If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Svenskorna har en<br /> företagsam historia<br /> Hur kan Sverige återigen bli ett<br /> föregångsland för kvinnligt företagande?<br /> SID. 22<br /> SEPTEMBER 2014 • EN TIDNING UTGIVEN AV STIFTELSEN DEN NYA VÄLFÄRDEN • NU ÖVER 850 000 LÄSARE!<br /> Kolumner<br /> Johan Hakelius:<br /> Jag ägnade minst 10 000 timmar<br /> åt att vänta på musikalisk genia-<br /> litet. Det hjälpte inte. Jag hade<br /> gått på en myt. SID. 4<br /> Marika<br /> Formgren:<br /> Det som kallas svenska elevers<br /> ”kritiska tänkande” är i bästa fall<br /> ett infantilt bjäbbande. SID. 9<br /> PJ Anders<br /> Linder:<br /> Det finns en tyst överens-<br /> kommelse bland politiker om<br /> att vanligt folk inte behöver mer<br /> pengar än de handlar för. SID. 23<br /> Stig-Björn<br /> Ljunggren:<br /> En fiskares största problem är<br /> inte naturens nycker utan den<br /> politiska styrningen. SID. 24<br /> Företagarnas fem viktigaste frågor får svar:<br /> Vi ställer part<a title="DNV 2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=1"> Svenskorna har en företagsam historia Hur kan Sve</a> <a title="DNV 2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=2"> INNEHÅLL Kolumner Peter Santesson: Vad sku</a> <a title="DNV 2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=3"> LEDARE Vad var det som en gång gjorde Sverig</a> <a title="DNV 2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=4"> DEN NYA VÄLFÄRDEN Kolumn Genier är ute – </a> <a title="DNV 2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=5"> DEN NYA VÄLFÄRDEN Företagarnas fem vikti</a> <a title="DNV 2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=6"> DEN NYA VÄLFÄRDEN 3. Fusket i yrkestrafike</a> <a title="DNV 2014 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=7"> DEN NYA VÄLFÄRDEN AS L S</a> <a title="DNV 2014 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=8"> DEN NYA VÄLFÄRDEN En rond till med Socialdemokr</a> <a title="DNV 2014 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=9"> DEN NYA VÄLFÄRDEN Kolumn Svensk konsensu</a> <a title="DNV 2014 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=10"> FÖRETAGAROMBUDSMANNEN Företagarombuds- mannen g</a> <a title="DNV 2014 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=11"> FÖRETAGAROMBUDSMANNEN Karlstad kommun gav oti</a> <a title="DNV 2014 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=12"> DEN NYA VÄLFÄRDEN Salvatore Grimaldi: Företaga</a> <a title="DNV 2014 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=13"> KONKURRENSKOMMISSIONEN Därför anmälde Den Nya </a> <a title="DNV 2014 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=14"> DEN NYA VÄLFÄRDEN Gudrun Sjödén: Snart är Kina</a> <a title="DNV 2014 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=15"> DEN NYA VÄLFÄRDEN Aktivisten Patrik Engellau </a> <a title="DNV 2014 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=16"> DEN NYA VÄLFÄRDEN SKOP frågade f</a> <a title="DNV 2014 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=17"> DEN NYA VÄLFÄRDEN Orättvist med bidragsjobb ”</a> <a title="DNV 2014 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=18"> DEN NYA VÄLFÄRDEN _______________________ Gransk</a> <a title="DNV 2014 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=19"> DEN NYA VÄLFÄRDEN Thomas Gür: Välfärdsstaten k</a> <a title="DNV 2014 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=20"> DEN NYA VÄLFÄRDEN Kolumn Kvaliteten sjun</a> <a title="DNV 2014 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=21"> DEN NYA VÄLFÄRDEN Namn S gnh d A n g d H n n F</a> <a title="DNV 2014 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=22"> DEN NYA VÄLFÄRDEN Kvinnor som företagare – v</a> <a title="DNV 2014 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=23"> DEN NYA VÄLFÄRDEN Kolumn Ge ”radhuspro</a> <a title="DNV 2014 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=24"> DEN NYA VÄLFÄRDEN Kolumn Fiskaren fångar bidrag</a> <a title="DNV 2014 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=25"> DEN NYA VÄLFÄRDEN Tack! Ett stort tack till våra</a> <a title="DNV 2014 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=26"> DEN NYA VÄLFÄRDEN ENGLESSON SVERIGE AB EPO</a> <a title="DNV 2014 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=27"> DEN NYA VÄLFÄRDEN S ALANDERS ENTREPRENAD S</a> <a title="DNV 2014 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9?page=28"> DEN NYA VÄLFÄRDEN Välkommen till Den Nya Väl</a>