If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1 <br /> g e-tolo i <br /> drag af VIas e-bog<br /> Han rge smussen (eds.)<br /> - ud<br /> ne WacH <br /> er Kjærgaard & jø na <br /> <br /> <br /> <br /> K<br /> Udgiver<br /> VIA University College<br /> Videreuddannelse og Kompetenceudvikling<br /> CELM - Center for e-læring og medier<br /> Hedeager 2<br /> 8200 Aarhus N<br /> Redaktion<br /> Hanne Wacher Kjærgaard<br /> Jørgen Asmussen<br /> Kontakt<br /> hwk@viauc.dk<br /> 2<br /> olofon<br /> Indhold<br /> FoRoRd<br /> Denne lille antologi indeholder beskrivelser af og rap-<br /> porter fra de projekter, som blev sat i søen i VIA i 2011,<br /> finansieret af VIAs strategiske pulje.<br /> Antologien er kommet i stand som et resultat af det<br /> arbejde, der er foregået i videncentret CELM - Center<br /> for e-læring og medier - med at koordinere og facilitere<br /> videndeling <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=1"> 1 g e-tolo </a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=2"> K Udgiver VIA University College Videreud</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=3"> Indhold FoRoRd Denne lille antologi indeh</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=4"> Indhold reKtoratets IndlednIng </a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=5"> reKtoratets IndlednIng I VIa arbejdes der i</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=6"> 6 #1</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=7"> Pædagogisk-socialfaglig Højskole (PsH) udVIKlIng </a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=8"> Delmål • udvikling af en innovativ it-didaktik</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=9"> Konkret har vi et produkt, som det er helt naturl</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=10"> udvikling af it-støttede undervisnings- og læring</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=11"> der udnytter den. de skelner ikke skarpt mellem f</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=12"> 12 #2</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=13"> Animated Learning udvikler et didaktisk, multimod</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=14"> animated learning • at fremme undervisernes e</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=15"> den at lære elever med autisme at forstå personli</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=16"> jektet, fortæller han historier med handling, det</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=17"> elevsegment. arbejdet med visualisering af metafo</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=18"> 1 8 #3</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=19"> e-bøgerne er her, og med dem følger en række e-læ</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=20"> via og e-ressourcerne E-bøgerne er endnu ikke in</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=21"> ”gennem” en studerende, og derved har vi fået pra</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=22"> 22 #4</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=23"> I en tid, hvor der er behov for øget ikt-inddrage</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=24"> video i via • Optagelse med et kamera ”on loc</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=25"> på de tekniske omstændigheder, der omgiver produk</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=26"> 26 #5</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=27"> På Teknisk merkantil Højskole i Horsens har vi un</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=28"> Vi forventer også, at der fremadrettet opnås erfa</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=29"> store dele af underviserne over for videomediet g</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=30"> 3 0 #6</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=31"> sundhedsfaglig Højskole (sFH) netbaseret sygePlej</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=32"> netBaseret sYgePleJerskeuddannelse den didaktisk</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=33"> Fortrolighed med digital og videobaseret kommuni-</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=34"> netBaseret sYgePleJerskeuddannelse forskellig. d</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=35"> se. Hvordan en netbaseret uddannelse kan medvirke</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=36"> eftersKrIft  hanne Wacher Kjærgaard - VIdencenT</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=37"> Pædagogisk Socialfaglig Højskoles projekter har b</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=38"> efterskrift det digitale perspektiv manifesterer</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=39"> derfor må vidensmedierne i sig selv også være soc</a> <a title="Celm Antologi_enkeltsidet page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/b059b178?page=40"> 40 www.viauc.dk/c m el</a>