If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Ny i ringen nkk.no<br /> - for deg som ikke har vært på utstilling før<br /> Foto: Thomas Haugersveen.<br /> Utstilling og utstillingssystemet<br /> Hvorfor utstilling?<br /> Utstillinger avholdes for at hundeeiere,<br /> oppdrettere og raseklubber skal få rede på<br /> hvordan den enkelte rasen har utviklet seg i<br /> henhold til dens rasestandard. Når man skal<br /> kjøpe en hund av en bestemt rase, ønsker man<br /> at den skal se ut slik som rasen gjorde i den<br /> hundeboken man fant den omtalt. Alle hunder<br /> blir selvfølgelig ikke «like som to dråper vann»,<br /> men rasestandarden forteller om hvordan den<br /> aktuelle rase skal se ut – og det er på bak-<br /> grunn av dette at dommeren gjør sin vurde-<br /> ring.<br /> I raseavl er det viktig at hundene har de egen-<br /> skapene rasen skal ha. På den måten vet du<br /> som valpekjøper ganske mye om det du kan<br /> forvente av nettopp din hund. I utstillingsrin-<br /> gen bedømmes<a title="Ny i ringen 2018.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a?page=1"> Ny i ringen nkk.no - for deg som ikke</a> <a title="Ny i ringen 2018.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a?page=2"> Utstilling og utstillingssystemet Hvorfor utstil</a> <a title="Ny i ringen 2018.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a?page=3"> hunder er nemlig at den skal kunne fungere som fa</a> <a title="Ny i ringen 2018.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a?page=4"> arrangeres enkelte utstillinger for noen få raser</a> <a title="Ny i ringen 2018.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a?page=5"> Verdt å vite før du stiller ut Måten utstilleren</a> <a title="Ny i ringen 2018.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a?page=6"> ikke må stå en «medhjelper» utenfor ringen og påk</a> <a title="Ny i ringen 2018.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a?page=7"> Din hund skal stilles ut Påmeldingsfristen til e</a> <a title="Ny i ringen 2018.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a?page=8"> Du ankommer utstillingen Forhåpentligvis har du b</a> <a title="Ny i ringen 2018.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a?page=9"> hva de gjør. Gjør de siste forberedelsene når du </a> <a title="Ny i ringen 2018.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a?page=10"> Premieringer og sløyfer Kvalitetspremiene • </a> <a title="Ny i ringen 2018.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a?page=11"> internasjonale utstillinger, kan vinner av BHK og</a> <a title="Ny i ringen 2018.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/c9faee6a?page=12"> </a>