If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> FORUM<br /> #3<br /> 2015<br /> S V E A S K O G WWW.SVEASKOG.SE<br /> FRAMTIDSBILDER AV SVERIGE OCH SKOGEN<br /> Per-Olof Wedin, vd Sveaskog<br /> Växtkraft.<br /> För generationer.<br /> S<br /> om vd är det lätt att känna stolthet<br /> över ett företag som Sveaskog. Vi<br /> har många kompetenta medarbe-<br /> tare som strävar efter att leverera<br /> det där lilla extra som gör skillnad<br /> – inte bara för det ekonomiska resultatet<br /> utan för alla som påverkas av vår verksam-<br /> het: hos kunder, entreprenörer och i de<br /> samhällen där vi verkar.<br /> För Sveaskog betyder mycket, för många.<br /> Det har tydligt framgått under det gångna<br /> året, när vi engagerat medarbetarna i samtal<br /> om vad som är Sveaskogs uppgift och bety-<br /> delse för att samlas kring en mission.<br /> Vi bidrar ti<a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=1"> FORUM #3 2015 S V E A S K O G </a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=2"> Per-Olof Wedin, vd Sveaskog Växtkraft. För gener</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=3"> Innehåll Nummer 3, 2015 10 16 Välfä</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=4"> SAMTAL OM SVERIGE Johan Persson Kristofer Sa</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=5"> C hristel Gustafsso</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=6"> — ”VI ÄR BEROENDE AV EN LEVANDE LANDSBYGD, OCH DÅ</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=7"> FORUM SVEASKOG 7</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=8"> Jag märker när jag pratar med mina barn och deras</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=9"> INNOVATION PÅGÅR BILD: ANDREAS BENNWIK. BILDEN Ä</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=10"> DOKUMENT 4/6: Karlskoga Skola, barnomsorg o</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=11"> 08.54, 4 juni 2015: Bergslagens räddningstjänst </a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=12"> 11.36, 4 juni 2015: Bråtenskolan Fjärdeklassarna</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=13"> 12.24, 4 juni 2015: Skrantahöjdens vårdboende Akt</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=14"> 14.31, 4 juni 2015: Bråtens förskola Förskolan B</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=15"> BILD: ANDREAS BENNWIK. BILDEN ÄR ETT MONTAGE. IN</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=16"> ”Vår verksamhet skapar livskraftiga samhällen uta</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=17"> MOTVALLS För ett par år sedan såg det m</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=18"> D et är torsdag för</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=19"> FORUM SVEASKOG 19</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=20"> 20 FORUM SVEASKOG</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=21"> — ”LYSER DET INTE UPPE HOS VERA PÅ MORGONEN KLOCK</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=22"> och Alexis Farmer. Via en nästan årslång cykelsem</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=23"> — När Lennart</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=24"> Mats Wigardt Magnus Cramer, Fideli Sundqvist</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=25"> GREP Behove av sma a och m övän ga ö packn nga </a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=26"> — ”MYCKET ÄR PÅ GÅNG VAD GÄLLER ATT ERSÄTTA FOSSI</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=27"> som kan formas efter behov och önskemål och erbju</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=28"> ”Nästan all skog i Sverige är brukad i flera gene</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=29"> MER FISK I BÄCKARNA IDAG: Större hänsyn visas vat</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=30"> Hur ser morgondagens skogsjobb ut? Förmodligen in</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=31"> N Nina Maanmies, arkitektstudent NINA MAANMIES </a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=32"> MARTIN ERIKSSON Ålder: 34 år. Familj: Sambo och d</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=33"> Nadja Paz, hållbarhetsansvarig på Preem – Det va</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=34"> — 2016 ska Europas största biobränsleeldade kraft</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=35"> NU STÄLLER VI OM När oljekrise</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=36"> — ”NU ÄR VÅR STORA UTMANING ATT FÅ BORT DEN LILLA</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=37"> — På 1970-talet infördes ransoneringar av drivmed</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=38"> skillnad. Alternativet hade varit att fortsätta e</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=39"> INNOVATION PÅGÅR BILD: ANDREAS BENNWIK. BILDEN Ä</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=40"> E</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=41"> — ”TILLGÅNGEN PÅ TRÄVIRKE I KINA ÄR MYCKET BEGRÄN</a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=42"> — Bergkvist-Insjön AB är ett av Sveriges största </a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=43"> ”Sverige är ett litet land men bäst </a> <a title="Forum Sveaskog 3 2015 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/cd5fc03d?page=44"> P0STTIDNING B Returadress: Sveaskogs</a>