If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> #2<br /> 2019<br /> WWW.SVEASKOG.SE<br /> SKOGENS<br /> MINISTER<br /> Jennie Nilsson har en av vår tids viktigaste<br /> politiska frågor på sitt bord – skogen.<br /> MARKNAD Logistikens pussel sid. 10 TEMA Design sid. 14 VIRKESKÖP Nyckeln till framgång sid. 36<br /> Per-Olof Wedin, vd Sveaskog<br /> Bokslut<br /> FOTO: VIKTOR FREMLING<br /> S<br /> veaskog är ett företag mitt i samhäl­<br /> let som ska kombinera många delar<br /> samtidigt; skogsbruk, naturvård med<br /> biologisk mångfald, viltförvaltning,<br /> teknikutveckling och utveckling av<br /> allt som går att göra på våra marker.<br /> Detta i harmoni med rennäringens, natur­<br /> turismföretagens, idrottsklubbarnas och lokal­<br /> samhällenas behov, för att nämna några av alla<br /> våra intressenter. Och vi försöker att samtala<br /> med alla samtidigt. Varje år<a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=1"> #2 2019 WWW.SVEASKOG.SE SKOGENS MINISTER</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=2"> Per-Olof Wedin, vd Sveaskog Bokslut FOTO: VIKTO</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=3"> Innehåll Nummer 2, 2019 10 14 Det</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=4"> Aktuellt ”Jag är ingen ensamspelare” H </a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=5"> Aktuellt Sveaskog nya delägare i SunCarbon AB V </a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=6"> Aktuellt FOTO: ANNA KERN/JOHNÉR BILDBYRÅ Svenska</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=7"> Ser du skillnaden? Rätt planta kan öka värdet på </a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=8"> RÄTT LJUS I MÖRKRET – NY ARBETSBELYSNING GER LYSA</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=9"> Slagtåliga handskydd Vinsch 3000 LBS 285mm mar</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=10"> Marknad DET LO GIST ISKA SPELET 10 FORUM SVEAS</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=11"> Marknad I begreppet logistik ingår så mycket </a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=12"> Marknad 31 000 mil x 100 Allt virke som sk</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=13"> Tyngre timmerbil sparar på miljön Samtidigt som </a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=14"> Inredning En tränd i tiden För Nirvan Richter är </a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=15"> Marknad </a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=16"> Inredning — Grundaren och designern välkomna</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=17"> — ”DET FINNS EN LÄNGTAN EFTER EN LJUS ENKELHET SO</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=18"> Tema Jakten på den moderna förpackningen </a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=19"> Tema — ”FÖRETAG VILL INTE BLI FÖRKNIPPADE MED </a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=20"> Tema — Fiber från cellulosa k</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=21"> Tema FOTO: PHILIP LILJENBERG/JOHNÉR BILDBYRÅ Fr</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=22"> Tema 3D-printning av biokompositer ”Vi vill fo</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=23"> Tema Lignoflot N </a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=24"> Profilen Ministern har</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=25"> V ilken relation h</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=26"> Naturturism Sommar i sitt esse Spännande vildmar</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=27"> Naturturism 4 ekoparker att besöka i sommar E</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=28"> Naturturism 4 ekoparker att besöka i sommar Eko</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=29"> TRÄFFA OSS PÅ Mowi parallellkranar - med eller </a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=30"> Naturvård KONSTEN A</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=31"> Naturvård En avverkning kräver stor hänsyn ti</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=32"> MÄTPRECISION I FOKUS HOS MASKINLAG I markerna st</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=33"> Precisionsjakten — Att inte göra e</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=34"> HEADS ABOVE THE COMPETITION </a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=35"> 1170G med IBC - effektiv, smidig och skonsam </a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=36"> Vinjett </a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=37"> Virkesköp NYCKELN TILL FRAMGÅNG Goda råd är vi</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=38"> Virkesköp — Göran Fjellström är en erfaren s</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=39"> – Jag råder så gott jag kan, och är jag osäk</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=40"> En trygg uppväxt med Conniflex Conniflex är</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=41"> KSOKGOSGNSONLOIALIA1A3-135-1ju5nijuni </a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=42"> Korsord DEN TYSKA MED BUBBLOR </a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=43"> Oss kan du räkna med i skogen. Som Sveriges stö</a> <a title="Forum Sveaskog 2 2019 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/b9e7f87d?page=44"> P0STTIDNING B Returadress: Sveaskog</a>