If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ÅRSREDOVISNING<br /> 2017<br /> INNEHÅLL<br /> 3 NYCKELTAL<br /> 4 VD HAR ORDET<br /> 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE<br /> 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br /> 10 STYRELSEN<br /> 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION<br /> 12 RESULTAT OCH STÄLLNING<br /> 14 BALANSRÄKNING<br /> 15 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR<br /> I EGET KAPITAL<br /> 16 KASSAFLÖDESANALYS<br /> 17 NOTER<br /> 22 REVISIONSBERÄTTELSE<br /> 2<br /> HBV ÅRSREDOVISNING 2017<br /> NYCKELTAL<br /> 2,2 MILJARDER<br /> kronor i omsättning<br /> 666 m3edle3msb5olag avtalsområden<br /> följare på LinkedIn<br /> HBV SKAPAR GODA AFFÄRER<br /> SOM HJÄLPER MEDLEMSBOLAGEN<br /> ATT FÖRVALTA OCH UTVECKLA BOENDET<br /> FÖR SINA HYRESGÄSTER<br /> 62 141<br /> besök till hemsidan<br /> (varav 30 % nya)<br /> År 2017 var det INKÖPSTOPPEN<br /> 65:e<br /> ÖrebroBostäder AB<<a title="HBV &Aring;rsredovisning 2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d00c33d?page=1"> ÅRSREDOVISNING 2017</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d00c33d?page=2"> INNEHÅLL 3 NYCKELTAL 4 VD HAR ORDET 5 </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d00c33d?page=3"> HBV ÅRSREDOVISNING 2017 NYCKELTAL 2,2 MILJARDER </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d00c33d?page=4"> HBV ÅRSREDOVISNING 2017 VD HAR ORDET </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d00c33d?page=5"> HBV ÅRSREDOVISNING 2017 VERKSAMHETSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d00c33d?page=6"> HBV ÅRSREDOVISNING 2017 VERKSAMHETSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2017 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d00c33d?page=7"> HBV ÅRSREDOVISNING 2017 VERKSAMHETSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2017 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d00c33d?page=8"> HBV ÅRSREDOVISNING 2017 VERKSAMHETSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2017 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d00c33d?page=9"> HBV ÅRSREDOVISNING 2017 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2017 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d00c33d?page=10"> HBV ÅRSREDOVISNING 2017 STYRELSEN STYRELS</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2017 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d00c33d?page=11"> HBV ÅRSREDOVISNING 2017 VINSTDISPOSITION </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2017 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d00c33d?page=12"> HBV ÅRSREDOVISNING 2017 RESULTAT OCH STÄLLNING </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2017 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d00c33d?page=13"> HBV ÅRSREDOVISNING 2017 OMSÄTTNINGSFÖRDELNING </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2017 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d00c33d?page=14"> HBV ÅRSREDOVISNING 2017 BALANSRÄKNING </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2017 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d00c33d?page=15"> HBV ÅRSREDOVISNING 2017 BALANSRÄKNING Belop</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2017 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d00c33d?page=16"> HBV ÅRSREDOVISNING 2017 KASSAFLÖDESANALYS K</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2017 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d00c33d?page=17"> HBV ÅRSREDOVISNING 2017 NOTER NOTER TILL RE</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2017 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d00c33d?page=18"> HBV ÅRSREDOVISNING 2017 NOTER NOT 2 NETTOO</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2017 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d00c33d?page=19"> HBV ÅRSREDOVISNING 2017 NOTER NOT 5 AVSKR</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2017 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d00c33d?page=20"> HBV ÅRSREDOVISNING 2017 NOTER NOT 11 FÖRU</a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2017 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d00c33d?page=21"> HBV ÅRSREDOVISNING 2017 REVISIONSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2017 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d00c33d?page=22"> HBV ÅRSREDOVISNING 2017 REVISIONSBERÄTTELSE </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2017 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d00c33d?page=23"> som inhämtas fram till dagen för avgivande av </a> <a title="HBV &Aring;rsredovisning 2017 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/9d00c33d?page=24"> Husbyggnadsvaror HBV Förening Postadress: Box 519</a>