If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsrapport 2016<br /> <br /> Innhold<br /> DEL I: Leders beretning<br /> 4 Ferden mot lavutslippssamfunnet er i gang<br /> DEL II: Introduksjon av virksomheten og hovedtall<br /> 8 Samfunnsoppdrag<br /> 9 Ledelsen<br /> 10 Organisasjon<br /> 11 Nøkkeltall<br /> DEL III: Årets aktiviteter og resultater<br /> 14 Del III A Rapportering på Energifondet 2012-2016<br /> 14 Enovas hovedmål<br /> 16 Energifondets mål og resultater<br /> 18 Disponering av Energifondets midler<br /> 19 Klimarapportering<br /> 22 Ny energi- og klimateknologi<br /> 26 Utdypende rapportering<br /> 26 - Energiresultater<br /> 27 - Støttenivå<br /> 29 - Energiresultater per prosjektkategori<br /> 31 - Porteføljens sammensetning<br /> 36 - Aktiviteter<br /> 38 - Geografisk spredning og de største prosjektene<br /> 42 - Internasjonalt<br /> 43 Del III B: Rapportering på Energifondet 2001–2011<br /> 43 Energiresultater og dispo<a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=1"> Årsrapport 2016</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=2"> </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=3"> Innhold DEL I: Leders beretning 4 Ferden mot</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=4"> Ferden mot lavutslippssamfunnet er i gang </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=5"> Full fart i transportsektoren Transportsektoren i</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=6"> 6</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=7"> DEL II | Introduksjon av virksomheten og hovedtal</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=8"> Samfunnsoppdrag Enova SF er et statforetak, eid</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=9"> DEL II | Introduksjon av virksomheten og hovedtal</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=10"> Organisasjon Enovas viktigste suksesskriterium </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=11"> DEL II | Introduksjon av virksomheten og hovedtal</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=12"> 12</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=13"> DEL III A | Rapportering på Energifondet 2012-201</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=14"> DEL III A | Rapportering på Energifondet 2012-201</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=15"> DEL III A | Rapportering på Energifondet 2012-201</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=16"> Energifondets mål og resultater I 2016 kontrakt</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=17"> 2016 har vært preget av fortsatt konjunkturnedgan</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=18"> Disponering av Energifondets midler Hvert år ti</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=19"> Klimarapportering Enova har så langt hovedsakel</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=20"> Energi- versus klimaresultater De prosjektene Eno</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=21"> DEL III A | Rapportering på Energifondet 2012-201</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=22"> Ny energi- og klimateknologi I avtalen mellom O</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=23"> DEL III A | Rapportering på Energifondet 2012-201</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=24"> Tabell 3.7 Et utvalg av de største prosjektene in</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=25"> DEL III A | Rapportering på Energifondet 2012-201</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=26"> Utdypende rapportering Energiresultater Det kon</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=27"> DEL III A | Rapportering på Energifondet 2012-201</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=28"> Tabell 3.9 Støttenivå innenfor Energifondet 2012-</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=29"> DEL III A | Rapportering på Energifondet 2012-201</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=30"> Energieffektivisering har stått for mer enn halvpa</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=31"> DEL III A | Rapportering på Energifondet 2012-201</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=32"> Figur 3.9 Prosjekter 20 016 12-2 er st </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=33"> DEL III A | Rapportering på Energifondet 2012-201</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=34"> Figur 3.12 viser utviklingen i antall mottatte sø</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=35"> DEL III A | Rapportering på Energifondet 2012-201</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=36"> Aktiviteter Enova har i 2016 utbetalt støtte til</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=37"> Barn og unge Energiutfordringen, Enovas digitale </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=38"> Aktiviteter innen kommunikasjon og samfunnskontak</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=39"> DEL III A | Rapportering på Energifondet 2012-201</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=40"> Figur 3.16 Antall prosjekter støttet innenfor Ene</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=41"> DEL III A | Rapportering på Energifondet 2012-201</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=42"> Internasjonalt Internasjonalt arbeid er en lærin</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=43"> DEL III B | Rapportering på Energifondet 2001-201</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=44"> Tabell 3.21 Energiresultater 2001-2011, korrigert</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=45"> Figur 3.18 viser andelen sluttrapporterte prosjek</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=46"> Realiserte resultater Når Enova gir støtte til </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=47"> DEL III B | Rapportering på Energifondet 2001-201</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=48"> Klimarapportering Her oppsummeres den estimerte</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=49"> Klimaresultat fra estimert effektivisering i bruk </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=50"> DEL III C | Tematisk rapportering; </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=51"> 90 prosent av verdenshandelen involverer frakt på</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=52"> Figur 3.24 CO₂-utslipp (tonn) i norske farvann i </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=53"> DEL III C | Tematisk rapportering Potensialet f</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=54"> Kategorier av utslippsreduserende tiltak Det er u</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=55"> Norge har flere fortrinn for vellykket teknologiut</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=56"> Offshorefartøy – ung flåte med potensial Offshorefar</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=57"> DEL III C | Tematisk rapportering Her vil både</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=58"> 58</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=59"> DEL IV | Styring og kontroll i