If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
1-dels sluten påse 1. Klipp till rätt storlek Rita av stomins form och storlek på klippguiden. Klipp sedan till rätt storlek med hjälp av en böjd sax. Det är mycket viktigt att häftans hål passar<br /> perfekt runt stomin. Var också noga med att huden är ren och torr innan applicering. OBS! Många storlekar finns redan med färdiga hål och behöver inte klippas. 2. Avlägsna skyddspappret Placera tummen på häftans vita öra och dra av skyddspappret genom att dra i den blå delen.<br /> 3. Applicera stomipåsen Vik påsen bakåt för att förenkla appliceringen. Placera därefter häftan<br /> runt stomin och tryck bestämt fast den mot huden genom att föra fingrarna nerifrån och upp.<br /> 4. Inspektionslucka På vissa påsar finns en lucka som förenklar appliceringen och ger möjlighet att inspektera stomin.<br /> 5. Avlägsna häftan Ta tag i det vita örat på häftan och håll samtidigt huden sträckt med den<br /> fria handen. Dra långsamt och försiktigt av påsen nedåt.Miljöfakta<br /> Förpackning<a title="SP1033 | SenSura 1-dels sluten | Coloplast page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d67e0f9?page=1">1-dels sluten påse 1. Klipp till rätt storlek Rita</a> <a title="SP1033 | SenSura 1-dels sluten | Coloplast page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/8d67e0f9?page=2">Miljöfakta Förpackning: Allt material är återvinn</a>