If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
Coloplast hudskyddsringarHudskyddsringar gör det lätt att få det tätt Coloplast® hudskyddsringar Hudskyddsringar är ett annat alternativ för tätning runt stomin. Du kan använda en eller flera, och de finns i flera olika hålstorlekar. De är lätta att dela om du bara behöver skydda en liten del av huden.<br /> Coloplast® Hålstorlek Apoteks- Artikelnr Styck/fp<br /> hudskydds- varunr<br /> ringar<br /> 15 mm 261487 023150 30<br /> 20 mm 261495 023200 30<br /> 25 mm 261503 023250 30<br /> 30 mm 261511 023300 30<br /> 40 mm 261529 023400 30<br /> Miljöfakta<br /> Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA.<br /> Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energiutvinning<br /> Col<a title="SP1525 | Coloplast Hudskyddsringar g&ouml;r det l&auml;tt att f&aring; det t&auml;tt | Coloplast page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a841d4ef?page=1">Coloplast hudskyddsringar</a> <a title="SP1525 | Coloplast Hudskyddsringar g&ouml;r det l&auml;tt att f&aring; det t&auml;tt | Coloplast page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a841d4ef?page=2">Hudskyddsringar gör det lätt att få det tätt Colop</a>