If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> MAX MATTHIESSEN – ANSVARSFULLT ÄGANDE 2020/2021<br /> Ansvarsfullt ägande<br /> 2020/2021<br /> 1<br /> MAX MATTHIESSEN – ANSVARSFULLT ÄGANDE 2020/2021<br /> Innehåll<br /> 3 Förord<br /> Traditionell försäkring<br /> 5 Inledning<br /> 6 Utvärderingskriterier – Noterade innehav<br /> 9 Utvärderingskriterier – Onoterade innehav<br /> 10 Sammanfattning<br /> 12 Resultat – Noterade innehav<br /> 19 Resultat – Onoterade innehav<br /> Fondförsäkring<br /> 24 Inledning och utvärderingskriterier<br /> 26 Sammanfattning<br /> 28 Resultat – Fondtorg<br /> 29 Resultat – ESG-portfölj<br /> 32 Resultat – Krav på externa fonder<br /> 35 Resultat – Information och guidning<br /> 2<br /> MAX MATTHIESSEN – ANSVARSFULLT ÄGANDE 2020/2021<br /> Ansvarsfullt ägande 2020/2021<br /> För åttonde året i rad utvärderar Max Matthiessen hur de svenska pensionsbolagen arbetar med<br /> ansvarsfulla investeringar, det vill säga hur de tar hänsy<a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=1"> MAX MATTHIESSEN – ANSVARSFULLT ÄGANDE 2020/2021 </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=2"> MAX MATTHIESSEN – ANSVARSFULLT ÄGANDE 2020/2021 </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=3"> MAX MATTHIESSEN – ANSVARSFULLT ÄGANDE 2020/2021 </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=4"> MAX MATTHIESSEN – ANSVARSFULLT ÄGANDE 2020/2021 </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=5"> MAX MATTHIESSEN – ANSVARSFULLT ÄGANDE 2020/2021 </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=6"> MAX MATTHIESSEN – ANSVARSFULLT ÄGANDE 2020/2021 </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=7"> MAX MATTHIESSEN – ANSVARSFULLT ÄGANDE 2020/2021 </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=8"> MAX MATTHIESSEN – ANSVARSFULLT ÄGANDE 2020/2021 </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=9"> MAX MATTHIESSEN – ANSVARSFULLT ÄGANDE 2020/2021 </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=10"> MAX MATTHIESSEN – ANSVARSFULLT ÄGANDE 2020/2021 </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=11"> MAX MATTHIESSEN – ANSVARSFULLT ÄGANDE 2020/2021 </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=12"> M A X M A T T H I E S S E N – A N S V A R S F U L</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=13"> MAX MATTHIESSEN – ANSVARSFULLT ÄGANDE 2019/2020 </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=14"> M A X M A T T H I E S S E N – A N S V A R S F U L</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=15"> MAX MATTHIESSEN – ANSVARSFULLT ÄGANDE 2020/2021 </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=16"> M A X M A T T H I E S S E N – A N S V A R S F U L</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=17"> MAX MATTHIESSEN – ANSVARSFULLT ÄGANDE 2020/2021 </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=18"> M A X M A T T H I E S S E N – A N S V A R S F U L</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=19"> M A X M A T T H I E S S E N – A N S V A R S F U L</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=20"> M A X M A T T H I E S S E N – A N S V A R S F U L</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=21"> M A X M A T T H I E S S E N – A N S V A R S F U L</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=22"> M A X M A T T H I E S S E N – A N S V A R S F U L</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=23"> M A X M A T T H I E S S E N – A N S V A R S F U L</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=24"> MAX MATTHIESSEN – ANSVARSFULLT ÄGANDE 2020/2021 </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=25"> MAX MATTHIESSEN – ANSVARSFULLT ÄGANDE 2020/2021 </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=26"> MAX MATTHIESSEN – ANSVARSFULLT ÄGANDE 2020/2021 </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=27"> MAX MATTHIESSEN – ANSVARSFULLT ÄGANDE 2020/2021 </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=28"> M A X M A T T H I E S S E N – A N S V A R S F U L</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=29"> M A X M A T T H I E S S E N – A N S V A R S F U L</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=30"> M A X M A T T H I E S S E N – A N S V A R S F U L</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=31"> M A X M A T T H I E S S E N – A N S V A R S F U L</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=32"> M A X M A T T H I E S S E N – A N S V A R S F U L</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=33"> M A X M A T T H I E S S E N – A N S V A R S F U L</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=34"> M A X M A T T H I E S S E N – A N S V A R S F U L</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=35"> MAX MATTHIESSEN – ANSVARSFULLT ÄGANDE 2020/2021 </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=36"> M A X M A T T H I E S S E N – A N S V A R S F U L</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=37"> MAX MATTHIESSEN – ANSVARSFULLT ÄGANDE 2020/2021 </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2020 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/a917e42e?page=38"> Välkommen att kontakta oss Max Matthie</a>