If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> <br /> Nr. 4 – 2013 Fagblad for hærens konstabler og korporaler<br /> Tema:<br /> HR-strategien -<br /> hvad betyder den<br /> for dig?<br /> Forsvarsministeren:<br /> Danske soldater<br /> skal også i frem-<br /> tiden være nogle<br /> af de bedste i<br /> verden<br /> Læs også:<br /> ·<br /> ·<br /> ·<br /> HKKF undersØger arbejdsmiljØet<br /> Rod i rotationen<br /> Hele Danmarks flagdag<br /> Udgiver:<br /> Hærens Konstabel- og<br /> Korporalforening<br /> Forbundet: 33 93 65 22<br /> A-kasse og bogholderi:<br /> 86 82 61 88<br /> Ansvarshavende redaktØr:<br /> Forbundsformand Flemming<br /> Vinther<br /> Journalistisk redaktØr:<br /> Lis Issa<br /> Lay-out:<br /> bo-soerensen.dk<br /> Grafisk produktion:<br /> Niels Bak – niba@adr.dk<br /> Redaktionen er afsluttet 19.<br /> september 2013<br /> Fagligt Forsvar nr. 5/2013<br /> udkommer medio d<a title="FF4-13-web (1) page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=1"> Nr. 4 – 2013 </a> <a title="FF4-13-web (1) page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=2"> Udgiver: Hærens Konstabel- og Korporalforening </a> <a title="FF4-13-web (1) page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=3"> 6-7 INTERVIEW MED DEN NYE FORSVARSMINISTER Nicola</a> <a title="FF4-13-web (1) page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=4"> Få overblik over de væsentligste nyheder bragt på</a> <a title="FF4-13-web (1) page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=5"> ljer på www.hkkf.dk > Aktuel  Ride4Rehab fik f</a> <a title="FF4-13-web (1) page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=6"> ”Vi vil også i fremtiden have nogle af de bedst u</a> <a title="FF4-13-web (1) page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=7"> ter bliver til krig. Det skal vi gøre i samar- be</a> <a title="FF4-13-web (1) page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=8"> Tema: -STRATEGI • Human Ressource • HR </a> <a title="FF4-13-web (1) page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=9"> Nu skal du selv frem i skoene Fra den 1. novembe</a> <a title="FF4-13-web (1) page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=10"> ger Carsten Hasenfuss, der tidligere var chef for</a> <a title="FF4-13-web (1) page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=11"> FOTO: MORTEN FREDSLUND FOTO: MORTEN FREDSLUND TE</a> <a title="FF4-13-web (1) page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=12"> TEMA Naturlig skepsis fØr og efter ”Tour de HR” </a> <a title="FF4-13-web (1) page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=13"> FOTO: MORTEN FREDSLUND veauet underafdelingschef</a> <a title="FF4-13-web (1) page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=14"> Er du OK? Det er OK at have en overenskomst. Den </a> <a title="FF4-13-web (1) page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=15"> Din lØnseddel er digital LØnsedler, ansættelsesb</a> <a title="FF4-13-web (1) page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=16"> Liften, der lØfter bilen op til arbejdshØjde i au</a> <a title="FF4-13-web (1) page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=17"> Fagligt Forsvar fulgte med på besigtigelsen af de</a> <a title="FF4-13-web (1) page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=18"> Bade- og omklædningsforhold vurderes kapacitetsmæ</a> <a title="FF4-13-web (1) page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=19"> Er dine bØrn forsikret hvis uheldet er ude? Som </a> <a title="FF4-13-web (1) page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=20">  Der var livlig debat om veteranpolitikken </a> <a title="FF4-13-web (1) page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=21"> FOTO: HOK Rod i rotationen Rotationen mellem I</a> <a title="FF4-13-web (1) page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=22"> Flagdagen for Danmarks udsendte 5. september blev</a> <a title="FF4-13-web (1) page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=23"> KØbenh avn HOK Var</a> <a title="FF4-13-web (1) page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=24"> Den gamle Piranha-ambulance til venstre, og den n</a> <a title="FF4-13-web (1) page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=25"> BESPARELSER OG TILBUD MED DIT LO PLUS KORT FÅ VI</a> <a title="FF4-13-web (1) page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=26"> KORT NYT KFOR Hold 28 er hjemme igen De 29 soldat</a> <a title="FF4-13-web (1) page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=27"> Navne MEDLEM AF HKKF I 25 ÅR 1. august 2013 Mika</a> <a title="FF4-13-web (1) page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9b185ab?page=28"> Pansrede kandidater vist frem Hæren skal have n</a>