If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
SEX - efter ryggmärgsskada FÖRORD<br /> Min förhoppning är att du som har en ryggmärgsskada kan få hjälp och vägledning av detta häfte i frågor som rör din sexualitet. Många ryggmärgsskadade har tankar kring sexualitet och fertilitet ganska snart efter skadan, men det finns så oändligt mycket annat att både ta ställning till och att lära sig, som kommer före. Hos många blir det först aktuellt att ta tag i frågor och funderingar omkring sexualitet efter man har lämnat sjukhuset och har varit hemma under en period.<br /> Så meningen med detta häfte är främst att du kan ha det hos dig och ta fram det, när du<br /> känner dig redo att hantera funderingarna kring ditt sexliv och hur det ska utvecklas efter skadan.<br /> Jag vill också framföra ett stort och innerligt tack till Axel Brattberg, neurolog och klinisk<br /> sexolog, ryggmärgsskadeenheten Uppsala för granskning, stöd och kunskap.<br /> Även ett stort tack till Ann Katrin Karlsson, neurolog och överläkare, ryggmärgsskadeenhe<a title="SEX efter ryggm&auml;rgsskada | Dorthe Forsell | Sexualr&aring;dgivare Neurologen Sahlgrenska page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b950d079?page=1">SEX - efter ryggmärgsskada </a> <a title="SEX efter ryggm&auml;rgsskada | Dorthe Forsell | Sexualr&aring;dgivare Neurologen Sahlgrenska page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b950d079?page=2">FÖRORD Min förhoppning är att du som har en ryggm</a> <a title="SEX efter ryggm&auml;rgsskada | Dorthe Forsell | Sexualr&aring;dgivare Neurologen Sahlgrenska page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b950d079?page=3">INNEHÅLLSFÖRTECKNING Efter en ryggmärgsskada ....</a> <a title="SEX efter ryggm&auml;rgsskada | Dorthe Forsell | Sexualr&aring;dgivare Neurologen Sahlgrenska page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b950d079?page=4">EFTER EN RYGGMÄRGSSKADA Efter en ryggmärgsskada ä</a> <a title="SEX efter ryggm&auml;rgsskada | Dorthe Forsell | Sexualr&aring;dgivare Neurologen Sahlgrenska page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/b950d079?page=5">SEXUALITET OCH IDENTITET WHO (World Health Organi</a> <a title="SEX efter ryggm&auml;rgsskada | Dorthe Forsell | Sexualr&aring;dgivare Neurologen Sahlgrenska page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/b950d079?page=6">SEXUALITET OCH PSYKOLOGI Vid en ryggmärgsskada kan</a> <a title="SEX efter ryggm&auml;rgsskada | Dorthe Forsell | Sexualr&aring;dgivare Neurologen Sahlgrenska page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/b950d079?page=7">FYSISK SEXUALITET Det är klart, att det tar tid at</a> <a title="SEX efter ryggm&auml;rgsskada | Dorthe Forsell | Sexualr&aring;dgivare Neurologen Sahlgrenska page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/b950d079?page=8">fysiskt, men jag vet väl, att du ändå är den stark</a> <a title="SEX efter ryggm&auml;rgsskada | Dorthe Forsell | Sexualr&aring;dgivare Neurologen Sahlgrenska page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/b950d079?page=9">VAD BEHÖVER SEXUALITETEN? • Tillräcklig blodförsö</a> <a title="SEX efter ryggm&auml;rgsskada | Dorthe Forsell | Sexualr&aring;dgivare Neurologen Sahlgrenska page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/b950d079?page=10">SEXUELL STIMULANS Det finns högst individuella sva</a> <a title="SEX efter ryggm&auml;rgsskada | Dorthe Forsell | Sexualr&aring;dgivare Neurologen Sahlgrenska page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/b950d079?page=11">SEXUALITET OCH TRYGGHET Att känna sig trygg i en </a> <a title="SEX efter ryggm&auml;rgsskada | Dorthe Forsell | Sexualr&aring;dgivare Neurologen Sahlgrenska page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/b950d079?page=12">SEXUALITET OCH PRESTATION Man kan också fundera på</a> <a title="SEX efter ryggm&auml;rgsskada | Dorthe Forsell | Sexualr&aring;dgivare Neurologen Sahlgrenska page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/b950d079?page=13">MX Fighter är en annan kraftfull vibrator som kan </a> <a title="SEX efter ryggm&auml;rgsskada | Dorthe Forsell | Sexualr&aring;dgivare Neurologen Sahlgrenska page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/b950d079?page=14">Vakuumpumpen ger en ”passiv” erektion, genom att e</a> <a title="SEX efter ryggm&auml;rgsskada | Dorthe Forsell | Sexualr&aring;dgivare Neurologen Sahlgrenska page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/b950d079?page=15">Det händer mycket på området för sexuella hjälpmed</a> <a title="SEX efter ryggm&auml;rgsskada | Dorthe Forsell | Sexualr&aring;dgivare Neurologen Sahlgrenska page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/b950d079?page=16">EJAKULATION Efter en ryggmärgsskada kan det vara s</a> <a title="SEX efter ryggm&auml;rgsskada | Dorthe Forsell | Sexualr&aring;dgivare Neurologen Sahlgrenska page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/b950d079?page=17">Enligt Spinalis-handboken upplever ca 50% av kvinn</a> <a title="SEX efter ryggm&auml;rgsskada | Dorthe Forsell | Sexualr&aring;dgivare Neurologen Sahlgrenska page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/b950d079?page=18">SEXUALITET OCH VÄLBEFINNANDE Faran med att inte fö</a> <a title="SEX efter ryggm&auml;rgsskada | Dorthe Forsell | Sexualr&aring;dgivare Neurologen Sahlgrenska page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/b950d079?page=19">LITTERATUR ”Ryggmärgsskador” Anders Holtz, Richa</a> <a title="SEX efter ryggm&auml;rgsskada | Dorthe Forsell | Sexualr&aring;dgivare Neurologen Sahlgrenska page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/b950d079?page=20">SEX - efter ryggmärgsskada Jag hoppas att du, efte</a>