If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
Pre-operativt övningsset<br /> Kolostomi/ileostomiFör en enklare vardag med stomi<br /> Att få en stomi är en stor omställning i en människas liv. Det kan vara svårt att vänja sig vid den nya situationen. Med ett pre-operativt övningsset får du en möjlighet att i lugn och ro före din operation, förbereda dig på hur det känns att ha en stomi med påse över.<br /> Övningssetet innehåller:<br /> • 2 st konstgjorda stomier<br /> • 2 st påsar med förtjockningsmedel<br /> • 2 st SenSura 1-dels slutna stomipåsar<br /> • 2 st SenSura 1-dels tömbara stomipåsar<br /> SenSura® 1-dels tömbar. Byts vanligen varje eller varannan dag. Används när avföringen kan<br /> tömmas ur påsen. <br /> SenSura® 1-dels sluten. Byts vanligen några gånger per dag. Används för kolostomi-opererade när<br /> avföringen börjar stabilisera sig.Steg för steg<br /> Applicering av träningsstomi<br /> 1. Avlägsna skyddspappret<br /> 2. Placera träningsstomin på stomimarkeringen<br /> om den redan är gjor<a title="Pre-operativt &ouml;vningsset &bull; Kolostomi/ileostomi &bull; Coloplast page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1edde2a?page=1">Pre-operativt övningsset Kolostomi/ileostomi</a> <a title="Pre-operativt &ouml;vningsset &bull; Kolostomi/ileostomi &bull; Coloplast page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1edde2a?page=2">För en enklare vardag med stomi Att få en stomi</a> <a title="Pre-operativt &ouml;vningsset &bull; Kolostomi/ileostomi &bull; Coloplast page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1edde2a?page=3">Steg för steg Applicering av träningsstomi 1. </a> <a title="Pre-operativt &ouml;vningsset &bull; Kolostomi/ileostomi &bull; Coloplast page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1edde2a?page=4">Applicera stomipåsen SenSura® 1-dels sluten och t</a> <a title="Pre-operativt &ouml;vningsset &bull; Kolostomi/ileostomi &bull; Coloplast page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1edde2a?page=5"> </a> <a title="Pre-operativt &ouml;vningsset &bull; Kolostomi/ileostomi &bull; Coloplast page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1edde2a?page=6">Tömning av stomipåse 1. Enklast är att sitta på t</a> <a title="Pre-operativt &ouml;vningsset &bull; Kolostomi/ileostomi &bull; Coloplast page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1edde2a?page=7">assistans – en tidning för dig med stomi! Tidn</a> <a title="Pre-operativt &ouml;vningsset &bull; Kolostomi/ileostomi &bull; Coloplast page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1edde2a?page=8">Prova vår interaktiva stomiguide I guiden finns v</a> <a title="Pre-operativt &ouml;vningsset &bull; Kolostomi/ileostomi &bull; Coloplast page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/b1edde2a?page=9">Riv av och vik ihop kupongen och tejpa, portot är </a>