If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Vil du bli www.nkk.no<br /> hundeeier?<br /> HALDENSTØVER. Foto: Vibeke Brath.<br /> 2 Vil du bli hundeeier? » Norsk Kennel Klub<br /> Innhold » Vil du bli hundeeier?<br /> Foto: Vibeke Brath.<br /> Noen råd til deg som har lyst til å kjØpe hund........................ 4<br /> Artikkelen "Hvordan velge rase?" skrevet av Inger Handegård fra Hunde-<br /> Svenska Kennelklubbens brosjyrer: "Stadshunden", "Hundkjöp på äldre<br /> forlag, "Hundeboka" av Ulla SØrensen, Tun forlag, "Hunderaser fra A til<br /> forlag, "Hundeeierens fØrste håndbok" av Ulla Barvefjord, Teknologisk<br /> BØker: "Rasekunnskap" av Åsa Ahlblom og Agneta Genebrog, Canis<br /> Informasjonsbrosjyren "Veiledning om hold av hund" utgitt av Mat-<br /> NKKs foldere "Velkommen valp", samt "Skal du bli hundeeier".<br /> FØlgende kilder ble brukt i arbeidet med denne brosjyren:<br /> Forskningsrapport av Sandin, Universitetet i Umeå 2008.<br /> dar", "Att köpa hund", samt SKKs nettsi<a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=1"> Vil du bli www.nkk.no hundeeier</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=2"> 2 Vil du bli hundeeier? » Norsk Kennel Klub</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=3"> Innhold » Vil du bli hundeeier? </a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=4"> Noen råd til deg som har lyst til å kjØpe hund D</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=5"> Å være alene med hund Er du innstilt på å ta hel</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=6"> Barn i familien Hunder og barn hØrer på mange m</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=7"> Eldre hundeeiere Det er aldri for sent å skaffe</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=8"> Hvordan du bor For hunden spiller det ikke så s</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=9"> Vil du bli hundeeier? » Norsk Kennel Klub 9</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=10"> Stor eller liten hund Når du skal velge hund, e</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=11"> Vil du bli hundeeier? » Norsk Kennel Klub 11</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=12"> Omplasseringshund Omplasseringshund kan være et</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=13"> Pelstype Det finnes hunder med mange forskjellig</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=14"> Hannhund eller tispe? Man må vurdere fordeler o</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=15"> Brigadens Cobra © Eirin Helland Pedersen Det er </a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=16"> Renraset eller blanding? I motsetning til den v</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=17"> Reiser og ferier I sommermånedene kan man dessv</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=18"> Allergi Det finnes egentlig ingen raser som er s</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=19"> Hvilken rase skal jeg velge? Å finne ut hvilken </a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=20"> Å skaffe seg kunnskap En god måte å starte på k</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=21"> VORSTEHHUND. Kunnskap om den enkelte hunderase er</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=22"> Rasekunnskap Nesten alle raser har en gang vært</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=23"> Den viktigste (og vanskeligste) oppgaven for de a</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=24"> Stående fuglehunder Alle stående fuglehunder tar </a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=25"> esse for folk utenfor flokken sin. De kan være sma</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=26"> sammen med sin familie og liker ofte kropps- kont</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=27"> FCI Den internasjonale kynolo- g</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=28"> Valp Når du kjØper en valp, må du være klar ove</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=29"> Hund på fôrvertavtale Noen oppdrettere setter u</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=30"> Valg av oppdretter Når du har valgt en rase du </a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=31"> Aktiviteter med hund Du kan ha mye moro med hun</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=32"> Freestyle Freestyle er dans med hund. Her får du </a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=33"> Utgifter forbundet med å ha hund Det koster å h</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=34"> De fleste fôrtyper er også tilpasset hundens mosjo</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=35"> Ansvarlig hundehold Det er et stort ansvar å ha</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=36"> Hvilke lover og regelverk bØr du kjenne til? FØ</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=37"> %NVALPERSOMETLITEBARN TILLITSFULLOGSÍRBAR HELTAVH</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=38"> Norsk Kennel Klub - hundeeiernes organisasjon N</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=39"> Vil du bli hundeeier? » Norsk Kennel Klub 39</a> <a title="Vil du bli hundeeier_2011_Zmags.pdf page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/cc62adef?page=40"> Zorro har vært fornØyd kunde hos oss siden 2006. </a>