If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
Stomi & sexualitet<br /> patientinformation<br /> stomi & sexualitet<br /> Coloplast<br /> DialogueEducation 1Författare:<br /> Annemette Bach, stomisjuksköterska, Danmark<br /> Grethe Hansen, stomisjuksköterska, Danmark<br /> Elisabeth Aveborn, stomiterapeut<br /> Ina Berndtsson, stomiterapeut och sexolog<br /> Boken är producerad av Coloplast AB.<br /> Innehåll<br /> En stomioperation påverkar ditt liv på<br /> många sätt 3<br /> Den första tiden efter operationen 4<br /> Fysiska följder av en tarm- eller<br /> urinblåseoperation 7<br /> Kvinna och stomiopererad 9<br /> Man och stomiopererad 14<br /> Psykiska reaktioner efter en stomioperation 18<br /> Praktiska råd för sexuell samvaro 20<br /> Ett gott liv med stomi <a title="Stomi och sexualitet &bull; Patientinformation fr&aring;n Coloplast page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/957ea1fd?page=1">Stomi & sexualitet patientinformation stomi & se</a> <a title="Stomi och sexualitet &bull; Patientinformation fr&aring;n Coloplast page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/957ea1fd?page=2">Författare: Annemette Bach, stomisjuksköterska, D</a> <a title="Stomi och sexualitet &bull; Patientinformation fr&aring;n Coloplast page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/957ea1fd?page=3">En stomioperation påverkar ditt liv på många sätt </a> <a title="Stomi och sexualitet &bull; Patientinformation fr&aring;n Coloplast page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/957ea1fd?page=4">Den första tiden efter operationen Efter en omf</a> <a title="Stomi och sexualitet &bull; Patientinformation fr&aring;n Coloplast page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/957ea1fd?page=5">du din partner det så kommer stomin att bli ett mi</a> <a title="Stomi och sexualitet &bull; Patientinformation fr&aring;n Coloplast page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/957ea1fd?page=6">6</a> <a title="Stomi och sexualitet &bull; Patientinformation fr&aring;n Coloplast page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/957ea1fd?page=7">Fysiska följder av en tarm- eller urinblåseoperati</a> <a title="Stomi och sexualitet &bull; Patientinformation fr&aring;n Coloplast page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/957ea1fd?page=8">Nervtrådarna är kroppens kommunikationssystem. Om </a> <a title="Stomi och sexualitet &bull; Patientinformation fr&aring;n Coloplast page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/957ea1fd?page=9">Kvinna och stomiopererad Smärtor vid samlag Oro </a> <a title="Stomi och sexualitet &bull; Patientinformation fr&aring;n Coloplast page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/957ea1fd?page=10">10</a> <a title="Stomi och sexualitet &bull; Patientinformation fr&aring;n Coloplast page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/957ea1fd?page=11">Om smärtan känns lokalt i slidan kan en mild smärt</a> <a title="Stomi och sexualitet &bull; Patientinformation fr&aring;n Coloplast page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/957ea1fd?page=12">Fruktsamhet, prevention och barnafödande En omfat</a> <a title="Stomi och sexualitet &bull; Patientinformation fr&aring;n Coloplast page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/957ea1fd?page=13">13</a> <a title="Stomi och sexualitet &bull; Patientinformation fr&aring;n Coloplast page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/957ea1fd?page=14">Man och stomiopererad Det kan finnas flera orsaker </a> <a title="Stomi och sexualitet &bull; Patientinformation fr&aring;n Coloplast page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/957ea1fd?page=15">15</a> <a title="Stomi och sexualitet &bull; Patientinformation fr&aring;n Coloplast page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/957ea1fd?page=16">få blodet att strömma in i penis och därefter sätt</a> <a title="Stomi och sexualitet &bull; Patientinformation fr&aring;n Coloplast page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/957ea1fd?page=17">Det kan också förekomma smärta under en kortare ti</a> <a title="Stomi och sexualitet &bull; Patientinformation fr&aring;n Coloplast page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/957ea1fd?page=18">18</a> <a title="Stomi och sexualitet &bull; Patientinformation fr&aring;n Coloplast page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/957ea1fd?page=19">Psykiska reaktioner efter en stomioperation En vi</a> <a title="Stomi och sexualitet &bull; Patientinformation fr&aring;n Coloplast page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/957ea1fd?page=20">Praktiska råd för sexuell samvaro Det kan finnas s</a> <a title="Stomi och sexualitet &bull; Patientinformation fr&aring;n Coloplast page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/957ea1fd?page=21">21</a> <a title="Stomi och sexualitet &bull; Patientinformation fr&aring;n Coloplast page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/957ea1fd?page=22">Ett gott liv med stomi De sexuella problem som ka</a> <a title="Stomi och sexualitet &bull; Patientinformation fr&aring;n Coloplast page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/957ea1fd?page=23">Var kan jag få hjälp? Din stomimottagning Din ki</a> <a title="Stomi och sexualitet &bull; Patientinformation fr&aring;n Coloplast page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/957ea1fd?page=24">Vi gör livet lättare för människor med intima sjuk</a> <a title="Stomi och sexualitet &bull; Patientinformation fr&aring;n Coloplast page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/957ea1fd?page=25">• Vad är viktigt i ditt sexliv? • Har du nå</a>