If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
BravaTM produkter som vårdar din hudProdukterna i det nya BravaTM tillbehörs-sortimentet är utvecklade att begränsa risken för läckage och vårda huden. Brava Häftborttagning Spray Om du känner obehag eller ömhet när du ska byta ditt stomibandage kan du använda Brava Häftborttagning Spray till att ta bort basplattan/häftan med är det är dags att byta bandage. Sprayen innehåller ingen alkohol och svider inte. Behållaren kan tömmas helt och hållet. Kan sprayas från alla vinklar. Brava Häftborttagning Våtservett<br /> Du kan använda Brava Häftborttagning Våtservett till att ta bort eventuella häftrester på<br /> huden. Våtservetten torkar på ett par sekunder samt är alkoholfri och svider inte.<br /> Brava Häftborttagning Våtservett påverkar inte vidhäftningen av en ny basplatta/häfta. Brava Hudbarriär Spray Brava Hudbarriärprodukter kan användas till att applicera ett skyddande lager av en tunn hudbarriärfilm på huden. Sprayen är alkoholfri och de svider inte. Hud-<br /> barriärprodukte<a title="SP1524 | Brava - stomitillbeh&ouml;r som v&aring;rdar din hud | Coloplast page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/89e7eceb?page=1">BravaTM produkter som vårdar din hud</a> <a title="SP1524 | Brava - stomitillbeh&ouml;r som v&aring;rdar din hud | Coloplast page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/89e7eceb?page=2">Produkterna i det nya BravaTM tillbehörs-sortiment</a>