If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 2020<br /> Gröna<br /> ObliGa<br /> tiOner<br /> Återrapportering<br /> Förord<br /> År 2017 tog Sveaskog beslut om ett nytt<br /> grönt ramverk. Principerna bakom ram-<br /> verket kallas för ”Green Bond Principles”<br /> och har som mål att främja investeringar<br /> i projekt som ger en miljömässig hållbarhet.<br /> Sveaskogs ramverk har granskats av Det<br /> Norske Veritas – GL.<br /> Under 2017 emitterades en miljard<br /> under ramverket, 2018 emitterade inte<br /> Sveaskog någon ny grön obligation, men<br /> i april 2019 emitterades totalt 1,1 miljard<br /> kronor. I år, 2020 har Sveaskog emitterat<br /> gröna obligationer vid två tillfällen i april<br /> och maj, på totalt 1,7 miljarder. Intresset var<br /> stort och obligationerna placerades hos<br /> investerare från främst Sverige och Finland.<br /> Att begränsa den globala uppvärmningen<br /> är en av vår tids största utmaningar. I det<br /> sammanhanget har den växande skogen<br /<a title="Rapport 2020 - Gr&ouml;na obligationer page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c44e1bd?page=1"> 2020 Gröna ObliGa tiOner Återrapportering</a> <a title="Rapport 2020 - Gr&ouml;na obligationer page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c44e1bd?page=2"> Förord År 2017 tog Sveaskog beslut om ett nytt</a> <a title="Rapport 2020 - Gr&ouml;na obligationer page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c44e1bd?page=3"> Den växande skogens klimatnytta Kl</a> <a title="Rapport 2020 - Gr&ouml;na obligationer page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c44e1bd?page=4"> effekten och Sveaskog har därför låtit forskare v</a> <a title="Rapport 2020 - Gr&ouml;na obligationer page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c44e1bd?page=5"> Sveaskogs gröna obligationer på 1,7 miljarder kro</a> <a title="Rapport 2020 - Gr&ouml;na obligationer page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c44e1bd?page=6"> SU Ett hållbart skogsbruk genom att bruka skog</a> <a title="Rapport 2020 - Gr&ouml;na obligationer page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c44e1bd?page=7"> Ett hÅllbart SkoGSbruk Naturvårdsarbetare. Ängs- </a> <a title="Rapport 2020 - Gr&ouml;na obligationer page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c44e1bd?page=8"> Forskning och utveckling Sveaskog samverkar i si</a> <a title="Rapport 2020 - Gr&ouml;na obligationer page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c44e1bd?page=9"> ForSkNiNG och utvEckliNG auto2 arbetsmiljön</a> <a title="Rapport 2020 - Gr&ouml;na obligationer page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c44e1bd?page=10"> ForSkNiNG och utvEckliNG Sveaskog verkar i ett pr</a> <a title="Rapport 2020 - Gr&ouml;na obligationer page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c44e1bd?page=11"> ForSkNiNG och utvEckliNG Inom projektet Cognitive</a> <a title="Rapport 2020 - Gr&ouml;na obligationer page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c44e1bd?page=12"> Finansiering och refinansiering av förvärv av skog</a> <a title="Rapport 2020 - Gr&ouml;na obligationer page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c44e1bd?page=13"> Sammanställning av Sveaskogs gröna projekt håll</a> <a title="Rapport 2020 - Gr&ouml;na obligationer page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c44e1bd?page=14"> Forskning och utveckling Projektnamn </a> <a title="Rapport 2020 - Gr&ouml;na obligationer page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c44e1bd?page=15"> rapporten beslutad vid möte med Sveaskogs G</a> <a title="Rapport 2020 - Gr&ouml;na obligationer page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c44e1bd?page=16"> bilaga 1 – beräkningar av klimatnytta Skogens </a> <a title="Rapport 2020 - Gr&ouml;na obligationer page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/8c44e1bd?page=17"> SvEaSkOG aB Org nr 556558-0031 Huvudkontor 105 2</a>