If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Det skal du<br /> vide,<br /> når du som<br /> sundhedsperson<br /> samarbejder<br /> med en virksomhed<br /> Denne pjece samler de fleste informationer om den anmeldelses- og ansøgningspligt, du er omfattet af<br /> som sundhedsperson, når du samarbejder med lægemiddel- og medicovirksomheder.<br /> Sundhedsindustrien og sundhedspersoner har et fælles ansvar for åbenhed og regler, der øger tilliden<br /> til samarbejdet. Vi støtter op om den lovreform, der blev vedtaget i Folketinget i 2014, som bl.a. medfø-<br /> rer, at der på Sundhedsstyrelsens hjemmeside bliver offentliggøres individuelle oplysninger om sund-<br /> hedspersoners samarbejde med virksomhederne.<br /> Hvem er omfattet af anmeldelses- og tilladelsesordningen?<br /> Skal du anmelde eller ansøge om tilladelse?<br /> Hvilke typer tilknytning drejer det sig om?<br /> Hvordan og hvad skal du indberette for at overholde anmeldelses- eller ansøgningspligten?<br /> Hvor skal du anmelde eller ansøge om t<a title="Samarbejde med virksomheder, regler, sygeplejerske brochure page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/95a0c1b8?page=1"> Det skal du vide, når du som sundhedsperson samar</a> <a title="Samarbejde med virksomheder, regler, sygeplejerske brochure page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/95a0c1b8?page=2"> Denne pjece samler de fleste informationer om den</a> <a title="Samarbejde med virksomheder, regler, sygeplejerske brochure page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/95a0c1b8?page=3"> Hvem er omfattet af anmeldelses- og tilladelsesor</a> <a title="Samarbejde med virksomheder, regler, sygeplejerske brochure page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/95a0c1b8?page=4"> Hvordan og hvad skal du indberette for at overhol</a> <a title="Samarbejde med virksomheder, regler, sygeplejerske brochure page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/95a0c1b8?page=5"> Faglig og økonomisk tilknytning 12 HVEM SKAL D</a>