If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsberättelse<br /> 2020<br /> Norra Skogs årsberättelse 2020 1<br /> 2<br /> INNEHÅLL<br /> Ur innehållet<br /> Inledning sid 3–5<br /> Året i korthet 6–7<br /> Nytt varumärke 8–9<br /> Skog och virke 10–15<br /> Norra Timber 16–19<br /> Medlemmar 20–21<br /> Näringspolitik 22–23<br /> Stödjande funktioner 24–25<br /> Förvaltningsberättelse 26–31<br /> Styrelse 32<br /> Resultat-, balansräkningar och noter 33–43<br /> Styrningsrapport 44–49<br /> Revisionsberättelse 50–51<br /> Fem års sammandrag 52<br /> Ordförklaringar 53<br <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=1"> Årsberättelse 2020 Norra Skogs årsberättelse 2</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=2"> 2 INNEHÅLL Ur innehållet Inledning </a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=3"> INLEDNING Ett händelserikt år Vi lämnar ett händ</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=4"> INLEDNING att satsa ytterligare på sitt m</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=5"> Norra Skog bildas 1 5 maj Försä</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=6"> ÅRET I KORTHET Verksamhetsåret 2020 i korthet Hö</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=7"> Övriga externa Övriga rörelse- </a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=8"> VARUMÄRKET Varumärke med champagnestatus När två</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=9"> VARUMÄRKET märke behövde bygga p</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=10"> SKOG OCH VIRKE Ny skogsorganisation I det priva</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=11"> SKOG OCH VIRKE • Fältområden, FO, med</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=12"> SKOG OCH VIRKE För </a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=13"> SKOG OCH VIRKE Rekord! 115 000 hektar skogsägar- </a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=14"> SKOG OCH VIRKE Händelserikt år med stärkt positi</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=15"> Husum Pulp AB rationell produktion på v</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=16"> NORRA TIMBER Ny stark industristruktur 2020 ble</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=17"> i form av impregnering och kutterspånsbalning vid</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=18"> NORRA TIMBER tiva såglinjen och </a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=19"> tion och förändrat efterfrågemönster gav oss ett </a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=20"> MEDLEMMAR Värdeskapande medlemsnytta Norra Skog</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=21"> MEDLEMMAR Medlems- 3 700 ar</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=22"> NÄRINGSPOLITIK Skogspolitik och debatt utan bala</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=23"> Tillsammans med övriga skogsbruksrepresentante</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=24"> STÖDJANDE FUNKTIONER • Ekonomi, HR, IT, Kommunika</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=25"> Förändringar i organisationen, nya en­ heter, ett</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=26"> FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse fö</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=27"> SEB, Hesselmanska stiftelsen och CRK Forest Manag</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=28"> FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Innanbä</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=29"> FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE anläggn</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=30"> FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Eget kapital Kon</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=31"> utser huvudstyrel­ sens ledamöter. I samband </a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=32"> STYRELSE Norra Skogs styrelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 </a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=33"> RESULTATRÄKNINGAR Resultaträkning 2020-01-01–202</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=34"> Balansräkningar • Tillgångar Balansräkningar 20</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=35"> Balansräkningar • Eget kapital och skulder Bala</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=36"> Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys (tusental kr</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=37"> Noter till resultat- och balansräkningar Noter m</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=38"> Noter till resultat- och balansräkningar Not 1 </a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=39"> Noter till resultat- och balansräkningar Not 4 </a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=40"> Noter till resultat- och balansräkningar Balansr</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=41"> Noter till resultat- och balansräkningar Not 10</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=42"> Noter till resultat- och balansräkningar samt övr</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=43"> Övriga noter Ställda säkerheter För egna skuld</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=44"> STYRNINGSRAPPORT • SKOGSÄGARNA NORRA SKOG EKONOMI</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=45"> SKOGSÄGARNA NORRA SKOG EKONOMISK FÖRENING • STYRN</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=46"> STYRNINGSRAPPORT • SKOGSÄGARNA NORRA SKOG EKONOMI</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=47"> SKOGSÄGARNA NORRA SKOG EKONOMISK FÖRENING • STYRN</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=48"> STYRNINGSRAPPORT • SKOGSÄGARNA NORRA SKOG EKONOMI</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=49"> SKOGSÄGARNA NORRA SKOG EKONOMISK FÖRENING • STYRN</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=50"> Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Skog</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=51"> upplysningarna, och om årsredovisningen och konce</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=52"> Fem års sammandrag, koncern Fem års sammandrag K</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=53"> Ordförklaringar Ordförklaringar Anl</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=54"> SBO – LEDAMÖTER Skogsbruksområden (Sbo) Förtroen</a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=55"> SBO – LEDAMÖTER Jämtland 36. Berg </a> <a title="Norra Skog &aring;rsber&auml;ttelse 2020 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/900c82bd?page=56"> B Posttidning B Bilaga medföljer. Returer till: </a>