅLL<br /> 3 NYCKELTAL<br /> 4 VD HAR ORDET<br /> 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE<br /> 15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br /> 16 STYRELSEN<br /> 17 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION<br /> 18 RESULTAT OCH STÄLLNING<br /> 20 BALANSRÄKNING<br /> 22 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR<br /> I EGET KAPITAL<br /> 23 KASSAFLÖDESANALYS<br /> 25 NOTER<br /> 32 REVISIONSBERÄTTELSE<br /> 2<br /> HBV ÅRSREDOVISNING 2020<br /> NYCKELTAL<br /> HBV skapar goda affärer som hjälper medlemmarna<br /> att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster<br /> 370<br /> medlemmar<br /> 2,7<br /> miljarder<br /> kronor i omsättning<br /> År 2020 var det<br /> 68:e<br /> verksamhetsåret<br /> INKÖPS-<br /> TOPPEN<br /> ÖrebroBostäder AB<br /> störst omsättning<br /> 89 Mkr<br /> Botkyrkabyggen<br /> störst omsättnings<a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=1"> ÅRSREDOVISNING 2020</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=2"> HBV ÅRSREDOVISNING 2019 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=3"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 NYCKELTAL HBV skapar god</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=4"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 VD HAR ORDET </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=5"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 VERKSAMHETSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=6"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 VERKSAMHETSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=7"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 VERKSAMHETSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=8"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 VERKSAMHETSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=9"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 VERKSAMHETSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=10"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 VERKSAMHETSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=11"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 VERKSAMHETSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=12"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 VERKSAMHETSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=13"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 VERKSAMHETSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=14"> 14</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=15"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=16"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 STYRELSEN STYRELS</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=17"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 VINSTDISPOSITION </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=18"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 RESULTAT OCH STÄLLNING </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=19"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 OMSÄTTNINGSFÖRDELNING </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=20"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 BALANSRÄKNING </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=21"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 BALANSRÄKNING </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=22"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPIT</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=23"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 KASSAFLÖDESANALYS </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=24"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 KASSAFLÖDESANALYS </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=25"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 NOTER NOTER TIL</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=26"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 NOTER NOT 2 NETTOO</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=27"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 NOTER NOT 4 ERSÄTT</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=28"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 NOTER NOT 7 OPERA</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=29"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 NOTER NOT 13 MATE</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=30"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 NOTER NOT 17 KORT</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=31"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 NOTER </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=32"> HBV ÅRSREDOVISNING 2020 REVISIONSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=33"> Vi måste informera styrelsen om bland annat </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2020 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/8451e23d?page=34"> Husbyggnadsvaror HBV Förening Postadress: Box 519</a>