virksomheten </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=60"> Styring og kontroll i virksomheten Styring og ko</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=61"> DEL IV | Styring og kontroll i virksomheten En</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=62"> Metode for resultatmåling og dokumentasjon I søkn</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=63"> DEL IV | Styring og kontroll i virksomheten so</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=64"> 64</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=65"> DEL V | Vurdering av framtidsutsikter </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=66"> Pionerånd I løpet av et par generasjoner må de </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=67"> mellom om omstillingen til lavutslippssamfunnet e</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=68"> Selv om det i noen tilfeller kan være rasjonelt a</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=69"> DEL V | Vurdering av framtidsutsikter Markedsbe</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=70"> Industri og anlegg Fastlandsindustrien blir stadi</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=71"> DEL V | Vurdering av framtidsutsikter Solcelle</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=72"> Transport Økende utslipp, men mer effektive transp</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=73"> DEL V | Vurdering av framtidsutsikter ASKO sat</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=74"> Yrkesbygg og bolig Total energibruk øker, men lav</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=75"> DEL V | Vurdering av framtidsutsikter Ho</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=76"> Bygger Norges mest energieffektive skole Fra</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=77"> DEL V | Vurdering av framtidsutsikter Ny energi</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=78"> Bioenergi Små steg i markedet for biodrivstoff Mar</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=79"> DEL V | Vurdering av framtidsutsikter Mer grøn</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=80"> 80</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=81"> DEL VI | Årsberetning og årsregnskap for Enova SF</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=82"> Årsberetning og årsregnskap for Enova SF³² Styre</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=83"> DEL VI | Årsberetning og årsregnskap for Enova SF</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=84"> Ledende ansatte har samme vilkår for godtgjørelse</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=85"> DEL VI | Årsberetning og årsregnskap for Enova SF</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=86"> Balanse per 31.12 Eiendeler </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=87"> DEL VI | Årsberetning og årsregnskap for Enova SF</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=88"> Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=89"> DEL VI | Årsberetning og årsregnskap for Enova SF</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=90"> Godtgjørelse til styret – utbetalt i 2016 Navn </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=91"> DEL VI | Årsberetning og årsregnskap for Enova SF</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=92"> 92</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=93"> DEL VI | Årsberetning og årsregnskap for Enova SF</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=94"> 94</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=95"> DEL VII | Årsregnskap for Energifondet </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=96"> Årsregnskap for Energifondet³³ Ledelseskommentar</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=97"> DEL VII | Årsregnskap for Energifondet Oppstill</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=98"> Balanse for Energifondet 2016 Note </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=99"> DEL VII | Årsregnskap for Energifondet </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=100"> Revisors beretning </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 101" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=101"> DEL VIII | Vedlegg DEL VIII VEDLEGG</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 102" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=102"> Vedlegg A Prosjekter innen ny energi- og klimatek</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 103" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=103"> Klimaresultat [kg CO₂-ekv./år] Status </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 104" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=104"> Realisert spredning av teknologi </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 105" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=105"> 179 prosjekter i 2012-2016 Ny energi- og klimate</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 106" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=106"> Vedlegg A Prosjekter innen ny energi- og klimatek</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 107" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=107"> Klimaresultat [kg CO₂-ekv./år] Status </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 108" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=108"> Realisert spredning av teknologi </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 109" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=109"> Enovas støtteprogram for ny teknologi Ny energi-</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 110" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=110"> Vedlegg A Prosjekter innen ny energi- og klimatek</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 111" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=111"> Klimaresultat [kg CO₂-ekv./år] Status </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 112" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=112"> Realisert spredning av teknologi </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 113" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=113"> ESA har godkjent Enovas nye satsinger på klimatek</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 114" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=114"> Vedlegg A Prosjekter innen ny energi- og klimatek</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 115" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=115"> Klimaresultat [kg CO₂-ekv./år] Status </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 116" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=116"> Realisert spredning av teknologi </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 117" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=117"> Bergen får hydrogenstasjoner Uno-X Hydrogen skal</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 118" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=118"> Vedlegg A Prosjekter innen ny energi- og klimatek</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 119" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=119"> Klimaresultat [kg CO₂-ekv./år] Status </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 120" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=120"> Realisert spredning av teknologi </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 121" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=121"> Bring får Nordens første el-varebiler Posten og </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 122" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=122"> Vedlegg A Prosjekter innen ny energi- og klimatek</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 123" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=123"> Klimaresultat [kg CO₂-ekv./år] Status </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 124" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=124"> Realisert spredning av teknologi </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 125" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=125"> Tråleren som vil utnytte hele fisken Enova invest</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 126" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=126"> Vedlegg A Prosjekter innen ny energi- og klimatek</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 127" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=127"> Klimaresultat [kg CO₂-ekv./år] Status </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 128" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=128"> Realisert spredning av teknologi </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 129" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=129"> Solbransjen skinner igjen NorSun og Elkem Solar </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 130" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=130"> Vedlegg A Prosjekter innen ny energi- og klimatek</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 131" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=131"> Klimaresultat [kg CO₂-ekv./år] Status </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 132" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=132"> Realisert spredning av teknologi </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 133" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=133"> Postbransjen i Trondheim skal bli CO₂-fri Posten</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 134" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=134"> Vedlegg A Prosjekter innen ny energi- og klimatek</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 135" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=135"> Klimaresultat [kg CO₂-ekv./år] Status </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 136" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=136"> Realisert spredning av teknologi </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 137" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=137"> Banebrytende samarbeid gir millioner til utslipps</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 138" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=138"> Vedlegg B Prosjektliste 20161 En</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 139" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=139"> DEL VIII | Vedlegg Energiresul</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 140" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=140"> Vedlegg B Prosjektliste 20161 En</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 141" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=141"> DEL VIII | Vedlegg Energiresul</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 142" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=142"> Vedlegg B Prosjektliste 20161 En</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 143" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=143"> DEL VIII | Vedlegg Energiresul</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 144" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=144"> Vedlegg B Prosjektliste 20161 En</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 145" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=145"> DEL VIII | Vedlegg Energiresul</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 146" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=146"> Vedlegg B Prosjektliste 20161 En</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 147" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=147"> DEL VIII | Vedlegg Energiresul</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 148" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=148"> Vedlegg B Prosjektliste 20161 En</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 149" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=149"> DEL VIII | Vedlegg Energiresul</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 150" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=150"> Vedlegg B Prosjektliste 20161 En</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 151" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=151"> DEL VIII | Vedlegg Energiresul</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 152" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=152"> Vedlegg B Prosjektliste 20161 En</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 153" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=153"> DEL VIII | Vedlegg Energiresul</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 154" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=154"> Vedlegg B Prosjektliste 20161 En</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 155" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=155"> DEL VIII | Vedlegg Energiresul</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 156" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=156"> Vedlegg B Prosjektliste 20161 En</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 157" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=157"> DEL VIII | Vedlegg Energiresul</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 158" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=158"> Vedlegg B Prosjektliste 20161 En</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 159" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=159"> DEL VIII | Vedlegg Energiresul</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 160" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=160"> Vedlegg B Prosjektliste 20161 En</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 161" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=161"> DEL VIII | Vedlegg VEDLEGG C Oppdrag utenfor </a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 162" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=162"> Definisjoner og forklaring av terminologi CO2-ek</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 163" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=163"> Levetid Et sentralt punkt knyttet til ny produksj</a> <a title="Enova SF A&#778;rsrapport 2016 page 164" href="http://viewer.zmags.com/publication/d4c29239?page=164"> Enova arbeider for Norges omstilling til lavutsli</a>