If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ETT MAGASIN FÖR JURISTER<br /> Legally yours<br /> # 1 | 2013 | PRIS 89 KR<br /> |<br /> Nr 1<br /> MEDIEBAROMETERN<br /> |<br /> 2013<br /> JURISTERNA och<br /> BYRÅERNA som<br /> SYNTES MEST<br /> ADVOKATERNA KRÄVER:<br /> Legally yours 10 år<br /> ÅKLAGARNA<br /> MÅSTE REGLERAS<br /> CHRISTER DANIELSSON OM:<br /> HD:S TVÄRBROMS<br /> I LIVSTIDSFRÅGAN<br /> Legally STORT<br /> JUBILEUMS-<br /> NUMMER<br /> yours 10 år!<br /> ● 20 sidor minnesextra<br /> NY AVDELNING: ● De mest omtalade reportagen<br /> EXPERTENS ● Så förändrades juristbranschen<br /> BÄSTA STILTIPS<br /> SÅ SKYDDADES<br /> HAGAMANNENS<br /> OFFER<br /> ÅKLAGAREN ANNIKA ÖSTER PÅ NY POST<br /> Röster från branschen:<br /> '' ''<br /> Legally Yours har En advokat som blivit<br /> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=1"> ETT MAGASIN FÖR JURISTER Legally yours # 1 | 20</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=2"> Röster från branschen: '' '' </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=3"> '' '' '' '' Sm</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=4"> </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=5"> LEGALLY | LEDARE </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=6"> ” Jag har haft klienter </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=7"> LEGALLY | AKTUELLT ADVOKATERNAS UPPROR MOT ÅKL</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=8"> LEGALLY | AKTUELLT RÖSTER OM ETISKA REGLER Alla</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=9"> LEGALLY | AKTUELLT sŠttning vad gŠller hur su</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=10"> M BAROMETERN 2013 edie Stark press på rättssyst</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=11"> 6417 ANNIE LÖÖF, NÄRINGSMINISTER OCH LEDARE FÖR C</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=12"> 12 | Legally yours | 1 | 2013</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=13"> MEDIEBAROMETERN | 2013 Som Thomas Quicks ad</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=14"> MEDIEBAROMETERN | 2013 ADVOKATER TOPP20 </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=15"> MEDIEBAROMETERN | 2013 ADVOKATER TOPP20 </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=16"> MEDIEBAROMETERN | 2013 ÅKLAGARE TOPP10 TRÄFF</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=17"> MEDIEBAROMETERN | 2013 </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=18"> MEDIEBAROMETERN | 2013 DOMSTOL TOPP 5 TRÄFFAR 1</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=19"> blendow.se Kommer din kunskap </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=20"> MEDIEBAROMETERN | 2013 ” </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=21"> MEDIEBAROMETERN | 2013 De största advokat</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=22"> LEGALLY | KRÖNIKA CHRISTER DANIELSSON Advokat </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=23"> ” BEHOVET AV ATT TILLGRIPA </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=24"> LEGALLY | KRÖNIKA HANNA NILSSON Attorney at L</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=25"> blendow.se Mobbing Diskriminering Pir</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=26"> PORTRÄTT | ANNIKA ÖSTER </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=27"> ''Jag var lättad ochspändpå samma gång'' Annika </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=28"> PORTRÄTT | ANNIKA ÖSTER NAMN Annika Öster |</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=29"> PORTRÄTT | ANNIKA ÖSTER '' </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=30"> </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=31"> tagit saker från sina offer, olika typer av legit</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=32"> VÅRA VIKTIGASTE VERKTYG</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=33"> 20 sidor jubileumsspecial 10år med Legally yours</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=34"> ly y l a o g u e r L s 10 2 3 0 1 </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=35"> ly y l a o g u e r L s 10 2 3 0 1 </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=36"> ly y l a o g u e r L s 10 2 3 0 1 </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=37"> ly y l a o g u e r L s 10 2 3 0 1 </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=38"> ly y l a o g u e r L s 10 2 3 0 1 </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=39"> ly y l a o g u e r L s 10 2 3 0 1 </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=40"> ly y l a o g u e r L s 10 2 3 0 1 </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=41"> VAD LIGGER BAKOM ETT HANDSLAG? ” </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=42"> ly y l a o g u e r L s 10 2 3 0 1 </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=43"> ly y l a o g u e r L s 10 2 3 0 1 </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=44"> ly y l a o g u e r L s 10 2 3 0 1 </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=45"> ly y l a o g u e r L s 10 2 3 0 1 </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=46"> ly y l a o g u e r L s 10 2 3 0 1 </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=47"> ly y l a o g u e r L s 10 2 3 0 1 </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=48"> ly y l a o g u e r L s 10 2 3 0 1 </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=49"> ly y l a o g u e r L s 10 2 3 0 1 </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=50"> ly y l a o g u e r L s 10 2 3 0 1 </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=51"> ly y l a o g u e r L s 10 2 3 0 1 </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=52"> ly y l a o g u e r L s 10 2 3 0 1 </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=53"> ly y l a o g u e r L s 10 2 3 0 1 </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=54"> ly y l a o g u e r L s 10 2 3 0 1 </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=55"> ly y l a o g u e r L s 10 2 3 0 1 </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=56"> ly y l a o g u e r L s 10 2 3 0 1 </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=57"> ly y l a o g u e r L s 10 2 3 0 1 </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=58"> LEGALLY | LADY ANNA PERSSON, CHEFREDAKTÖR LE</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=59"> LEGALLY | LADY ' Vi ser ett generations- skifte</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=60"> LEGALLY | LADY kvinnliga delägare på advo- k</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=61"> LEGALLY | LADY Anna Axelsso</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=62"> RESA | KYOTO | JAPAN </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=63"> TEXT TOBIAS LARSSON | FOTO ANDREAS OFFESSON | VAG</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=64"> RESA | KYOTO | JAPAN K </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=65"> Izuju serverar sushi på klassiskt Kyotovis. </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=66"> Lyxkryssa till New York med Queen Mary 2 Vill du</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=67"> RESA | KYOTO | JAPAN att se till att de</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=68"> KARRIÄR | LEDARSKAP JOAKIM KARLSSON joakimz@ma</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=69"> defulla för såväl kunder, medarbetare som vårt fö</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=70"> STIL | DINA KLÄDER LARS ARRHED, advokat p</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=71"> Stilmässiga NO-NO’S för advokater DAMER </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=72"> MAT | VILDSVIN DAVID BERGGREN Stjärnkocken och</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=73"> blendow.se Ska demokratin hind</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=74"> VIN | MUSAR | LIBANON PETER AXELSSON Vinexper</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=75"> '' I LIBANON ÄR VIN </a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=76"> Vi hjälper dig med både start och målgång på reko</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=77"> KULTUR Jurist detaljgran</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=78"> TE KAIRANGA I SÄRKLASS BÄSTA LÄTTA RÖDA BOXEN</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=79"> VIMMEL Paneldebatt om lojalit</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=80"> PÅ LAGLIG VÄG Danowsky & Partners Advokatb</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=81"> Lindskog Malmström Advokatbyrå Cecilia Gunne har</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=82"> LEGALLY | YOURS ETT MAGASIN FÖR JURISTE</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=83"> Foto: Daniel Wester Vinga är så mycket mer än ba</a> <a title="Legally yours - 2013 #1 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/d0efcdea?page=84"> www.pwc.se/student Är du juriststudent? </a>